News
Uudised

Avalik konsultatsioon mikrokvalifikatsioonide üle Euroopas

New public consultation on a European approach to Microcredentials.

Euroopa komisjon avalikustas täna avaliku  konsultatsiooni algatuse „Elukestva õppe ja tööalase konkurentsivõime mikrokvalifikatsioonid” üle. Konsultatsioon on avatud 13. juulini.        

Miks avatud konsultatsioon?

Eesmärk on koguda ideid, et arendada välja mikrokvalifikatsioonide ühtne määratlus ja ELi standardid kvaliteedi ja läbipaistvuse osas ning töötada välja edasised sammud, mida ette võtta institutsioonilisel, riiklikul ja ELi tasandil. Seda ühisalgatust juhivad Euroopa Komisjoni volinikud Mariya Gabriel (innovatsioon, teadusuuringud, kultuur, haridus ja noored) ja Nicolas Schmit (töökohad ja sotsiaalsed õigused) ning see toetab mikrokvalifikatsioonini viivate lühikeste õpikogemuste kvaliteeti, läbipaistvust, tunnustamist ja usaldusväärsust. See omakorda laiendab oluliselt õppimisvõimalusi, muudab elukestva õppe üle terve ELi reaalsuseks ja suurendab tööhõive võimalusi, olles täienduseks kraadiõppe programmidele.

 

Euroopas peab üha rohkem inimesi täiendama oma teadmisi, oskusi ja pädevusi, et täita tühimikku oma ametliku hariduse ning kiiresti muutuva tööturu ja teadmisi arendava ühiskonna vajaduste vahel. COVID-19 kriisist taastumine ning keskkonnasäästlikud ja digitaalsed üleminekud nõuavad inimestelt oskuste täiendamist või ümber õppimist, selleks et säilitada või omandada kompetentsid, osaleda täielikult ühiskonnas ja tagada isiklik, sotsiaalne ja ametialane võimekus. Lühikesed õppekursused ja õpikogemused arenevad kogu Euroopas kiiresti nii avalikus kui erasektoris, et vastata vajadusele paindlikuma, õppijakesksema hariduse ja koolituste järele. On oodata, et selliste lühikeste õpikogemuste roll suureneb ning sellega koos ka huvi tulemusi kinnitavate sertifikaatide vastu.

 

Kuidas osaleda?

Võta osa avalikust konsultatsioonist ning täida ankeet oma oranisatsiooni nimel või eraviisiliselt. Organisatsioonid saavad soovi korral lisada ka oma seisukoha. 

 

New public consultation on a European approach to Microcredentials

Mikrokvalifikatsiooni definitsioon

Mikrokvalifiatsioon on tõestus, et õpilane on omandanud lühikese, läbipaistvalt hinnatud õpikogemuse. Neid antakse peale lühiõppe kursust (või moodulit), mis viiakse läbi kohapeal või veebis (või põimõppena).       

Paindlik õppimine

Mikrokvalifikatsioonid annavad võimaluse enamatele inimestele oma paindliku ja lühiajalise iseloomu tõttu. Nad on avatud kõikidele õppijatele. Nad saavad olla eriti kasulikud inimestele, kes:

  • soovivad täiendada oma olemasolevaid teadmisi, aga ei soovi omandada kraadi 
  • soovivad luua silla omandatud hariduste või esmase formaalhariduse ja kasvavate tööturuvajaduste vahel 
  • soovivad end täiendada või ümber õppida       

Laiaulastuslikud kasutegurid

Mikrokvalifikatsioonid teevad hariduse veelgi kaasavamaks, sest ta on liigipääsetav kõikidele õppijatele oma paindliku ja lühiajalisuse tõttu. Mikrokvalifikatsioonide laiem kasutuselevõtt võib soodustada majandslikku ja hariduslikku innovatsiooni ning panustada jätkusuutlikule pandeemia järgsele taastumisele. 

Lühikursusi saavad pakkuda kõrg-ja kutseharidusasutused ning koolitusfirmad, aga ka erinevad erafirmad, et pakkuda lahendust tööjõuturu spetsiifilistele vajadustele. See on eriti oluline arvestades Covid-19 pandeemia põhjustatud majanduskriisi väljakutseid         

Taustainfoks

Mikrokvalifikatsioonid kuulutati välja Euroopa oskuste tegevuskavas, mis avaldati 1.07.2020, ühena 12st juhtalgatusest, et toetada mikrokvalifikatsioonide kvaliteeti, läbipaistvust ja kasutuselevõttu EL-is. See on kirja pandud ka Euroopa haridusmaastiku loomise kommunikatsioonistrateegia aastani 2025, et rõhutada kõrghariduse võtmerolli elukestva õppe tõetamisel ja et jõuda veelgi suurema ja mitmekesisema õppijate sihtrühmani. Need pandi kirja ka Digihariduse tegevuskavasse. 

Komisjoni president von der Leyen ütles, et tema soov oli "võtta maha õpibarjäärid ja parandada ligipääsu kvaliteetsele haridusele", rõhutades elukestva õppe tähtsust. 

Mikrokvalifikatsioonide kohta vaata ka sellele pühendatud veebilehte.

Login (7)

Soovid keelt vahetada?

See dokument on saadaval ka teistes keeltes. Palun vali keel.
Switch Language

Soovid artiklit kirjutada?

Ära kahtle!

Vajuta allolevale lingile ja alusta uue artikli postitamisega!

Viimased arutelud

EPALE 2021 fookusteemad. Alustame!

Kutsume sind rikastama eelseisvat aastat oma panuse ja ekspertiisiga! Alustuseks võta osa veebiarutelust, mis toimub teisipäeval, 9. märtsil kell 10-16 (CET). Kirjalik arutelu toimub otseülekandena ja juhatab sisse 2021. aasta fookusteemad. Arutelu juhivad EPALE toimkonna nimel Gina Ebner ja  Aleksandra Kozyra EAEA-st.

Veel

EPALE kogukond: Jagage oma edukaid täiskasvanuhariduse projekte töökohal õppimise kohta.

Töökohal õppimise temaatilise fookuse osana tahame kuulda teie – EPALE kogukonna – arvamusi kõigi edukate projektide, algatuste ja programmide kohta.

Veel