European Commission logo
Utwórz konto
Resource Details
ZASÓB

Przewodnik MINCE dla instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych

Przewodnik MINCE dla instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych, został stworzony jako wynik działań w ramach projektu MINCE - Model Kształcenia Edukacji Włączającej. Projekt trwał od Listopada 2015 do Paźniernika 2017. Koordynatorem projektu była instytucja Lebenshilfen Soziale Dienste GmbH (Austria), która realizowała projekt z następującymi instytucjami z sześciu krajów partnerskich.

Przewodnik MINCE dla instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych ma za zadanie wspomagać proces włączania osób niepełnosprawnych do społeczeństwa. Przewodnik ma wspierać ocenę i dostosowanie istniejących usług w zgodzie z założeniami o inkluzji oraz opisać strategie jakie organizacje powinny wdrożyć aby ich działania były podporządkowane wytycznym kształcenia edukacji włączającej.

  1. Ramy prawne włączania do społeczeństwa osób ze znaczną niepełnosprawnością intelektualną
  2. Ramy prawne włączania do społeczeństwa osób ze znaczną niepełnosprawnością intelektualną
  3. Kryteria włączania do społeczeństwa
  4. Kryteria włączania do społeczeństwa i edukacji środowiskowej
  5. Diagnoza i udział organizacji pracujących na rzecz osób niepełnosprawnych w włączaniu do społeczeństwa
  6. Diagnoza indywidualnych potrzeb
  7. Podsumowanie

Website: Lebenshilfe | MINCE

Resource Details
Autor materiału
MINCE - Model for Inclusive Community Education [Hrsg.]
Typ zasobów
Otwarte zasoby edukacyjne
Kraj
Europa
Data publikacji
Język dokumentu
Polski
Login (0)

Inna wersja językowa?

Ten dokument jest również dostępny w innych wersjach językowych. Wybierz z listy.
Switch Language

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!