Skip to main content
Resource Details
Resource

Welsh translation: Cymorth ar gyfer Sgiliau Ieithyddol Ymfudwyr yng Nghymru

This is a Welsh translation of Erica Williams's blog "Support for Migrants' Language Skills in Wales".

 

L&W Cymru

 

Ar ôl clywed hanes Chawan Ali gan Lianne Whalley yr wythnos ddiwethaf, dyma ychydig o gyd-destun am ddatblygiad ESOL (Saesneg ar gyfer Siaradwyr Ieithoedd Eraill) yng Nghymru. Yn hollbwysig, mae angen i gynllunio ar gyfer y dyfodol fod yn seiliedig ar farn dysgwyr am y ddarpariaeth.

 

L&W

Mae’r blog hwn yn rhan o gasgliad o flogiau a sylwadau 2020 y Sefydliad Dysgu a Gwaith gan ddarparwyr addysg oedolion yn y DU sy’n rhan o raglen yr Agenda Ewropeaidd ar Addysg Oedolion. Os hoffech gymryd rhan, cysylltwch â Mark Ravenhall neu Joyce Black.

 

Institute for Learning and Work, Learning and Work | Sefydliad Dysgu a Gwaith, Scotland's Learning Partnership, Forum for Adult Learning NI, Ecorys, Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

Resource Details
Resource author
Erica Williams
Type of resource
Articles
Country
Publication Date
Language of the document
Login (3)

Login or Sign up to join the conversation.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!