Pasar al contenido principal
Blog
Blog

Nordic thematic landing page: Role of Adult Education in Career Development

The theme of the month for November on EPALE is “Role of Adult Education in Career Development“ and below you will find links to Nordic content on the theme.

Nordic links

Read the Nordic Network for Adult Learning's report about Guidance in validation within the Nordic region.

Read the Nordic Network for Adult Learning's report on a Nordic Perspective on career competences and guidance.


Danish links

EPALEs tematiske fokus i november er "voksenuddannelses rolle inden for karriereudvikling." Nedenfor finder du links til nordisk materiale om temaet.

Nyt vejledningskoncept – konsekvenspædagogisk vejledning af unge og voksne er vejen frem.

Samarbejde og videndeling om livslang læring er en naturlig vej at gå, i en tid hvor voksenuddannelsesområdet og bibliotekerne søger nye måder at nå brugerne på.

Læs en række inspirationshistorier om, succesfuld ikke-formel voksenuddannelse af høj kvalitet.


Icelandic links

Þema nóvembermánaðar á EPALE er „Hlutverk fullorðinsfræðslu í starfsþróun“ og hér að neðan eru tenglar með efni sem tengist þessu þema.

Hér á eftir eru hlekkir á nokkrar greinar sem varða fullorðinsfræðslu og hlutverk hennar í starfsþróun á Íslandi.

Símenntunarmiðstöðvarnar á Íslandi starfa náið með atvinnulífinu að því að efla hæfni starfsfólks. Valgeir Magnússon framkvæmdastjóri Símeyjar ritaði áhugaverða grein um símenntun og atvinnulífið.

Möguleikar á símenntun í dreifbýli á Íslandi.

Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum (MSS) býður nú í haust upp á raunfærnimat í Verslunarfulltrúa.

Um Kvasir – samtök fræðslu- og símenntunarmiðstöðva á Íslandi


Swedish links

EPALEs tema för november månad är "Vuxenutbildningens roll i yrkeskarriären" och nedan hittar du länkar till nordiskt innehåll på temat 

Mikaela vägleder digitalt

Frilansande skribenten Marja Beckman har intervjuat vägledaren Mikaela Aare för att höra mer om hur studie- och yrkesvägledningen har förändrats genom digitaliseringen. För Mikaela sker majoriteten av vägledningssamtalen digitalt via videosamtal.

Vägledarens roll i vuxenutbildningen

Erica Sahlin, som tidigare arbetat vid Statens skola för vuxna i Härnösand ger en inblick i vägledarnas roll i vuxenutbildningen.   

Utan studie- och yrkesvägledning stannar Sverige!

Kent Wallén, ledamot i Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Örebro har arbetat med vuxnas lärande inom olika funktioner i 25 år och även varit ordförande i styrelsen för Nitus (Nätverket för kommunala lärcentra). Kent har bloggat på EPALE om vikten av vägledares roll i vuxenutbildningen

.

Studerandes sysselsättning 2017 - Examinerade från yrkeshögskolan 2016

Myndigheten för yrkeshögskolan har publicerat sin årliga uppföljningsrapport om sysselsättningen bland dem som examinerats från Yrkeshögskolan. Rapporten baseras på en enkätundersökning från 2017 och avser de som examinerades 2016. Rapporten syftar till att redovisa hur väl utbildningarna tillgodoser arbetslivets behov av kvalificerad yrkesutbildad arbetskraft.

Yrkesutbildning med integrerad språkutbildning för invandrare – en snabbare väg till arbete

På svenska ESF-rådets webbplats kan du läsa om socialfondsprojektet YFI, vilket är ett samverkansprojekt mellan vuxenutbildningen, sfi och ett antal yrkesgymnasier i Stockholms stad. Projektets syfte är att utveckla en integrerad språk- och yrkesutbildning riktad till målgruppen vuxna utrikesfödda. Projektets arbetssätt kan halvera tiden det tar att gå från sfi till en anställning genom att språk- och yrkesutbildning integreras hela vägen från nybörjarnivå till slutmålet – en gymnasial yrkesutbildning och ett arbete.


