European Commission logo
Create an account
Erasmus+ ja täiskasvanuharidus

Erasmus+ ja täiskasvanuharidus

Erasmus+ on ELi programm hariduse, koolituse, noorte ja spordi toetamiseks Euroopas.

Erasmus+ is the EU's programme to support education, training, youth and sport in Europe.

The 2021-2027 programme places a strong focus on social inclusion, the green and digital transitions, and promoting participation in democratic life. It supports priorities and activities set out in the European Education Area, Digital Education Action Plan and the European Skills Agenda. The programme also

  • supports the European Pillar of Social Rights

  • implements the EU Youth Strategy 2019-2027

  • develops the European dimension in sport

Erasmus+ offers mobility and cooperation opportunities, with reinforced support to adult learning.

As a part of the Erasmus+ programme, EPALE aims at improving the development of adult education sector across Europe.

Discover the EPALE functionalities dedicated to strengthening the cooperation through the Erasmus+.

Erasmus+.
Erasmus + for Adult Education
Erasmus+.
Find a partner organisation
Erasmus+.
Erasmus+Space
Erasmus+.
Add your organisation to EPALE

Erasmus+ on ELi programm hariduse, koolituse, noorte ja spordi toetamiseks Euroopas.

2021–2027. aasta programm keskendub tugevalt sotsiaalsele kaasatusele, rohelisele ja digitaalsele üleminekule ning demokraatlikus elus osalemise edendamisele. See toetab Euroopa haridusruumis, digihariduse tegevuskavas ja Euroopa oskuste tegevuskavas sätestatud prioriteete ja tegevusi. Programm

  • toetab ka Euroopa sotsiaalõiguste sammast,
  • rakendab ELi noortestrateegiat 2019–2027
  • arendab Euroopa mõõdet spordis

Erasmus+ pakub liikuvus- ja koostöövõimalusi, tugevdades täiskasvanuõpet.

Programmi Erasmus+ osana on EPALE eesmärk parandada täiskasvanuhariduse sektori arengut kogu Euroopas.

Avasta EPALE funktsioonid, mis on pühendatud koostöö tugevdamisele Erasmus+ kaudu.