European Commission logo
Vytvořit účet
Erasmus + pro vzdělávání dospělých

Erasmus + pro vzdělávání dospělých

Erasmus+ je program EU na podporu vzdělávání, odborné přípravy, sportu a mládeže v Evropě.

Program na období 2021–2027 klade velký důraz na sociální začlenění, zelenou a digitální transformaci a podporu účasti na demokratickém životě. Podporuje priority a činnosti stanovené v Evropském vzdělávacím prostoru, Akčním plánu digitálního vzdělávání a Evropské agendě dovedností. Program také

  • podporuje Evropský pilíř sociálních práv

  • realizuje strategii EU pro mládež na období 2019–2027

  • rozvíjí evropské hodnoty ve sportu

Erasmus+ nabízí možnosti mobility a spolupráce s posílenou podporou vzdělávání dospělých.

EPALE se jako součást programu Erasmus+ zaměřuje na zlepšení rozvoje sektoru vzdělávání dospělých v celé Evropě.

Objevte funkce EPALE určené k posílení spolupráce prostřednictvím programu Erasmus+.

Erasmus+ block.
Erasmus + pro vzdělávání dospělých
Erasmus+.
Hledejte partnerskou organizaci
Erasmus+.
Erasmus+ Prostor
Erasmus+.
Registrujte vaši organizaci na EPALE