European Commission logo
Create an account
Resource Details
РЕСУРС

Европейски добри практики в сферата на грижите за хората с деменция: възможности за приложимост в България

Националното звено за подкрепа на EPALE вече осигури достъп до Набора от ресурси на EPALE – Потопете се в тематичните фокуси на EPALE: Приобщаваща социална промяна за устойчивост и справедливост

Вдъхновени от втората част на набора, където са представени инструменти и добри практики, Ви предоставяме ресурса Доклад върху добри практики в сферата на грижите за хората с деменция

Продуктът е изготвен за Фондация „Състрадание Алцхаймер България“ и Гражданско сдружение „Алцхаймер България“  с подкрепата на „Фонд Активни граждани България“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021.

Докладът има за цел да идентифицира и опише добри практики в сферата на грижите за хора с деменция. Информацията в него е предвидена да послужи и за разработването на концепция за дневен център за грижи в България. В продукта са включени и резултатите от анкетно проучване по тази тема, осъществено с доставчици на социални услуги за лица с деменция в България. Основните изводи от това проучване също са интегрирани в доклада.

В съдържателния обхват на този ресурс е предоставена базова информация относно дементния синдром, последствията от него, и необходимостта от дневните центрове за грижи. Предоставени са и примери за добри политики в сферата на грижите за хора с деменция в Норвегия и в Ирландия. Актуалната ситуация в България по тази тема също е представена.

Националното звено за подкрепа на EPALE определя добавената стойност на доклада за особено висока. Тя е в пряка връзка с тематичния фокус на EPALE и цитирания по-горе набор, тъй като е вдъхновена от него чрез предимствата на взаимното учене между професионалистите в общността на EPALE.

Най-ценното в продукта са изводите, формулирани за тази специфична целева група, свързани с представените добри практики от Европа и представени във връзка с предизвикателствата в националния контекст на България.

Докладът предотавя относително подробно описание на пет добри практики в сферата на грижите за хора с деменция:

  1. Програмата ПЕРЛА, прилагана в домове в Обединеното кралство;

  2. „Зелени грижи“, предоставяни във ферми в Норвегия;

  3. „Ферми за грижи“ в Нидерландия;

  4. Село за дементно болни Хогевайк в Нидерландия;

  5. Споделени жилища за хора с деменция в Германия, както и дизайн на благоприятна и достъпна среда в Центъра за грижи за хора с Алцхаймер в Дъблин.

Авторите мотивират избора на тези добри практики както със съвременните тенденции в сферата на грижите за хора с деменция, така и с наличната в специализираните сайтове информация и научна литература. Въпреки че повечето държави в Западна Европа имат дългогодишен опит с дневни центрове за грижи, традиционните центрове следват и прилагат институционална организация и философия, при които здравните грижи са основният приоритет.

През последните две десетилетия във все повече държави набира популярност алтернативен подход, при който фокусът се простира отвъд предоставянето на здравни грижи и обхваща постигането на относително високо качество на живот. Този все още развиващ се модел се дистанцира от институционалната среда и се стреми да създаде среда, близка до домашната, в която хората с деменция остават активни и функционални до възможно най-голяма степен, съхранявайки усещането си за автономност и себестойност.

Resource Details
Вид ресурс
Проучвания и доклади
Държава
България
Дата на публикуване
Език на документа
Български
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!