chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE - Electronic Platform for Adult Learning in Europe

Second chance schools

We are looking for WIN-WIN relationship

Hi all,

My name is Miguel López and I represent neotalentway, a training center from Granada, south of Spain.

Our company is preparing three projects for the COVID-19 October call, for which we are looking for partners. The projects we are preparing are:

Wednesday 8 September 2021 to Thursday 9 September 2021, Europe

ICSD 2021 : 9th International Conference on Sustainable Development, 8 - 9 September Rome, Italy

European Center of Sustainable Development in collaboration with Canadian Institute of Technology  will organize the 9th ICSD 2021 International Conference on Sustainable Development, with particular focus on Environmental, Economic and Socio-Cultural Sustainability.

The Conference theme is: "Creating a unified foundation for the Sustainable Development: research, practice and education".

news

| 7 September 2020
| by CEPA SON CANALS
Se ha abierto el plazo para inscribirse en la formación "Herramientas digitales, tutorización activa y aprendizaje cooperativo en los centros de adultos". Esta actividad formativa, de una duración de 25 horas y organizada por la Sección de Educación de Personas Adultas de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas Artísticas Superiores, tendrá lugar a distancia, mediante videoconferencia, los días 15, 24 y 28 de septiembre de 2020, de 15:45 a 20:45 horas, y el día 17 de septiembre de 2020, de 9 a 14 horas. Va dirigida al profesorado de los CEPA.

blog

| 6 September 2020
| by EPALE Keskus Eestis

Nowadays, many studies around the world have proved that playing an instrument improves cognition, develops coordination, and memory functions. Of course, it is ideal if learning starts as a child, but believe me if you have the desire to start with music learning, you can do it even as an adult with no previous knowledge.

resources

| 15 August 2020
| by Kadi Kass

Rahvaülikoolid kannavad ajalooliselt olulist rolli täiskasvanute õppes, olles organiseerituse poolest sarnased formaalharidusega, aga sisuliselt kandmas vabahariduse põhimõtteid. Nad on kujunenud koolide algataja Grundtvigi ja Põhjamaade rahvaülikoolide eeskujul, pakkudes ajastule ja rahvusele omaseid teadmisi ja oskusi enesearenguks ning ühiskonna muutustega toimetulekuks.

resources

| 14 August 2020
| by Kadi Kass

Lõputöö eesmärk oli teada saada millised on Viljandi Täiskasvanute Gümnaasiumi õpetajate õpetamispraktikad ja hoiakud e-õppe platvormi Moodle kasutamisel e-õppe läbiviimisel, ehk selgitada välja praktilised oskused (metoodilised lähenemised ja digioskused) ja hinnangud e-õppe platvormi Moodle kasutamise kohta. 

blog

| 13 August 2020
| by Ewa DUDA

Niniejszy artykuł stanowi źródło pomysłów, jakie strategie rekrutacyjne, stosowane w marketingu edukacyjnym, mogą być wykorzystane w celu wzmocnienia działań podczas obecnego, a także przyszłych naborów do szkół dla dorosłych.

Want to join your KA204 project (autumn call)

Looking to join your KA204 projects. topcoach is an adult and youth educational company, based in Bratislava (Slovakia).
We can build a new training program related to soft-skills, self-development and leadership topics, according to the needs of your project. We are also able to create a toolkit, curriculums and share best practices in the field of adult, youth and vocational education.

resources

| 9 August 2020
| by Kadi Kass

Täiskasvanud inimesed leiavad üha enam tee õppima kutsekoolidesse mõnda eriala. Seda tingib soov täiendada end olemasoleval erialal, vajadus õppida uus amet või tahetakse õppida midagi uut. Mittetratsioonilised õppijad on täiskasvanud, kes asuvad õppima peale mõningast pausi eelmise kooli järel, kasvatavad õpingute kõrvalt lapsi ja käivad tööl. Eestis on varasemalt uuritud mittetraditsioonilisi õppijaid kõrgkoolis ning nende õppima asumise motiive, samuti õpingute katkestamise põhjuseid. On ka uuritud õppimist mõjutavaid tegureid.

blog

| 15 July 2020
| by Janne Suits

Tänaseks on üle maailma palju uuringuid tõestanud, et pilli mängimine parandab kognitiivsust, arendab koordinatsiooni ning mälu funktsioone. Loomulikult on ideaalne, kui muusikaõpingud saavad alguse juba lapsepõlves, kuid kui seda ei ole tänaseni Sinu jaoks juhtunud, aga sul on olnud väga suur soov sellega alustada, siis usu mind, sa suudad seda ka veel nüüd täiskasvanuna.

resources

| 25 June 2020
| by Petra Mathilde Jørs

Denne ressource er fundet på NVL.org (Nordisk Netværk for Voksnes Læring). NVL fremmer samarbejde om livslang læring i hele Norden og udvikler viden til beslutningstagere og praktikere. Netværket er et program under Nordisk Ministerråd.

En ny forskningsrapport udarbejdet af Center for Ungdomsforskning viser, at HF/VUC har særlige kulturmarkører, som har stor betydning for motivation og deltagelse.

news

| 17 June 2020
| by EPALE NSS Sverige

Skolverket skriver att totalt 387 000 elever studerar inom kommunal vuxenutbildning (komvux) på grundläggande och gymnasial nivå samt i svenska för invandrare (sfi). Antalet elever inom komvux har stadigt ökat under den senaste tioårsperioden. Antalet elever som huvudsakligen läser på grundläggande nivå har nästan dubblerats (från 33 500 elever 2010 till 60 700 elever 2019).

resources

| 4 June 2020
| by Kadi Kass

Uurimustöö eesmärgiks oli välja selgitada Kihnu elanike vaade valla elukestva õppe arendamiseks vajalikele tegevustele. Lisaks kaardistada elanike enda elukestvas õppes osalemine. Lähtudes uurimisprobleemist ja eesmärgist otsiti vastuseid järgmistele uurimisküsimustele: 1) missugune on Kihnu valla elanike elukestvas õppes osalemine? 2) kes peaksid kihnlaste arvates panustama Kihnu elukestva õppe arendamisse?; 3) milliseid elukestva õppe vorme ja tegevusi on kihnlaste meelest vaja arendada?

resources

| 4 June 2020
| by Kadi Kass

Bakalaureusetöö eesmärgiks oli välja selgitada pikaajaliste töötute pika töötusperioodi põhjused, motiivid ümberõppesse ning uuesti tööle asumisel. Andmeid koguti poolstruktureeritud intervjuudega kuuelt Tartu piirkonna pikaajaliselt töötult. Andmeid analüüsiti kvalitatiivse induktiivse sisuanalüüsi meetodil.

news

| 1 June 2020
| by Diego Redondo M...
Debido a la suspensión de todos los plazos administrativos derivados del COVID-19, el nuevo plazo para presentar las solicitud de inscripción en las pruebas libres para la obtención del Título de Graduado en Educación Secundaria en la Comunidad de Madrid es del 1 al 12 de junio, ambos inclusive. La prueba tendrá lugar el 3 de septiembre.

Pages

Subscribe to RSS - Second chance schools