European Commission logo
Create an account
Blog
Blog

Tá COVID-19 ag athbheochan an ghá atá le deiseanna teagaisc agus foghlama ar líne a fhiosrú

Covid-19 tools .

Ó d’fhógair an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte an ráig Choróinvíris ina paindéim tá dúshlán mór roimh dhaoine ar fud an domhain. Tá tionchar suntasach ag an gCoróinvíreas ar ár saol ar fad, ach tá sé ina dhúshlán freisin, dár gcumas oiriúnú agus a bheith athléimneach. 

Táimid i staid éigeandála agus ní mór dúinn freagairt le slite éagsúla oibre, siopadóireachta, foghlama agus cumarsáide. Tá taithí againn ar shiopadóireacht ar líne agus ar líonraí sóisialta, agus ní rud nua dúinn í an chianfhoghlaim. Tá COVID-19 ag athbheochan an ghá atá le deiseanna teagaisc agus foghlama ar líne a fhiosrú, áfach. 

Oideachas ar líne 

Tá an earnáil oideachais ag freagairt do choraintín le hathrú tobann chuig foghlaim ar líne. Mar sin féin, éilíonn teagasc ar líne smaoineamh cúramach ar an gcaoi a bhfuil foghlaimeoirí agus múinteoirí ullmhaithe don athrú agus ní mór dianmhachnamh a dhéanamh ar cibé an bhfuil an stíl teagaisc éifeachtach i gcónaí má aistrítear ón seomra ranga chuig feistí teicneolaíochta í. Thairis sin, tá an éagothroime níos measa maidir le rochtain a fháil ar theicneolaíocht agus ar fheistí digiteacha. Bíonn cineál éagothroime dhigiteach ag cur isteach ar go leor foghlaimeoirí sa mhéid nach bhfuil na naisc agus na feistí acu chun tabhairt faoi chianfhoghlaim. Go deimhin, leathnaíonn an ráig seo an bhearna idir na daoine siúd atá in ann rochtain a fháil ar dheiseanna foghlama digití agus iad siúd nach bhfuil. Níl rochtain comhionann, agus feicimid éagothroime ag fás. 

Agus fós, cé gur ar an teicneolaíocht agus ar uirlisí a dhírítear ar dtús, is é trua daonna an bua is láidre i gcónaí. 

Uirlisí úsáideacha 

Tá ról ríthábhachtach ag córais bhainistíochta foghlama digití, uirlisí cumarsáide agus ardáin ríomhfhoghlama le linn na paindéime seo. Is féidir le bogearraí agus feidhmchláir cabhrú le soláthraithe foghlama an próiseas foghlama a bhainistiú, a phleanáil, a sheachadadh agus a rianú. 

D’fhéachfaimis ar roinnt uirlisí úsáideacha. Níl an liosta uileghabhálach agus tá sé oiriúnaithe d'oideachas aosach; sliocht de liosta níos cuimsithí is ea é a d'fhoilsigh EOECNA

Córais bhainistíochta foghlama digiteacha 

Moodle is bogearra foinse oscailte saor in aisce é Moodle atá deartha chun cabhrú le hoideachasóirí cúrsaí éifeachtacha ar líne a chruthú Google Classroom cabhraíonn sé le daltaí agus le múinteoirí tascanna a eagrú, comhoibriú a threisiú, agus cumarsáid níos fearr a chothú Docebo seirbhís a thairgeann córas bainistíochta foghlama is ea é seo atá ag díriú ar fhorbairt ghairmiúil Blackboard cuireann sé réitigh, acmhainní agus uirlisí ar fáil chun cabhrú le teagasc ardchaighdeáin ar líne a sheachadadh Edmodo is uirlis d'oideachasóirí é seo chun teachtaireachtaí a sheoladh, ábhair ranga a roinnt, agus foghlaim a dhéanamh inrochtana do mhic léinn in áit ar bith Skooler is córas é Skooler atá comhtháite go heisiach agus go hiomlán le Microsoft Office 365 Ekstep cuireann Ekstep bailiúchán d'acmhainní foghlama litearthachta agus uimhearthachta ar fáil agus an deis chun acmhainní nua a chruthú Cell-Ed tá sé seo ceaptha chun freastal ar riachtanais na bhfoghlaimeoirí fásta LabXchange pobal ar líne a thugann faoi fhoghlaim, roinnt, agus comhoibriú atá ann Quizlet feidhmchlár staidéir soghluaiste agus gréasán-bhunaithe é seo a éascaíonn foghlaim agus teagasc trí uirlisí agus cluichí 

 

Uirlisí cumarsáide 

Zoom is féidir é seo a úsáid le haghaidh cumarsáid físe, comhdháil físe agus fuaime, comhráite agus seimineáir ghréasáin  Skype is uirlis saor in aisce é seo chun físeáin agus glaonna duine le duine chomh maith le glaonna grúpa a dhéanamh Microsoft Teams ardán é seo a chomhcheanglaíonn comhrá san áit oibre, cruinnithe físe, agus stóráil comhad Google Hangouts Meet cumasaíonn sé seo téacs, guth, nó comhráite físe, ceachtar díobh, duine le-duine nó i ngrúpa Dingtalk córas comhdhála físe agus fuaime is ea é seo

