European Commission logo
Create an account
Blog
Blog

Functional Literacy and Early School Leaving

One of the consequences of early school leaving can be that young people leave school without functional literacy. In this blog post David Mallows examines what that means and why it is significant.

Functional Illiteracy.

One of the consequences of early school leaving can be that young people leave school without functional literacy. In this blog post David Mallows examines what that means and why it is significant.

 

This month EPALE is focusing on early school leaving. Much of the discussion will likely concern the reasons why so many young people do not complete their upper secondary schooling. However, in this blog post I do not want to talk about the causes of early school leaving or to discuss possible strategies that schools could adopt to reduce the number of children who do not complete their education. This is EPALE and so my focus is not on children in schools, but on the young people who emerge from our schools to take their place in adult society and the likely consequences of early school leaving for them, and for adult education.

Functional literacy is contextual

Many young people leave school before they have developed the literacy skills they require to participate fully in society. Functional illiteracy, unlike illiteracy, can be hard to spot. Decoding and reading aloud the text can be so mentally demanding on the individual, that he or she has no spare capacity to access the meaning of the text. So, someone may well be able to read a text aloud, but still be unable to understand what they have read and extract meaning from it. This means that those who are not functionally literate can often be quite invisible in our societies. They often manage to do this and sometimes even prosper, but their poor reading and writing means that there are limits to their engagement with the world around them.

It is important to distinguish here between illiteracy – not being able to read and write at all, and functional literacy – being able to read and write, but not well enough to meet the demands of everyday life. UNESCO deems a person as functionally literate if they can ‘engage in all those activities in which literacy is required for effective functioning of his or her group and community and also for enabling him or her to continue to use reading, writing and calculation for his or her own and the community’s development’. Within this definition there is a recognition that literacy is not a universal set of skills independent of the social context of use. Instead literacy is highly contextual – the reading and writing that we are required (or would desire) to do depends on our social and professional environment. An adult can only be deemed functionally illiterate if they cannot meet the demands placed on them in their own particular social and professional context. Of course, the demands placed on adults change continually – just because someone was once functionally literate does not mean that they will be able to adapt to new and different demands and remain functionally literate.

Changing demands on literacy

When we talk about early school leavers we are referring to young people beyond compulsory schooling age who have not completed upper secondary education. For many adults in Europe forms of second chance education are made available to compensate for their early school leaving. Such programmes allow them to address their literacy skills and gain equivalent qualifications to those that they missed out on. However, the reality in most European countries is that most of these people probably discontinued their education many years ago and so not only will school qualifications be of little relevance to them now, but the demands on their literacy may also be very different from those demanded of children in school.

Functionally illiterate adults are likely to have strategies that allow them to cope in their everyday life. These may be strategies of avoidance in which the adult finds a way not to engage with written text (“I’m afraid that I’ve forgotten my glasses”). They are likely to do this in order to ensure that they do not have to admit that they are struggling to comprehend the meaning and respond appropriately. Functionally illiterate adults may also have strategies of collaboration with others. In the latter case the functionally illiterate adult may offer other skills in exchange for support with literacy (“You fill in the form and I’ll unload the van”).

As stated above, this is a blog about early school leaving from the adult perspective, thinking of adults who left school early and, as a consequence, now lack the skills and knowledge that are demanded of them. However, we should not forget that functional illiteracy is not only a consequence of early school leaving; it is quite often the main cause. Most educational systems simply assume that children have attained a degree of functional literacy once the standard period for initial literacy learning has been completed. There is a need for schools to continue to focus on literacy beyond the period of initial learning. The literacy demands placed on pupils by the different subjects that they are taught are often complex and for those struggling to achieve, difficult to comprehend and meet. We should work to ensure that all children attain a functional literacy level by the time they leave compulsory schooling.

Adult education and functional literacy

So, in terms of adult education, when we discover that a potential learner left school early, this should prompt us to look carefully at their literacy, firstly by understanding what it is that they are required to do with their literacy, but equally importantly by exploring with them what it is that they would like to be able to do. In which domains they need to be functionally literate, and in which domains they would like to be functionally literate. Some early school leavers can prosper as adults, going on to be successful in their chosen fields and acquiring as adults the literacy skills that they need. However, for others poor literacy may be a major barrier to them meeting their true potential, and so engagement with adult education may be necessary.


