European Commission logo
Create an account
Erasmus+ for Adult Education

Erasmus+ for Adult Education

Erasmus+ ir ES programma izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta atbalstam Eiropā.

Programmā 2021. –2027. gadā īpaša uzmanība ir pievērsta sociālajai integrācijai, zaļajām un digitālajām pārejām un līdzdalības veicināšanai demokrātiskajā dzīvē. Tā atbalsta prioritātes un pasākumus, kas noteikti Eiropas Izglītības telpā, Digitālās izglītības rīcības plānā un Eiropas Prasmju programmā. Tāpat programma

  • atbalsta Eiropas sociālo tiesību pīlāru,

  • ievieš ES Jaunatnes stratēģiju 2019-2027,

  • attīsta Eiropas dimensiju sportā.

Erasmus+ piedāvā mobilitātes un sadarbības iespējas, pastiprināti atbalstot pieaugušo izglītību.

Kā Erasmus+ programmas daļai EPALE mērķis ir uzlabot pieaugušo izglītības nozares attīstību visā Eiropā.

Atklājiet EPALE sadarbības stiprināšanas funkcijas, izmantojot programmu Erasmus+.

Erasmus+.
Atrodiet partnerorganizāciju
Erasmus+.
Erasmus+ telpa
Erasmus+.
Pievienojiet EPALE savu organizāciju