 

MOOCs 

Canvas cuireann sé cúrsaí agus ranganna ar líne ar fáil saor in aisce atá dírithe ar fhorbairt ghairmiúil oideoirí    Alison cúrsa féinluais atá deartha ag saineolaithe ábhair, a thugann eispéireas foghlama idirghníomhach saibhrithe Coursera tugann sé seo rochtain ar níos mó ná 2000 cúrsa agus speisialtóireachtaí atá forbartha ag na hollscoileanna is fearr ar domhan EdX seachadann EdX 2000 cúrsa Ar Líne ó 140 príomhinstitiúid ó gach cearn den domhan, ag tairiscint deise scileanna nua a fháil Future Learn cuireann sé seo cúrsaí ar líne ar fáil atá dírithe ar staidéar breise, scileanna gairmiúla a thógáil, agus ceangal le saineolaithe Funzi seachadann sé seo cláir oiliúna agus oideachais trí sheirbhís foghlama soghluaiste Empower tacaíonn sé seo le comhoibriú agus le comhroinnt saineolais idir ollscoileanna agus soláthraithe Eorpacha maidir leis na forbairtí is déanaí san oideachas ar líne, oideachas oscailte agus oideachas solúbtha 

 

Níl iontu seo ach cúpla uirlis a d'fhéadfadh cabhrú le foghlaim leanúnach a chinntiú le linn na paindéime Coróinvíris seo. Mar is eol duit cheana féin, ní bheidh aon teicneolaíocht in ann dul in ionad do chuid saineolais, díograise agus ná do chur chuige daonna i leith an oideachais! 

Tá fáilte romhat do thuairim a chur in iúl agus d'eispéiris a roinnt! 

Dála an scéil... 

Cuireann oifig réigiúnach na hEagraíochta Domhanda Sláinte don Eoraip roinnt cúrsaí oiliúna ar líne ar fáil. Tá siad seo dírithe ar oibrithe cúram sláinte agus ar ghairmithe sláinte poiblí. I bhfocail eile, iad siúd atá ag obair ar an líne tosaigh in éigeandálaí. Cuireann Discovery Education acmhainní agus ábhair teagaisc éagsúla ar fáil d'fhoghlaimeoirí  faoi víris agus faoin ráig Thairis sin: an moladh ó EOECNA maidir le hAcmhainní Oideachais Oscailte agus an sainmhíniú orthu agus níos mó acmhainní oideachais oscailte i litearthacht agus oideachas bunúsach

[last update 24/03/2020]

Login (31)

Nóta tráchta

Šis pandēmijas laiks ir licis veikt daudz pārmaiņu, bet ne visas ir tik sliktas. Protams, tiešsaistē pietrūkst socializāciajas un motivācija kļuvusi zemāka, kā arī ne visiem varbūt ir iespējas un prasmes labi rīkoties ar tehnoloģijām, bet, manuprāt, tajā pašā laikā jāsaprot, ka dzīvojam tehnoloģiju laikmetā un tāpat ar tām agrāk vai vēlāk jāiemācās sadzīvot, jo tās vairs nekur nepazudīs... Skatoties no gaišās puses šim laikam, liels pluss ir, ka skolotāji apgūst daudz jaunus mācību rīkus internetā, kurus pēc tam varēs izmantot arī klātienes procesā! Vēl viens pluss ir, ka nav klasvadības problēmas, bet.... Vienīgi ir cita veida problēmas, kā neatbildēšana, un arī skolotājs nezina, vai bērns otrpus ekrānam strādā. Šo problēmu es risinu ar nelieliem patstāvīgiem kontroluzdevumiem, kurus viņi veic tīmekļa vietnē Nearpod.com. Šis rīks pagaidām ir viens no labākajiem manā uztverē, jo var izveidot ar viņu dažādas interaktīvas aktivitātes, kā testi, aizpildīt tekstā tukšās vietas, savienot pārī utt. kā arī viena lieliska aktivitāte ir, kad skolēni var ar datora peli vai ar pirkstu (ja ir skārienjūtīgs ekrāns) var zīmēt un rakstīt. Un pats galvenais, skolotājs var sekot līdzi, kurš skolēns dara vai nedara, kas ir pareizs kas nē, un pēc tam viegli sniegt atgriezenisko saiti.

Kopumā varu teikt, ka vieglāk šo laiku ir pārdzīvot, cenšoties raudzīties no pozitīvās puses, jo tomēr no katra notikuma varam ko noderīgu paņemt un jaunu iemācīties!

