European Commission logo
Kontot looma
Erasmus+ täiskasvanuhariduses

Erasmus+ täiskasvanuhariduses

Erasmus+ on programm, mis rahastab haridus-, koolitus- ja noortevaldkonna projekte Euroopa Liidus.

2021–2027. aasta programm keskendub tugevalt sotsiaalsele kaasatusele, rohelisele ja digitaalsele üleminekule ning demokraatlikus elus osalemise edendamisele. See toetab Euroopa haridusruumis, digihariduse tegevuskavas ja Euroopa oskuste tegevuskavas sätestatud prioriteete ja tegevusi. Programm

  • toetab Euroopa sotsiaalõiguste sammast

  • viib ellu ELi noortestrateegiat 2019-2027

  • arendab Euroopa mõõdet spordis

Erasmus+ pakub liikuvus- ja koostöövõimalusi koos täiskasvanuhariduse tugevdatud toetusega.

Programmi Erasmus+ osana on EPALE eesmärk parandada täiskasvanuhariduse sektori arengut kogu Euroopas.

Avasta EPALE võimalused, mis on pühendatud koostöö tugevdamisele Erasmus+ kaudu.

Erasmus+.
Find a partner organisation
Erasmus+.
Erasmus+Space
Erasmus+.
Add your organisation to EPALE