Gå til hovedindhold
Resource Details
RESSOURCE

Følgeforskning om certificering af e-læring

Certificering af uddannelser er ikke en nyskabelse i hverken Danmark eller andre lande, idet der allerede findes adskillige former for certificering og akkreditering, men det er nyt, at certificere erhvervsrettede forløb udbudt som e-læring herhjemme.

E-læring opfattes i denne sammenhæng som overbegreb for dels blended learning, dels ren netbaseret undervisning (fjernundervisning). Den afprøvede certificeringsordning dækker beskrivelser af mål, indhold og organisering af e-læringsforløb under hensyntagen til deltagernes forudsætninger.

I forbindelse med certificeringen er der udviklet guidelines og et digitalt skema til beskrivel se af et forløb til certificering, i det følgende betegnet skabelonen. Den omfatter: • præmisser for forløbet • læringsmål for forløbet • deltagerforudsætninger • forløbets organisering • aktiviteter og læringsformer • evaluering af forløbet.

Disse hovedtemaer er fastlag på grundlag af en analyse af de vigtigste fund i forskningen om, hvad der har størst indflydelse på deltagernes læringsudbytte. Af indlysende grunde kan en erhvervsskole ikke være sikker på, hvilket udbytte deltagerne får, når man tager udgangspunkt i disse hovedtemaer ved planlægning af forløb tilrettelagt som e-læring, men sandsynligheden for, at de opnår et godt udbytte, er normalt større, end hvis man planlægger på en mindre systematisk måde eller ser bort fra nogle af temaerne.

Skabelonen er i øvrigt udformet med henblik på, at den skal være relativt let at anvende på undervisere, som i forvejen har arbejdet med lignende skabeloner. For eksempel kan det være arbejde med den lokale undervisningsplan (LUP) og tilsvarende skemaer til beskrivel se af flowet i kurser tilrettelagt som e-læring

Resource Details
Visning på portal
ISBN
978-87-999611-5-3
Ressource forfatter(e)
Bent B. Andresen
Type ressource
Undersøgelser og rapporter
Land
Nøgleord
Publikationsdato
Dokumentets sprog
Login (0)

Log ind eller Registrer dig for at skrive kommentarer.

Ønsker du et andet sprog?

Dette dokument er også tilgængeligt på andre sprog. Vælg et nedenfor.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!