Login (0)

Tiešsaites mācības ir kas jauns, bet, iespējams, reāls nākotnes modelis. Šis aktualizē attālināto mācību funkciju, vai visu var 1 pret 1 pārnest no klātienes uz attālināto vidi? Protams praktiski uzdevumi, laboratorijas darbi u.c. ir grūti vai pat neiespējami pārnest attālināti, jo klātienē veikto ķīmiju, bioloģiju vai mājturību praktisko daļu ir principā neiespējami pārnest. Bet neskatoties uz to daļu, kā pārnest lekciju daļu, ja viss ir attālināti tad kā skolotāja vai augstākās izglītības pasniedzēja runāšana stundu vai pusotru stundu no vietas sāk atšķirties no youtube ieraksta? Vai varbūt attālinātā režīmā tādas kā "lekcijas" vajag aizstāt ar ierakstiem, un tiešsaitē darīt vairāk diskusiju/grupu darbus? Cik reāli ir nosēdēt 6-10 stundas no vietas klausoties skolotājā vai pasniedzējā un kā to risināt? Manuprāt, šie visi ir aktuāli jautājumi, kas aizņems ilgi laiku līdz mēs nonāksim līdz balansam starp tiešsaiti, klātieni un praktisko daļu.
Login (0)

Covid-19 ir ieviesis ļoti lielas un straujas pārmaiņas skolotāju, skolēnu un viņu vecāku ikdienas darbā un mācībās. Skolotāji tika spiesti pārstrādāt mācību materiāla daudzumu, novērtēt noteiktu tēmu īpatsvaru programmā, vēl sīkāk pārdomāt mācību metodes, ko ļauj izmantot virtuāla mācību vide. Diemžēl, šo metožu klāsts krietni samazinās, ja mācības pāriet attālināti, tādēļ ir nepieciešamas dažādas tiešsaistes platformas, kas palīdz skolotājiem vismaz daļēji dažādot mācību procesu un palīdzēt noturēt skolēnu motivāciju. Savukārt, rodas arī pretruna tajā, ka skolotājiem ir jāprot izmantot dažāda veida tehnoloģijas, lai īstenotu iepriekš minētus mērķus, bet laiks sagatavošanai ir niecīgs. Viņi spēj tikai daļēji tos aprobēt, jo nav pietiekama laika mācīšanai. 
Skatoties no pretējas puses, tik ātrs temps, ko mums kā skolotājiem un skolēniem uzstāda ārējie apstākļi, strādā kā "dzinējs" attīstībai ne tikai izglītības sfērā, bet arī IT sfērā, kas nodrošina skolām piedāvātus virtuālus rīkus. 
Login (0)

Sākotnēji attālinātā mācīšanās šķita kas neiespējams, bet, kad piespiedu kārtā visu vecumu izglītojamajiem bija jāpāriet uz elektronisko mācīšanos, mans viedoklis mainījās. Atklājās tik daudz un dažādas inovatīvas pieejas mācību procesam. Jāatzīst, ka attālināto studiju laiks bija grūts, bet manas attiecības ar modernajām tehnoloģijām pa šo laiku uzlabojās.Protams, katrā situācijā var saskatīt savus plusus un mīnusus, bet no šī visa mēs tikai mācāmies! :) 
Login (0)

Tādas digitālās mācību vadības sistēmas un saziņas līdzekļi kā “Moodle”, “Zoom”, “Microsoft Teams” un “Skype” tiešām ļāva mācību procesam turpināties tikai tiešsaistē. Negatīvās puses šai situācijai, protams, bija ka ne visiem skolēniem, īpaši laukos, ir datori, viedierīces vai pat stabils internets, par laimi no citu kolēģu stāstītā laukos atradās labi un apķērīgi skolotāji, kas mēģināja šīs grūtības pārvarēt, piemēram, ar riteni aizvedot bērnam grāmatas un izdrukātus mājasdarbu uzdevumus līdz mājām vai iemetot paskastītē. Arī skolotājiem sākumā bija grūti pielāgoties darbam e-vidē, īpaši vecāka gada gājuma skolotājiem, kas īpaši “nedraudzējās” ar inovācijām. Dzirdētas arī daudzas sūdzības no pašiem skolēniem un no viņu vecākiem par to, ka daudzos priekšmetos skolotāji uzdevuši pārāk daudz darba. Uzskatu, ka jāraugās uz pozitīvo – lavi, ka mācību process pilnībā neapstājās un ka mūsu valstī – Latvjā mums ir iespēja turpināt gan mācīties, gan daļēji arī strādāt. Citās valstīs šī situācija izvērsās daudz bēdīgāk.
Login (0)

