European Commission logo
Create an account
Resource Details
РЕСУРС

Наръчник за организации, доставчици на услуги за хора с увреждания MINCE

Наръчникът за организации, доставчици на услуги за хора с увреждания е разработен като част от проекта MINCE - Модел за включващо обучение в общността. Проектът е финансиран от Европейската комисия в рамките на EРАЗЪМ +, спродължителност от ноември 2015 г. до октомври 2017 г. Проектът е с водеща организация Lebenshilfen Soziale Dienste GmbH (Австрия) и е реализиран съвместно с шест партньора, Европейски неправителствени организации

Наръчникът за организации, доставчици на услуги за хора с увреждания цели улесняване на социалното включване на хората с интелектуални затруднения. От една страна, Наръчникът подпомага оценката и приспособяването на съществуващите услуги към идеята за социално включване на хора с тежки интелектуални затруднения.От друга страна, Наръчникът описва стратегии за организациите, доставчици на услуги за хора с увреждания, да разширят своите отговорности по отношение на включващото обучение в общността.

  1. Наръчник за организации, доставчици на услуги за хора с увреждания
  2. Правна рамка на социалното включване на хората с тежки интелектуални затруднения
  3. Критерии за социално включване
  4. Критерии за социално включване и обучение в общността
  5. Мерки и принос на организациите, доставчици на услуги за хора с увреждания
  6. Мерки по отношение на лицето/човека
  7. Обобщение

Website: Lebenshilfe | MINCE

Resource Details
Автор на ресурса
MINCE - Model for Inclusive Community Education [Hrsg.]
Вид ресурс
Образователни ресурси със свободен достъп
Държава
Европа
Дата на публикуване
Език на документа
Български
Login (0)

Искате друг език?

Този документ е наличен и на друг език. Моля, изберете опциите по-долу.
Switch Language

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!