Blog
Blog

Dansk temaside: Digitalisering i voksenlæringssektoren

Digitalisering er et emne der rammer alle dele af vores samfund i disse år, og således også voksenlæringssektoren. Vi har i flere år arbejdet med udvikling af fjernundervisning og digitale værktøjer, men udviklingen går hurtigt, og griber således også ind i vejledning, didaktik og alle andre dele af voksenlæringen.

Nedenstående links henviser til en række artikler og ressourcer vedrørende forskellige aspekter af digitaliseringen af voksenlæringssektoren i Danmark og verden.

Tomt_klasselokale

Vejledning gennem den nye metode, der i dag bruges i Danmark, E-vejledning, kan sagtens bruges i lande, der har lange afstande imellem byerne, såsom de nordiske selvstyrende regioner, Åland, Færøerne og Grønland.

En e-vejledning kan guide den individuelle til uddannelsesmuligheder. Hvis man for eksempel klikker sig til en mulighed til at forbedre sine karakterer fra folkeskolen, så bliver man guidet videre til mulighederne i e-vejledningen.

https://epale.ec.europa.eu/da/blog/nvl-e-vejledning-er-fremtiden

 

De digitale læremidler er på kort tid blevet en stor del af moderne undervisning, men der er ikke meget moderne over måden, de er skruet sammen på, lyder det fra flere forskere i DPU’s magasin Asterisk

https://dpu.au.dk/aktuelt/nyhed/artikel/digitale-laeremidler-fra-abc-til-www/

 

Professor Gilly Salmon er en af verdens førende tænkere inden for digital læring og digitale læringsforløb. Hun har udviklet en femtrins-model, du som underviser kan lade dig inspirere af i arbejdet med at opbygge og understøtte læring på digitale læringsforløb. (Danmarks Evalueringsinstitut, EVA)

https://www.eva.dk/voksen-efteruddannelse/trin-online-undervisning?utm_term=0_91d3404a52-c60dd8b826-77658509

 

Virksomheder er svære at overtale til at sende medarbejdere på efteruddannelse, fordi de ikke kan undvære dem i arbejdstiden. På HF & VUC Fyn har man forsøgt at komme den udfordring til livs ved at tilføje digitale læringsforløb til uddannelsesudbuddet. Det fungerer, men man er ikke kommet sovende til succesen, forklarer afdelingsleder. (Danmarks Evalueringsinstitut, EVA)

https://www.eva.dk/voksen-efteruddannelse/tager-tid-bliver-rigtig-godt?utm_source=Nyhedsbrev&utm_campaign=4c876fd090-EMAIL_CAMPAIGN_2019_06_19_01_17&utm_medium=email&utm_term=0_91d3404a52-4c876fd090-77642749

 

"Læringen på arbejdspladsen tiltager som følge af digitaliseringen af arbejdsverdenen. Dette medfører, at arbejdet får en typisk proces-, refleksions- og læringskarakter, der også er symptomatisk for virksomheds- og arbejdskoncepterne “Lean Production”, ”Den fraktale fabrik” og ”Den lærende virksomhed”, der blev etableret i 1980´erne og 1990´erne. Den digitale læring, der finder sted på arbejdspladsen og uden for denne, udmærker sig ved, at der ingen begrænsninger er hvad angår tid, sted og rum." (artiklen er skrevet af en tysk forsker, Dr. Peter Dehnbostel og findes på flere sprog)

https://epale.ec.europa.eu/da/blog/digitalisierung-der-arbeitswelt-neue-chancen-fur-das-lernen-erwachsener

 

I 2018 afholdt EPALE Danmark en konference om digitaliseringen af voksenlæringssektoren. Læs nogle af de vigtigste pointer fra dagens oplægsholdere her.

https://epale.ec.europa.eu/da/blog/epale-konference-naar-digital-undervisning-fungerer-bedst

 

Certificering af uddannelser er ikke en nyskabelse i hverken Danmark eller andre lande, idet der allerede findes adskillige former for certificering og akkreditering, men det er nyt, at certificere erhvervsrettede forløb udbudt som e-læring herhjemme.

https://epale.ec.europa.eu/da/resource-centre/content/foelgeforskning-om-certificering-af-e-laering

 

Computerarbejdsplads
Login (1)

Users have already commented on this article

Login or Sign up to join the conversation.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Latest Discussions

A Guide for Disabled Driver Learners

A project that contributes to lifelong learning and social inclusion of drivers with disabilities.

More

gap year - challenge or big opportunity ?

Do you have experience with supporting young adults to go for this opportunity ? How to support them to be active and go for it abroad or in the country of origin ? How to make the transit wisely and go throough this specific life time ?

More