Tā bija ļoti interesanta un negaidīta pieredze mācīties attilināti Covid-19 karantīnā laikā. Ir daudz savu plusu un minusu mācībām attilināti. Plusi ir tas kā daudz laika ir ekonomēts kad mācies attalīnāti, tieši tāpēc ka nekur nav jābrauc. Bet tomēr es saskatu vairāk minusi no šim mācībam. Mācību process attallināti kļuva vientuļš process, jo tad nav iespējas komunicēt ar kursabiedriem klātienē, pietrūkst universitātes studiju atmosfēras, lekcijas klatienē ir daudz interesantāk un efektīvāk. Kad prezentē tiešsaistē izmantojot Microsoft Teams vai Zoom , tad nav iespējams kvalitatīvi uzstāties tā kā klasē savu kursabiedru klātienē, kā arī var rasties problēmas ar interneta piekļuvi, vai datoru. Vēl attalīnatu mācībam jābut daudz stiprākai disciplīnai, jo kad vienmēr pavadi laiku tikai mājās, tad ir grūtāk būt "mācīšanās noskaņā". Manuprāt nākotnē dažas lekcijas var turpināt novadīt attilināti, bet dažas tomēr daudz labāk ir klātienē, piemēram: semināri,uzstāšanas ar prezentāciju, grupas darbu organizēšana. 
Login (0)

Manuprāt, šīs attālinātās mācības daudzas ģimenes ir atstājušas neapskaužamā situācijā. Uz mācībām attālināti bija spiesti pāriet visi, bet vai attālinātās mācības var salīdzināt ar klātienes mācīšanos - es uzskatu, ka nē. Gan studenti, gan skolēni, gan skolotāji domāju, ka ilgojas pēc klātienes mācībām. Ņemot vēra gan to, ka daudziem nav pieejami datori, lai veiktu uzdevumus, un otrkārt raugoties no skolotāju puses, cik ļoti viņi var apliecināt, ka skolēni ir apguvuši paredzēto mācību vielu attālināti. Man zināmā ģimenē ir trīs bērni, divi mācās sākumskolā un vienam bērnam ir mazāk kā gadiņš. Tēvs ar māti ir skolotāji un papildus tam tēvs vēl studē. Ir ļoti grūti paveikt visus darbus. Tām ģimenēm, kurām vecāki pārrodas mājās tikai vakarā, būtībā nākamajai dienai viņu bērniem ir jāmācās jau iepriekšējā vakarā.
Login (0)

Mācības tiešsaistē ir ļoti laba lieta: ekonomē laiku, resursus... JA vien cilvēkam ir pieejams dators vajadzīgajā laikā. Diemžēl, vajadzīga ierīce nav pieejama katram. Kā jau šeit minēja, īpaši aktuāla šāda problēma ir daudzbērnu ģimenēs, un par to publiski paziņoja tikai šodienas apstākļos. Ceru, ka šādu situāciju ņems vērā un atradīs risinājumus, lai katram būtu pieejams dators mācīšanas vajadzībām. Dzīvojam taču tehnoloģiju laikmetā:)
Login (0)

COVID-19 pandēmija mums ir iemācījusi dzīvot citādāk kā līdz šim. Kādam tas ir mierpilns laiks, kurā ir iespēja atrast laiku sev, padarīt sen plānotus darbus, savukārt citiem, šis ir neiedomājamu problēmu brīdis un neziņa, kā šīs problēmas atrisināt. Mūsdienās tehnoloģijas ir pavisam ikdienišķa lieta. Tas ieņem lielu lomu mūsu ikdienā, kā darba, tā izklaides vajadzībām. Tomēr, visus vienā "maisā" likt nevar. Pandēmija pieprasa no mums darbu, studijas un mācības veikt attālināti. Ar to viss būtu kārtībā. Pie visa jaunā var pierast, bet.. kā rīkoties tām ģimenēm, kurās ir tikai viens dators, ja mājās ir vairāki skolas vecuma bērni? Kā sadalīt laikus un dienas, kad un kurš mācīsies tiešsaistē, bet kurš darbus pildīs naktī? Manuprāt, šo laiku pārdzīvot viegli ir tiem, kuri ir nodrošināti ar visiem nepieciešamajiem resursiem, tomēr tiem, kuriem resursu nav pietiekamu - ir atstāti novārtā.
Login (0)

Valstī un pasulē noteiktā ārkārtas situācija mums atnesa daudz pārmaiņas. Saskarāmies ar jaunu mācību stilu un iespējām. Lasot un iepazīstoties ar šo rakstu, piekrītu autoru viedoklim par iespējām efektīvi un kvalitatīvi nodrošināt mācību proecsu attālināti. Esam pakļauti viedierīcēm un spiesti apgūt mācību procesu virtualajā vidē.Pārmaiņas ir jāpieņem un kopīgi jātiek galā. Skolēni un viņu vecākiem ir jāiegulda lielāks un bagātīgās darbs nekā pirms ākrārtas situācijas valstī. Jāpsēj nodrošinat viedierīces mājas apstākļos un izpalīdzēt. Studentiem šogad grūtības sagādā aizstāvēst darbus virtuāli. Galvenais aspekts, kam es piekrītu ir cilvēku atbaslts un līdzjūtība šajā laikā.  
Login (0)

