European Commission logo
Create an account
Erasmus for Adult Education

Erasmus for Adult Education

Erasmus+ – program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu.

W latach 2021-2027 program kładzie duży nacisk na włączenie społeczne, zieloną i cyfrową transformację oraz promowanie uczestnictwa w życiu demokratycznym. Wspiera priorytety i działania określone w Europejskim obszarze edukacji, Planie działań w dziedzinie edukacji cyfrowej i Europejskiej agendzie na rzecz uczenia się dorosłych. Program obejmuje również:

  • wspiera Europejski Filar Praw Socjalnych

  • wdraża Strategię Unii Europejskiej na rzecz młodzieży na lata 2019-2027

  • rozwija Europejski wymiar sportu

Program Erasmus+ oferuje możliwości współpracy i organizowania mobilności, ze szczególnym wsparciem dla uczenia się dorosłych.

Jako część programu Erasmus+, EPALE ma na celu wspieranie rozwoju sektora edukacji dorosłych w całej Europie.

Poznaj funkcjonalności EPALE, które pomagają rozwijać współpracę w ramach programu Erasmus+.

Erasmus+.
Znajdź organizację partnerską
Erasmus+.
Przestrzeń Erasmus+
Erasmus+.
Dodaj swoją organizację do bazy organizacji na EPALE