Pasar al contenido principal
News
Noticias

Kedy je človek digitálne zručný?

Na záver európskeho projektu AXESS - Získať kľúčové kompetencie pre ekonomickú a sociálnu súdržnosť podporeného  z európskeho  programu Erasmus+, zorganizovala AINova 28.10.2019 v Centre vedecko-technických informácií v Bratislave  informačný seminár o výstupoch projektu.

Výsledkom projektu je online vzdelávacia platforma prístupná na stránke www.axesslearning.eu všetkým záujemcov o kurzy rozvíjajúce digitálne zručnosti a s ich pomocou aj občianske a spoločenské kompetencie.

Digitálne zručnosti otvárajú občanom dvere na trh práce. Projekt sa orientuje najmä na ženy, ktoré vstupujú do zamestnania po dlhšej prestávke a potrebujú posilniť svoje zručnosti vo využívaní digitálnych technológií v praxi. Projekt ponúka 10 modulov, ktoré sú voľne prístupné v textovej podobe, sú doplnené linkami a videami a obohatené o odborný slovník a bibliografiu k danej téme. Samoštúdium na platforme podporuje príručka a pracovný zošit.

Partnermi pri diseminácii vzdelávacích výstupov bola Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých (AIVD), Spolok slovenských knihovníkov a knižníc (SSKK), ktorých členovia môžu šíriť informáciu o využiteľnosti platformy v knižniciach a Centrum vedecko-technických informácií (CVTI), ktoré poskytlo na podujatie svoju počítačovú miestnosť. Posolstvo dôležitosti digitálnych zručností v spoločnosti, najmä účasti dievčat a žien nám pomohla zdôrazniť pani Petra Kotuliaková z Aj Ty v IT.

Login (0)
Etiquetas

¿Quieres escribir un artículo?

¡No dudes en hacerlo! ¡Haz click en el link que aparece debajo y comienza a publicar un artículo nuevo!

Últimos debates

Enfoques temáticos de la EPALE 2021. ¡Empecemos!

Os invitamos a enriquecer con vuestras aportaciones y conocimientos lo que va a ser un año intenso. Empecemos por participar en este debate en línea. El debate en línea tendrá lugar el martes 9 de marzo de 2021 de 10 a 16 horas CET. La discusión escrita será introducida por un directo con una introducción a los focos temáticos de 2021, y será presentada por Gina Ebner y Aleksandra Kozyra de la AEEA en nombre del Consejo Editorial del EPALE.

Más

Discusión de EPALE: Aprendizaje mixto en la educación de adultos

En este contexto, el jueves 26 de noviembre de 2020, a partir de las 10.00 horas hasta las 16.00 horas CET, EPALE acogerá un debate en línea sobre el aprendizaje mixto en la educación de adultos. El debate tendrá un nuevo formato, comenzando a las 10 con una transmisión en vivo de 30 minutos, acompañado y seguido por el debate sobre los comentarios de la plataforma.

Más

Debate en EPALE: inclusión social de la población envejecida y aprendizaje intergeneracional

El miércoles 28 de octubre, a partir de las 10 a.m. CEST, EPALE acogerá un debate en línea sobre la inclusión social de la población envejecida y el aprendizaje intergeneracional. Los comentarios estarán abiertos el 19 de octubre para que los participantes puedan presentarse y enviar sus comentarios con antelación. ¡Únete a nuestro debate en línea!

Más