Manuprāt, šajā situācijā, kad lielākajā daļā nozaru darbs un mācības jāveic attālināti, svarīgi izvērtēt arī majās pieejamo tehnoloģiju klāstu un prasmes to izmantošanā, jo ne visās saimniecībās ir pieejams dators un bieži vien tas jādala uz vairākiem ģimenes locekļiem. 
Taču runājot tieši par izglītību, uzskatu, ka attālinātās mācībās sākumizglītības un pamatizglītības posmā nebūtu labs risinājums turpmākām mācību iespējam, jo šajā vecumposmā skolēni apgūst ne tikai dažādas specifiskas mācību priekšmetu zināšanas, bet arī sociālizējas ar vienaudžiem, apgūstot dažādas pamatvērtības un patstāvību. Vidusskolā, kad šīs nepieciešamās prasmes ir apgūtas, skolēniem var tikt dota lielāka brīvība, piemēram, sava laika plānojumam.
Paldies par ieteiktajām platformām un saziņas līdzekļiem.
Login (0)

Jā, tiešsaistes mācības sagādā lielas problēmas, sarežģījumus, bet vienmēr ir iespēja atrast atrisinājumus, tāpēc, liels paldies par uzskaitītajām vietnēm, sistēmām, saziņas līdzekļiem, kuras uzlabos, palīdzēs mācību procesu. Uzskatu, ka visiem pedagogiem, studentiem, skolniekiem, kā arī darbiniekiem, vecākiem u.c. ir svarīgi zināt, kad šādas vietnes pastāv, jo tas ir viens solis tuvak tam, lai atvieglotu izraisītās problēmas.
Login (0)

Es pati strādāju skolā un varu tikai apstiprināt, ka šajā laikā tas nav viegli. Visi resursi ir jāmeklē internet, taču ne visi ir pieejami. Bet ja ir tad ir jāmaksā papildus nauda, lai to saņemtu digitālā veidā. Šī situācija mums arī iemāca to, ka nav jābaidās no kaut kā jauna, piemēram, skolotājiem, kuri jau vairākus gadus strādā skolās, tagad ir jāiepazīstas ar tehniku ļoti tuvu, jo tagad tas ir vienīgais veids, kā mācīt attālināti. Kas saistās ar skolniekiem, sākumsskolas klasēm tas nenāk par labu, it īpaši tiem bērniem, kuri vecāki strādā un nevar izsekot skolnieka mājasdarbiem. Mana pieredze rāda, ka mājasdarbus sūta līdz pat vēlai nakts stundai (vieniem naktī). Šajā laikā diezvai skolnieks pilda mājasdarbus. Daudzi vecāki netiek gala ar bērniem, kuri tieši mācās no 1.-4. klasei. Protams, ir arī vecakās klasēs problēmas, taču piemēram, 1. klases skolnieks, kurš šogad tikai sāka skolas gaitas, kurš tikko tikai ir sācis aptvert, kas ir skola, un te pēkšņi tiek paziņots, mācīsimies mājās. Es pati esmu pedagoga palīgs, es visu laiku piedāvāju palīdzību, taču ne visi vecāki to grib izmantot. Sarunājoties ar vienu no draudzenēm, kuras bērns iet vienā no manām klasēm, paziņoja, ka viena māte speciāli aizgāja prom no darba, lai varētu pildīt kopīgi mājasdarbus ar savu meitu. Mans jautājums bija viens, kāpēc neprasa palīdzību, mēs vienmēr esam gatavas palīdzēt, mūsu skola to piedāvā, bet citas gan nē, vajag to izmantot, pie tam skolniece ir viena no tām, kurām sekmes augstas. Es saprotu arī pašus vecākus, it īpaši vecākus ar vairākiem skolniekiem, ir grūti, bet ir jāprasa palīdzība, ja netiek gala. Lai gan semestris gandrīz ir galā, bet tas nenozīmē, ka klātienē mācoties nav jāprasa palīdzība. 
Login (0)

Uz mācībām attālināti bija spiesti pāriet visi, bet vai attālinātās mācības var salīdzināt ar klātienes mācīšanos - es uzskatu, ka nē. Gan studenti, gan skolēni, gan skolotāji domāju, ka ilgojas pēc klātienes mācībām. Ņemot vēra gan to, ka daudziem nav pieejami datori, lai veiktu uzdevumus, un otrkārt raugoties no skolotāju puses, cik ļoti viņi var apliecināt, ka skolēni ir apguvuši paredzēto mācību vielu attālināti. Šis ir laiks, kad katrs students, skolnieks un skolotājs var ar saviem darbiem parādīt, cik apzinīgi tiek veltīts laiks mācībām un cik tas ir kvalitatīvs, un, savā ziņa, godīgs.
Login (0)