Finnish links

EPALEn teemana on marraskuussa "Aikuisoppimisen rooli urakehityksessä". Alta löytyy linkkejä teemaa käsittelevään pohjoismaalaiseen sisältöön.

Uraohjaus on tärkeä osa ammatillisen kehittymisen palveluita Euroopan komissiossa

Euroopan komissiossa todettiin 2000-luvun alussa, että työntekijöiden tehtäväkiertoa ja ammatillisen kehittymisen tukea pitää lisätä”, kertoo Euroopan komission uraohjauspalveluista vuodesta 2008 vastannut päällikkö Liisi Rossi. Uraohjauspalveluiden kehittäminen käynnistyi komissiossa vuosina 2003-04. Siitä lähtien komission henkilökunnalle on ollut tarjolla mahdollisuus uraneuvontaan koulutettujen uraohjaajien kanssa.

Jatkuvaa oppimista miljoonalle suomalaiselle!

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasosen syksyllä nimittämä Osaamisen tulevaisuuspaneeli julkisti tiistaina 13.3. ensimmäisen kannanottonsa. Siinä esitetään suomalaisen koulutusjärjestelmän päivitystä ja jatkuvan oppimisen reformia.

Työn murros ja elinikäinen oppiminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti 19.1.2017 työryhmän ja kolme valmisteluryhmää selvittämään elinikäisen oppimisen edellytyksiä ja kehittämistarpeita.

Tekoälyn ymmärtäminen on nykyajan lukutaitoa

Ohjelmoinnista on tulossa uusi kansalaistaito ja tulevaisuudessa koodaustaito on todennäköisesti yhtä tärkeää kuin kirjoitustaito. Nopeaa tahtia digitalisoituvassa maailmassa ei enää riitä, että osaa käyttää digitaalisia palveluita. Uusi kansalaistaito on myös ymmärtää, miten nämä palvelut rakentuvat. Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen osasto tarjoaa avoimia laadukkaita ja ilmaisia verkkokursseja kaikille. Aloittelija voi lähteä liikkeelle Ohjelmoinnin MOOCista  (link is external)tai tekoälyn perusteisiin keskittyvästä Elements of AI(link is external) -kurssista. 

Login (1)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Últimos debates

Enfoques temáticos de la EPALE 2021. ¡Empecemos!

Os invitamos a enriquecer con vuestras aportaciones y conocimientos lo que va a ser un año intenso. Empecemos por participar en este debate en línea. El debate en línea tendrá lugar el martes 9 de marzo de 2021 de 10 a 16 horas CET. La discusión escrita será introducida por un directo con una introducción a los focos temáticos de 2021, y será presentada por Gina Ebner y Aleksandra Kozyra de la AEEA en nombre del Consejo Editorial del EPALE.

Más

Discusión de EPALE: Aprendizaje mixto en la educación de adultos

En este contexto, el jueves 26 de noviembre de 2020, a partir de las 10.00 horas hasta las 16.00 horas CET, EPALE acogerá un debate en línea sobre el aprendizaje mixto en la educación de adultos. El debate tendrá un nuevo formato, comenzando a las 10 con una transmisión en vivo de 30 minutos, acompañado y seguido por el debate sobre los comentarios de la plataforma.

Más

Debate en EPALE: inclusión social de la población envejecida y aprendizaje intergeneracional

El miércoles 28 de octubre, a partir de las 10 a.m. CEST, EPALE acogerá un debate en línea sobre la inclusión social de la población envejecida y el aprendizaje intergeneracional. Los comentarios estarán abiertos el 19 de octubre para que los participantes puedan presentarse y enviar sus comentarios con antelación. ¡Únete a nuestro debate en línea!

Más