David Mallows has 30 years of experience in adult education as a teacher, teacher trainer, manager and researcher. He was previously Director of Research at the National Research and Development Centre for adult literacy and numeracy (NRDC) at the UCL Institute of Education, London and currently represents the European Basic Skills Network in EPALE as thematic coordinator for Life Skills.

Login (7)

Comments

Diemžēl, raksta temats ir aktuāls. Tagad lasa mazāk un sliktāk. Cilvēkiem no agras bērnības jāieaudzina interese par lasīšanu. Tas, protams, ir vecāku uzdevums. Skolotājiem ir jāturpina vecāku iesāktais. Ar tiem bērniem, kuriem ir lasītprasmes, atmiņas koncentrācijas u.tml. problēmas, ir jāstrādā skolotājam sadarbībā ar logopēdu, speciālo pedagogu.
Login (0)

Temats aktuāls bez šaubām. Un diemžēl jāsaka, ka ar katru gadu ir arvien sliktāk. Skolā strādājot, var lieliski redzēt, kā mainījusies vispārējā skolēnu lasītprasme gadu gaitā. Pirms 10 gadiem pat tie, kam neinteresēja mācības, spēja grāmatā atrast atbildes uz jautājumiem, mācēja uztvert jēgu. Šobrīd esošajiem skolēniem nereti pat ar pirkstu jānorāda, kur meklējama informācija. Problēmas sākas ģimenē, ja netiek lasīts kopā ar bērnu, un sākumskolā, kurā šobrīd prasības samazinātas līdz minimumam. Atceros, kā manos sākumskolas gados katru nedēļu lika lasīt un atstāstīt tekstu, tagad to prasa nu jau vairs kādu reizi mēnesī. Pēc tam nav jābrīnās, ka skolēni nav trenēti lasīt un analizēt tekstu, spriest par tā galveno domu (kā kādreiz jautāja "Kāda ir teksta morāle?"). Ja skolēni nav trenēti, nav jābrīnās, ka viņiem visos priekšmetos grūti saprast, ko uzdevums prasa un kas grāmatā dots. Tad jau nav citu variantu, kā tikai pamest skolu.
Login (0)

Es pirmo reizi dzirdu par šādu funkcionālo lasīt prasmi un tās salīdzinājumu ar analfabētismu. Esmu lasījis grāmatas fragmentus angļu valodā, ar daudz reti izmantotiem svešvārdiem un Uzvārdiem, teiksim Kibernētikā.. un tad arī liekas, ka skaļi esi izlasījis pareizi, bet teikuma jēgu un būtību neesi sapratis vispārībā. Vairākas reizes pārlasi, iztulko dažus nesaprotamos vārdus, atmet vārdus-uzvārdus un tikai tad vari izprast šī teikuma nozīmi.
Login (0)

Manuprāt, ļoti aktuāla tēma. Ļoti bieži varam sastaptie ar cilvēkiem, kas meklē attaisnojumus, lai nebūtu jālasa kāds teksts. Tobrīd varbūt pie tā nepiedomāju, bet izlasot šo rakstu, saprotu, ka varbūt tikai mazs procents no visiem cilvēkiem, kuri ir meklējuši aizbildinājumu, lai nebūtu jālasa, ir teikuši patiesību par to. 
Šī problēma skar lielu sabiedrības daļu un būtu nepieciešams to uzlabot, tomēr otrā iespējas skolas piedāvā mācīties un apgūt izglītību, kura netika apgūta iepriekš. Bet cilvēki neatzīst savas problēmas, cenšas tās noliegt un slēpt, arī šādas iespējas, kuras piedāvā apgūt tālākizglītību tiek laistas garām, lai mazinātu citu cilvēku komentārus no malas. Vai arī paši cilvēki uzskata, ka viņiem tas vairs nav nepieciešams un tādēļ nedodas iegūt šo izglītību!
Login (0)

