Blog
Blog

NVL: E-vejledning er fremtiden

Denne blog er fra NVL (Nordisk Netværk for Voksnes Læring). NVL fremmer samarbejde om livslang læring i hele Norden og udvikler viden til beslutningstagere og praktikere. Netværket er et program under Nordisk Ministerråd.Find mere indhold om livslang læring i Norden på nvl.org(link is external) 

Forfatter: Birgitte Reimer 

E-vejledning er fremtiden

Vejledning gennem den nye metode, der i dag bruges i Danmark, E-vejledning, kan sagtens bruges i lande, der har lange afstande imellem byerne, såsom de nordiske selvstyrende regioner, Åland, Færøerne og Grønland.

En e-vejledning kan guide den individuelle til uddannelsesmuligheder. Hvis man for eksempel klikker sig til en mulighed til at forbedre sine karakterer fra folkeskolen, så bliver man guidet videre til mulighederne i e-vejledningen.

Grønland begynder at afprøve e-vejledning fra februar 2020, hvor digitaliseringsstyrelsen så småt er begyndt at lukke hjemmesiden “Sunngu” ned. Når E-vejledningsystemet afprøves, vil det kræve både heltids og deltids ansættelser.

– Det skal afprøves allerede fra februar 2020. Der vil også være muligheder på både Facebook, det private mailsystem og telefonisk kontakt, og derfor vil det være nødvendig med både heltids og deltids ansættelser, fortæller Kristian Aagaard, der er ansvarlig for udviklingen af den kommende e-vejledningssystem i Grønland.

Et seminar udarbejdet af Nordisk Netværk for Voksnes læring, NVL, har samlet vejledere fra det meste af kysten i Grønland, og inviteret vejledere fra Åland, Færøerne og Danmark. Og alle deltagerne kan se muligheder og ulemper ved brugen af E-vejledning.

Danmark godt igang

Har man tænkt sig at videreuddanne sig, kan man klikke sig til mulighederne på e-vejledning.

Mette Werner Rasmussen, der er sekretariatskonsulent i VEU-center i hovedstadsområdet og Bornholm i Danmark, mener, at brugen af e-vejledning har mange fordele.

– Alt foregår digitalt, hvor der er to uddannelsessystemer, hvor den ene er almen uddannelse og hvor det andet er mere fokuseret på voksenlæring. E-vejledning blev taget i brug i Danmark i 2011, og er siden blevet udviklet til det den er idag, hvor der er kommet flere vejledningsområder ind under e-vejledningen. Og det er nemmere for mange at kunne klikke sig frem til mulighederne på internettet, hvor man kan blive guidet igennem, i e-vejledningen, fortæller Mette Werner Rasmussen, der også er medlem i Nordisk Netværk for Vejledning under NVL.

Mette Werner Rasmussen fortæller også, at der kan være ulemper ved e-vejledning for personer, der har svært ved at skrive eller læse, da e-vejledning er et selvbetjeningssystem, hvor man læser og klikker sig igennem systemet.

Mangel på masteruddannelse

Åland har med sine 30.000 indbyggere også masteruddannelser i uddannelsesvejledning. Der findes dog ikke masteruddannelser i vejledning på Grønland

– Vejledere på Grønland mangler erfaring, viden og egentlig uddannelse i vejledning. Og det bør i fremtiden sikres, at der uddannes vejledere, afslutter Centerleder Christine Tønnesen.

På vej mod E-vejledning

E-vejledning er vejen frem mod at vejlede alle grupper af mennesker med forskellige samfundsgrundlag. Det er allerede godt i gang i Europa, og nu også på vej til selvstyreområder som Åland, Færøerne og Grønland.

Voksenlæring (LLV) og livslang læring (LLL) samt validering er et større behov, sådan som den udvikling der er i hele verden. Der skal en anderledes vejledning til, når det gælder karriere eller uddannelsesvejledning. E-vejledning er nu også på vej til selvstyrelandene i norden.

Der har aldrig været et så stort behov for karrierevejledning i Europa, og brugen af e-vejledning er en succes, som Danmark har brugt siden 2011.

Dialog møde for beslutningstagere og myndigheder

Et fælles dialogmøde, hvor Ålands, Grønlands og Færøernes ministre deltog, har resulteret i nogle nye målsætninger for de tre nordiske selvstyrende regioner: Grønland, Færøerne og Åland inden for NVLs aktiviteter.

Grønlands deltagere er kommet frem til, at der skal mere kontakt til politikerne, for at snakke om mulighederne inden for voksen læring, livslang læring og validering.

–  Der snakkes for meget og tages for få skridt, hvor man også skal have et større overblik over, hvem der har ansvar for hvad, siger centerleder, Christine Tønnesen.

I paneldebatterne er man også blevet enige om, at majoriaq vejlederne i de 17 forskellige byer i Grønland, skal have mere kontakt med centerlederen.

Visa Vägen

I Åland har man været godt igang med Visa Vägen, med forsøg på vejledning siden 1 januar 2017, hvor forsøget skal foregå frem til 2020. Det finansieres fuldt ud af strukturfondsprogrammet. De er kommet frem til, at der skal en systemudvikling til, hvor deres kultur og sprog tilpasses.

På Færøerne er de ret nye i vejledning af voksenlæring, livslang læring og validering. Derfor føler de, at de er heldige, med den begrundelse, at der ikke er så mange der er indblandet i deres system, så det er nemmere at koordinere arbejdet. 

Behov for fornyelser

Der er tendenser i Europa, hvor en uddannelse og dens virkning skal fornyes ofte. Derfor er der et behov for fornyelser i de forskellige uddannelsesområder. Livslang læring er blevet en realitet for de fleste. Og en e-vejledning er et godt redskab, fortæller Raimo Vuorinen, der er projektleder i Finnish Institute for Educational Research på universitetet i Jyväskylä Finland. Han siger også, at det er vigtigt for de lande med selvstyre at mødes og dele erfaringer og viden.

Under dialogmødet er man blevet enige om, at når man køber e-vejledningssystemet, så skal den også tilpasses de forskellige kulturer og sprog.

Dog er man i de nordiske selvstyrende regioner enige i, at der er mangel på overordnet vision omkring mange handlinger omhandlende voksenlæring, livslang læring og validering. Der mangler en overordnet retning for alle.

 

Login (0)

Log ind eller Registrer dig for at skrive kommentarer.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Seneste diskussioner

EPALEs tematiske fokusområder for 2021. Sæt i gang!

Vi inviterer dig til at berige det, der forventes at blive et intenst kommende år med dine bidrag og ekspertise! Lad os starte med at deltage i denne online diskussion. Online diskussionen kører tirsdag den 9. marts 2021 fra klokken 10 til 16. Den skrevne diskussion bliver introduceret via livestream, med en introduktion til de tematiske fokusområder for 2021, og værten vil være Gina Ebner og Aleksandra Kozyra fra EAEA på vegne af EPALEs redaktion.

Mere