Skip to main content
Blog
Blog

COVID-19 přiměl svět k masivnímu příklonu k online vzdělávání

S vypuknutím pandemie koronaviru, vyhlášenou Světovou zdravotnickou organizací, čelí miliony lidí na světě zásadním výzvám. Koronavirus zásadně ovlivnil životy nás všech. Zároveň je nemoc i výzvou. Výzvou pro naše schopnosti. Výzvou pro naši odolnost. 

Covid-19 tools

S vypuknutím pandemie koronaviru, vyhlášené Světovou zdravotnickou organizací, čelí miliony lidí na světě zásadním výzvám. Koronavirus zásadně ovlivnil životy nás všech. Zároveň je nemoc i výzvou. Výzvou pro naše schopnosti. Výzvou pro naši odolnost. 

 

Jsme ve stavu nouze. A na tento stav musíme reagovat ve všech směrech - v práci, nakupování, vzdělávání i v komunikaci. Nakupování online a distanční vzdělávání pro nás nejsou žádnou velkou novinkou. COVID-19 nás ale přinutil využít příležitosti online vzdělávání v mnohem masivnější podobě než kdykoli dříve.

 

Online vzdělávání

Vzdělávací sektor reaguje na karantény po celém světě mohutným příklonem k online vzdělávání. Distanční forma vzdělávání ovšem vyžaduje, aby si lektor dobře promyslel, jak moc jsou studující připraveni na daný kurz. Nelze jen tak přehodit prezenční výuku z učebny do online prostředí. Narážíme také na technologické a dovednostní překážky. Řada lidí nemá k dispozici odpovídající připojení k sítím a zařízení k podpoře online komunikace. Jsme svědky značné nerovnosti k přístupu k online vzdělávání. 

Navzdory technologickým překážkám -  největší zbraní a kvalitou je zde obyčejný lidský soucit. 

 

Užitečné nástroje

Zásadní roli nyní přebírají LMS, Learning Management System, komunikační nástroje a e-learningové platformy. Software a rozličné aplikace umožňují  vzdělávacímu sektoru řídit, plánovat, a poskytovat vzdělávání a získávat zpětnou vazbu. 

Zde je přehled užitečných nástrojů. Seznam není vyčerpávající a je výtažkem z širšího seznamu UNESCO.

Digitální Learning Management systémy

Moodle je zdarma platforma vytvořená pro online kurzyGoogle Classroom pomáhá studentům a vzdělavatelům organizovat učení, podporuje spolupráci při vzdělávání a umožňuje hromadnou komunikaci. Je uplatnitelný jak ve školním prostředí, tak u kurzů pro dospěléDocebo je služba nabízející systém řízení vzdělávání s důrazem na osobní profesní rozvojBlackboard nabízí řešení, zdroje a nástroje pro online učení Edmodo je nástroj pro vzdělavatele, který umožňuje rozesílat zprávy, sdílet učební materiály a zpřístupňovat učení pro studující kdekoli na světěSkooler je systém integrovaný do Microsoft Office 365Ekstep nabízí spektrum učebních zdrojů a umožňuje i tvorbu nových Cell-Ed je speciálně připravený pro dospělého studujícího LabXchange je online komunita pro společné učení, sdílení a spolupráci 

 

Komunikační online nástroje

Zoom je platforma umožňující video a audio konference, chaty a webináře; její ovládání je jednoduché, je zdarma (pro konference do 30 minut)Skype je nejznámnější platforma pro skupinové i individuální video komunikaci - je jednoduchá, umožňuje i využití mobilních zařízení a je v češtiněMicrosoft Teams  je platforma, která kombinuje učení na pracovišti, chat, video konference a datovou úschovnu Google Hangouts Meet enables text, voice, or video chats, either one-to-one or in a groupDingtalk je audio a video konfereční systém

 

MOOC

Canvas nabízí zdarma online kurzy zaměřené na profesní rozvoj vzdělavatelůAlison  je online kurz, kde si každý prochází svým tempem, vyvinutý experty s různým zaměřením, se vzdělávacím obsahem umožňujícím výjimečnou interaktivitu a vzdělávací zážitekCoursera poskytuje přístup k více než 2000 kurzům a specializacím vyvinutým nejlepšími univerzitami světaEdX má přístup k 2000 online dovednostním kurzům ze 140 předních institucí světade livers 2000Future Learn je zaměřeno na další studium; zlepšuje profesní dovednosti a propojuje s experty na danou oblastFunzi nabízí vzdělávací programy skrze mobilní službuEmpower podporuje spolupráci a sdílení expertíz mezi evropskými univerzitami a poskytovateli v oblasti online, otevřeného a flexibilního vzdělávání. 

 

To je tedy pár užitečných nástrojů, které vám mohou pomoci vzdělávat v době koronaviru.

Jak asi víte, žádná technologie nenahradí dovednost a znalost a přístup člověka ke vzdělávání. 

Dejte nám, prosím, vědět o vašich zkušenostech s online vzdělávání. 

Mimochodem...

Dokonce i WHO nabízí vzdělávací online kurzy.Jsou pro zdravotníky a úředníky ve zdravotnictví. Tedy pro ty, kteří pracují na frontové linii.Discovery Education nabízí studujícím  různé vzdělávací a instruktážní zdroje o virech a epidemiích.Více zde: UNESCO Recommendation on Open Educational Resources and its definition a open educational resources in literacy and basic education.

[last update 24/03/2020]

Login (31)

Сакаш друг јазик?

Овој документ исто така е достапен и на други јазици. Ве молиме изберете еден од наведените подолу.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!