Ņemot vērā valsts drošības pasākumus saistībā ar Covid – 19, kad nav iespējas apmeklēt studijas klātienē, arī es sāku apgūt plašāk studiju iespējas interneta vidē. Apguvu jaunas mācīšanās iespējas. Tā kā pašai ir bērni pirmsskolas vecumā, tad personīgi ar viņu izglītošanas grūtībām nesaskāros, taču vērojot, draugu ģimenes kurās ir 2 un 3 skolnieki, sapratu, ka šis laiks nav viegls un viņus ir galīgi samulsinājis. Un ir tik pat kā neiespējami visu paspēt un iekļauties termiņos, jo īpaši, ja uz ģimeni ir tikai viens dators. Man grūtības sagādāja interneta pieslēgums un laika menidžēšana, jo tomēr mazi divi bērni mājās, darbs un studijas, katrs prasa savu laiku un bieži vien darbi iekavējās. Šī ir pavisam jauna pieredze un ik vienam no mums un kopumā atliek vienīgi izvērtēt cik tā ir bijusi veiksmīga, organizēta un, ko vēl būtu nepieciešams uzlabot, tieši attālināto procesu veikšanā. 
Login (0)

Jau kopš pandēmijas pasludināšanas sākuma domāju par to, kā tiks nodrošināti skolēni, kuriem nav pieejams dators vai jebkāda cita digitālā ierīce, lai varētu pilnvērtīgi mācīties ( cik nu tas ir iespējams). Manuprāt, šīs attālinātās mācības daudzas ģimenes ir atstājušas neapskaužamā situācijā. Pēc pieredzes no maz zināmas ģimenes, kurā aug 5 bērni, visi skolnieki, pašvaldība uz visiem bērniem varēja nodrošināt vienu planšetdatoru. Vai tas ir atbalsts ko pašvaldība spēj sniegt? Ko šajā gadījumā vajadzētu darīt ģimenei? Nepiedalīsies online lekcijās, nenosūtīs darbus, neiemācīsies šo 2 mēnešu laikā gandrīz neko. Ko tālāk? Skolēni atgriezīsies skolās un zināšanas, kas bija jāapgūst šajā laikā, nebūs. Kas pie tā būs vainojams? Manuprāt, ļoti daudzpusīgs temats. No vienas puses vecākiem būtu jārod risinājums, no otras puses pašvaldībai vajadzētu sniegt atbalstu šajā neparedzētajā situācijā. 
Login (0)

Pilnīgi piekrītu Jūsu teiktajam. Tāpat vēlos piebilst, ka neviens kam tādam nebija gatavs. Nezinu vai ir jāmeklē vainīgie, drīzāk jāķerās "ar zobiem un nagiem" pie risinājumu meklēšanas. 
Ja ņem vērā cik liela summa valstij tika atvēlēta pabalstu izmaksāšanai un to kādas patiesībā summas tika izmaksātas, tad šeit vajadzēja rast iespēju valstij šos atlikušos līdzekļus novirzīt tām ģimenēm, kurām nav pieejamas nepieciešamās tehnoloģijas pietiekošā skaitā. Tāpat arī izvērtēt, ja šīs ģimenes ienākumi ir nelieli, ka viņiem pēc šo datoru vai viedierīču piešķiršanas paaugstināsies arī elektrības rēķini, kur vajadzētu piešķirt papildus atvieglojumus.
Login (0)

Šī situācija ir patiešām neapskaužama tiem, kam mājās nav vismaz viens dators, lai arī cik ļoti teiktu, ka viedtālruņi un planšetdatori ir alterantīva, tā jau nu gluži nav. Manuprāt, viedtālruņos var tikai uzspiest pareizo atbildi un ievadīt kaut kur kādu teikumu. 
Mēs, skolotāji, meklējam iespējas, kā padarīt šo procesu vieglāku, bet bieži vien atduramies pret to, ka skolēnam neatbalsta programmu neviena no ierīcēm. 
Un pat ja ir visādu veidu ierīces, no kurām pieslēgties mācību darbam, tik un tā pats svarīgākais ir interneta pārklājums, jā, pilsētās tas mēdz būt lielisks, bet lauku teritorijās nē, tāpēc skolotājiem arī ir jāizvērtē daudzo lietotņu un online rīku nepieciešamība. 
Login (0)

Pārmaiņas notika ļoti ātri un negaidīti. Man personīgi tas neatnesa daudz problēmas, bet daudziem tas pārmaiņas sagādāja daudz neērtības. Vecākiem tagad jāpievērš daudz uzmanības bērniem, vairāk nekā agrāk. Paldies par noderīgiem rīkiem, dažus es pat nezināju, bet noteikti apskatīšu!
Login (0)