Raksta tēmas aktualitāte ir neapšaubāma. Rakstīšanas un lasīšanas prasme ir pamatu pamats. Nepietiekama lasīšanas un rakstīšanas prasme nenoliedzami atstāj negatīvu ietekmi uz skolēnu zināšanām un tālākizglītību turpmākajā dzīvē. Lasīšanas un rakstīšanas prasme tālāk pāraug par prasmi izprast un izteikties. Piekrītu Annai par to, ka viss sākums ir ģimene, un bērns jau no pašas mazotnes ir jāieinteresē un jāmotivē lasīt. Mūsdienās aizvien mazāk laika vecāki atrod grāmatu lasīšanai un pārrunām par izlasīto kopā ar bērniem.
Taču pastāv cilvēki, kam ir mācīšanās grūtības, piemēram disleksija vai disgrāfija, kur skaidri redzams, ka bez lasīšanas un rakstīšanas spējām apgūt mācību vielu ir sarežģītāk un jāmeklē alternatīvi risinājumi, taču šie cilvēki ir pierādījuši, ka arī bez  attīstītām šīm prasmēm, viņi tomēr ir sasnieguši dzīvē augstus mērķus, ar šādām mācīšanās grūtībām ir ļoti daudz slavenu cilvēku - aktieru, zinātnieku, profesoru utt. Ar ko es gribēju pateikt, ka manuprāt,cilvēkiem kam nav šāda veida mācīšanās grūtības vienmēr var palīdzēt otra iespēja šīs prasmes apgūt, taču tam ir vajadzīga pareizā motivācija. Un motivācija jau ir tas visa pamats.
Login (0)

Raksta temats man šķiet ļoti aktuāls, jo funkcionālais analfabētisms ir sliktāks par parasto analfabētismu, jo tas parāda ka cilvēkam ir problēmas ar uzmanību, domāšanu un atmiņu. Ja laicīgi netiek konstatēts šis analfabētisma veids, bērnam ir grūti palīdzēt. Es uzskatu ka ar šādiem bērniem un bērnu vecākiem būtu jāstrādā speciālajam pedagogam. 
Login (0)

Lasītprasme sevī iekļauj ļoti daudz. Tā nav tikai burtu atpazīšana, teikumu salikšana un to izlasīšana, tā ir teksta izpratne vistiešākajā nozīmē. Sākumskolas posmā skolēni apgūst visas pamatprasmes, bet mācoties turpmāk pamats tiek likts uz teksta izpratni un tas tiek vērtēts visvairāk. Ja izlasot jautājumu, mēs to neizprotam, tad kā uz to var pareizi atbildēt? Kā jau rakstā minēts, cilvēki ar vāju lasītprasmi grūti integrējas sabiedrībā. Lai novērstu priekšlaicīgu skolas pamešanu, sabiedrībai ir jāiemācās ne tikai lasīt, bet darīt to ar prieku, ar vēlmi kaut ko uzzināt, jo vairāk mēs lasīsim, jo vairāk tiks attīsīta mūsu teksta izpratne.
Login (0)

Funkcionālais analfabētisms ietekmē cilvēka dzīves kvalitāti, to, vai viņš būs spējīgs iekļauties sabiedrības norisēs, darba tirgū vai arī, kā autors minējis, izstrādās dažādas stratēģijas, kā savu lasītneprasmi noslēpt, kā izvairīties no situācijām, kurās jāparāda sava lasītprasme.

Lai izvairītos no funkcionālā analfabētisma, bērniem jau no mazotnes jārada interese par grāmatām, un tas vispirms ir vecāku uzdevums. Jo – viss, arī interese par grāmatām, jau sākas ģimenē. Ja vecāki kopā ar bērniem lasīs grāmatas, kopā, piemēram, apmeklēs bibliotēkas, bērniem šāda interese radīsies. Vēlāk, jau skolā, skolotāji bērnu un jauniešu interesi par grāmatām var veicināt, iepazīstot savus skolēnus un iesakot tieši viņus interesējošu literatūru.

Vienlīdz būtiski ir gan ģimenē, gan skolā  izlasīto pārrunāt, analizēt, tādā veidā  veicinot izpratni par izlasīto un attīstot funkcionālo lasītprasmi. Tikai daudz lasot un vingrinoties teksta izpratnē, var novērst funkcionālo analfabētismu nākotnē.

Login (0)

Login or Sign up to join the conversation.

Want another language?

This document is also available in other languages. Please select one below.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Latest Discussions

KA2 PROJECT IDEA - Digital accessibility for people with disabilities

Our project aims to respond to the challenges of digital accessibility for all and more specifically for the most vulnerable people.

More