European Commission logo
Create an account
Can select multiple words with divider comma

EPALE - Електронна платформа за учене на възрастни в Европа

Ресурс

Достигане до неактивните и безработните лица в България и активирането им (Съкратен вариант)

Profile picture for user ngochzhu.
Zhuliyan GOCHEV

Националното звено за подкрепа на EPALE Ви представя финален доклад по партньорски проект на Агенцията по заетостта в България, изпълняван съвместно с Европейската комисия (ЕК) и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

В документа са представени нови насоки в политиките за активиране на неактивното население в България и нови моменти в стратегията за работа на Агенция по заетостта (АЗ). 

В календара на EPALE вече ви анонсирахме събитието, в рамките на което беше представен доклада. То се състоя в онлайн формат на 15 март 2022 г.

Докладът е резултат от извършената оценка на институционалната рамка и текущите политики за активиране на неактивни лица в България по проект „Реформиране на съществуващите и проектиране на нови мерки за активиране на неактивни лица и тяхното включване в пазара на труда в България”.

Resource Details
ISBN
ISBN 978-92-64-65304-7 (pdf)
Автор на ресурса
Посочени в доклада
Вид ресурс
Проучвания и доклади
Държава
България
Дата на публикуване
Език на документа
Български
Login (0)

Want to add a resource ?

Не се колебайте да го направите!
Кликнете върху връзката по-долу и започнете да публикувате нов ресурс!