Pārmaiņas mūsu dzīvē ir pienākušas neticami strauji un ir cilvēki, kas joprojām nav spējīgi pielāgoties un sadzīvot ar šo situāciju. Ir ļoti grūti gan vadīt, gan piedalīties tiešsaites nodarbībās, it īpaši tad, ja cilvēks ir ļoti atvērts, komunikabls un viņam ir nepieciešams kontakts ar cilvēkiem. Vairākkārt no pasniedzējiem esmu dzirdējusi, ka viņi vēlas redzēt mūsu sejas, citādi ir sajūta, ka sarunājies pats ar sevi. Šis ir milzīgs izaicinājums ikvienam no mums, katrs saskaras ar dažādām grūtībām un problēmām - pasniedzējiem un skolotājiem ir jāapgūst tehnoloģiju un digitālo rīku lietošana, jāmaina vai jāpielāgo savs mācību stils, veidi kā pasniegt informāciju un kā saņemt atgriezensiko saiti no audzēkņiem. Skolēniem ir jāapgūst pašvadīta mācīšanās, jārod motivācija mācīties neparastos apstākļos un jāmēģina apgūt šo digitālo rīku izmantošanu. Tomēr, mēs nedrīkstam aizmirst par cilvēku, par cilvēciskumu, jo, kā jau tika minēts, ne visiem ir pieeja šīm tehnoloģijām, ne visi prot tās izmantot, tāpēc mēs nedrīkstam vērtēt visus vienādi, mums ir jābot saprotošiem, iecietīgiem un izpalīdzīgiem, jo visi esam vienā laivā, visi mēģinām ar šo situāciju sadzīvot.
Login (0)

Šādas situācijas ir liels pārbaudījums, gan cilvēkiem, gan procesiem, gan mūsu pašu spējai paskatīties un situāciju kā uz iespēju izvērtēt, pārvērtēt, ieviest jauninājumus, atteikties no tik pieņemtā un ierastā, kas iespējams, jau novecojis u.t.t. Tas noteikti nav viegli, ne visas situācijas ir vienādas un noteikti palielina mūsu stresa līmeni, tomēr pārmaiņas ir dzīves neatņemama sistēma un mums jābūt gataviem adaptēties un pielāgoties dažādām situācijām. Katrā ziņā es uzskatu, ka COVID radītā situācija ir arī vairāku jaunu iespēju laiks.
Login (0)

Piekrītu, ka COVID-19 ir ieviesisi lielas pārmaiņas gan skolotāju, gan skolēnu un stedentu dzīve. Un protams nevienam nav noslēpums, ka šis vis palielināji arī nevienlīdzību tieši starp skolēniem. Arī savā pieredzē šo esmu ļoti spilgti novērujosi, iesākumā jau skolotājam ir grūti strādāt ar skolēnu, kam nav pieejas tehnoloģijām, īpāsi ja mācību priekšmets uz tām balstīts. Un neskatotieties uz pedagogu grūtībām, domāju ka paši audzēkņi cieš vēl vairāk, jūtas atstumti un izslēgti novispārējā mācību procesa. Tāpēc uzskatu ka pedagogam jādara viss, lai šādu sitāciju uzlabotu. 
Lielu nozīmi šobrīd ieņem interneta resursi un mācību platformas, tāpēc šāds apkopojums noteikti ir ļoti noderīgs, taču, manuprāt, galvenais visā šajā ir izvērtēt avotu patiesumu, un platformu ērtību. 
Kopumā - Paldies, ka dalījāties ar rīku sarakstu, šeit uzzināju daudz ko tādu par ko iepriekš nebiju dzirdējusi. 
Login (0)

Did you know that there is a simpler and more complete European solution than Moodle ? Used by 21 million learners worldwide ! Chamilo LMS is in the top 3 of the best opensource solutions for online learning ! https://chamilo.org/en/
The Chamilo project was founded in early 2010 as a result of a fork from another free software e-learning platform, meant to protect the fundamental openness and free character of this LMS. It inherits indirectly from the Claroline project, first published in 2001. Although very little parts of the code of Chamilo still reflect that ancient history, the project philosophy never really changed: Chamilo is still one of the (if not *the*) easiest e-learning platform to use, making it easier for educators all around the world to digitalize and formalize their course content, and easier for all to get access to accessible education, improving the world's social and economic growth.
Login (0)

Pēc manām domām, šīs pārmaiņas ir arī pozitīvs aspekts tehnoloģiju pratības attīstībai pedagogiem. Ja līdz šim pedagogs varēja neizmantot tehnoloģijas, tad šobrīd kā vienīgā iespēja strādāt - ir apgūt virtuālo vidi.
Ļoti iespējams, ka jaunā situācija vairākiem pedagogiem liks mainīt savu mācīšanas stratēģiju un diferencēt mācību stundas, izmantojot dažādus interesantus materiālus. 
Login (0)

Teraz viac ako inokedy platí: " Ak učitelia chcú pohnúť so svetom, musia pohnúť naprv sami so sebou". 
Now more than ever, "If teachers want to move the world, they must move first with themselves".
Login (0)

Ευχαριστούμε πολύ για το εμπεριστατωμένο άρθρο, το οποίο περιλαμβάνει Ηλεκτρονικά εργαλεία μάθησης, εκπαίδευσης και επικοινωνίας, που προάγουν αποτελεσματικά την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και γενικότερα την Ηλεκτρονική Μάθηση. Το άρθρο αυτό μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτών ενηλίκων, οι οποίοι αξιοποιώντας τη συγκυρία, η οποία έχει επηρεάσει σημαντικά τις ζωές όλων μας, να προσαρμόσουν τη διδασκαλία τους αξιοποιώντας τα διάφορα ψηφιακά εργαλεία επικοινωνίας και μάθησης.
Login (0)

Testuję ostatnio kilka fajnych narzędzi, które świetnie się sprawdzają w szkoleniach online, może spodobają się i Wam. 
  • Miro.com, https://awwapp.com/https://mural.co/ - Bardzo ładne tablice do kolaboracji, burz mózgów, prezentacji
  • checkin.daresay.io/ - Wykorzystuję na początek webinarów, czekając aż się wszyscy zalogują
  • Niezawodne Kahoot,Quizizz, Menti.com - do angażowania wszystkich uczestników w czasie webinarów.
Powodzenia w digitalizacji Waszych działań :)
Login (0)

Piekrītu, ka pārmaiņas nāk un tās liek mums – skolotajiem, studentiem, skolēniem – pielāgoties un adaptēties ar notiekošo mācību procesā. 
Tā ka liela nozīme ir tagad internetam un tajā pieejamajiem resursiem un dažādām  platformām, tad šāds saraksts ir tiešām noderīgs. Protams, lai varētu strādāt ar šādiem rīkiem ir jāiemācās un jāsaprot, kas un kā katrā no šiem ir un kā tie mums var palīdzēt. Tas viss aizņem laiku! Un šis laiks ir mums svarīgs, šajā pandēmijas laikā, jo kā lielai daļai studentu jau zināms (un visticamāk jau sen "izjusts uz savas ādas"), ka darbu ir sadots daudz un ka laiks tiešām ir svarīgs, ko mēs ikdienu patērējam, skolas darbiem, kur nu vēl vienkārši pētot šīs platformas. Būtu noderīgs kaut nelies apraksts, kas un kā notiek šajā platformā. Jo, lai arī daudzas ir līdzīgas (vismaz, tās kuras esmu lietojusi), katra  no tām ar kaut ko atšķiras un šīs mazās nianses ļoti ietekmē darbu un darba ātrumu!
Login (0)

      Pārmaiņa patiešām notika ļoti strauji. Pamanu, ka ļoti daudz skolotāju sadalās divās daļās - viena, tie, kas cenšas mācīt tāpat kā viņi to darīja klasē, otri ir tie, kas mācās pielāgoties šai situācijai un padarīt mācību procesu efektīvu! Tehnoloģijas un rīki mainās gandrīz katru dienu, galvenais ir spēt mainīties tām līdzi!
      Manuprāt, saraksts patiešām ir apjomīgs, tomēr, aizņem laiku, lai to apgūtu, jo visas nav tik vienkārši izmantojamas, kā varētu šķist. Izmantojot, šos rīkus ir svarīgi, saprast cik produktīvi tas būs mācību priekšmetā.
     Paldies, ka dalījāties ar rīku sarakstu, šeit uzzināju daudz, ko jaunu (tādus rīkus, ko dzirdu pirmo reizi). Patiešām noderīga informācija.  
Login (0)

Super zestawienie, podzieliłam się nim z kilkoma nauczycielkami, które wcześniej nie miały do czynienia z edukacją zdalną i aktualnie jest to dla nich duże wyzwanie. Ten zestaw, szczególnie dot. wirtualnych spotkań na pewno pomoże im w pracy online z całą klasą. Myślę, że cała sytuacja z mobilizacją dot. nauki i pracy zdalnej przyczyni się do poniesienia kompetencji w tym zakresie, jak również będzie to kolejny obszar, który jako edukatorzy i trenerzy będziemy chętniej i sukcesywnie rozwijać.
Login (0)

Piekrītu, ka tagad mums jāpielāgojas atkal jauniem apstākļiem, līdz ar to, pielāgot interneta resursus mācībām attālināti. Manuprāt, tādējādi, mēs, pieaugušie, un arī skolēni apgūstam šo digitālo prasmi daudz ātrāk, vērtīgāk kā to iemāca caur skolas priekšmetiem klātienē. 
Tas, kas man ienāca galvā, lasot šo sarakstu ar noderīgiem rīkiem (liels paldies par tiem, daudzi bija jauni man), bija tas, ka būtu vērtīgi, ja kāds uzņemtos apmācīt kā lietot tos. Tie ir pietiekami sarežģīti, un, kad pati gribēju, izmantot kādu jaunu rīku, kā piemēram - veidojot prezentāciju, sastapos ar daudz sarežģījumiem. Līdz ar to, ir nepieciešams papildus laiks, lai apgūtu šos rīkus, un, ja tos izmanto attālināti, ir jāierēķina papildus laiks tam. Vai arī ir doti skolotājas/ pieaugušā norādījumi.
Login (0)

Logáil isteachCláraigh chun tuairimí a phostáil.

Ag iarraidh teanga eile?

Tá an doiciméad seo ar fáil i dteangacha eile freisin. Roghnaigh ceann anseo thíos.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!