Blog
Blog

Série podcastů EBSN na EPALE: Přehodnocení základních dovedností dospělých – výzkum, politika a praxe

Tento podcast EBSN je druhou částí diskuse o přehodnocování základních dovedností dospělých kvůli současným výzvám.

EPALE Podcast - Re - Thinking Adult Basic Skills In The 21st Century, Research, Policy And Practice

Tentokrát jsme se chtěli zaměřit na rozmanitý a multidisciplinární koncept gramotnosti a dalších základních dovedností, abychom se pokusili lépe porozumět tomu, jak se tyto pojmy mění a jaké jsou důsledky globálních procesů (např. pandemie). V tomto úsilí nás doprovázeli inovativní myslitelé ve vzdělávání, výzkumníci a odborníci na politiku, kteří byli našimi partnery při analýze mnohotvárné povahy základních dovedností dospělých ze tří různých úhlů, tj. výzkumu, politiky a praxe.

Naším prvním hostem z oblasti výzkumu je Réka Vágvölgyi, hlavní vědecká pracovnice z University v Kaiserslautern, oddělení vývojové psychologie a kognitivní věda, kterou jsme požádali, aby se podělila o některé implikace založené na klíčovém výzkumu gramotnosti dospělých. Naši druhou řečnici, Gracielu Sbertoli, generální tajemnici EBSN, jsme požádali, aby se podělila o hlavní úvahy o vývoji politiky pro základní dovednosti dospělých v současnosti. Náš třetí host, Sam Duncan, docentka v oblasti vzdělávání dospělých a gramotnosti na UCL Institute of Education, se podělila o své postřehy z praktických perspektiv založených na inspirativních iniciativách, na kterých se podílela (např. Reading Aloud in Britain – RABiT; Reading circles) a my diskutovali také o některých perspektivách měnících se očekávání od odbornosti školitelů gramotnosti dospělých.

V diskuzích se objevily mimo jiné tyto otázky:

  • Jak můžeme pochopit výzvu základních dovedností ve světle vědeckého výzkumu?

  • Co se můžeme naučit z kvantitativního výzkumu o kognitivních profilech a faktorech vedoucích k problémům ve čtení, psaní, nebo našemu chápání čísel atd.?

  • Jak vypadá budoucnost politiky základních dovedností?

  • Jaké inovace související s politikou a praxí, které v budoucnu musíme brát v úvahu?

  • Jaké jsou hlavní oblasti odborných znalostí vyučujících gramotnost dospělých a jak se tyto oblasti v průběhu času měnily?

Zúčstnění odborníci a odkazy na organizace a studie

Dr Réka Vágvölgyi, Senior Research Scientist z University of Kaiserslautern, oddělelní vývojové psychologie a kognitivní vědy

Réka Vágvölgyi vystudovala psychologii na univerzitě v Pécsi. V roce 2014 se připojila k LEAD Graduate School & Research Network na univerzitě v Tübingenu, aby pracovala na výzkumném projektu o nízké gramotnosti v dospělosti. Doktorát získala v roce 2018. V současné době pracuje na univerzitě v Kaiserslauternu na projektu financovaném německým Spolkovým ministerstvem pro vzdělávání a výzkum. Spolu s národními a mezinárodními spolupracovníky posuzuje podobnosti a rozdíly mezi dospělými s nízkou gramotností a lidmi s vývojovou dyslexií, pokud jde o kognitivní profil, příčiny a intervence.

Graciela Sbertoli, Generální tajemnice Evropské sítě základních dovedností

Graciela je v současnosti generální tajemnicí Evropské sítě základních dovedností. Vzdělávání dospělých se věnuje od roku 1982. Zastupovala Norsko v pracovní skupině Evropské komise Grundtvig (2001-2005) a jako národní koordinátorka pro vzdělávání dospělých v letech 2006 až 2007. V roce 2010 spustila Evropskou síť základních dovedností. Ve své současné pozici spolupracuje s Komisí a řadou evropských zúčastněných stran na implementaci iniciativy Upskilling Pathways.

Dr Sam Duncan, Docentka v oboru vzdělávání dospělých a gramotnosti na UCL Institute of Education

Sam Duncan je v současné době docentkou v oboru vzdělávání dospělých a gramotnosti na UCL Institute of Education v Londýně, kde je také spoluředitelkou International Literacy Centre, spoluředitelkou Centre for Post-14 Education and Work aa akademický vedoucí pro výuku a výuku na ministerstvu školství, praxe a společnosti. Sam začala jako učitelka gramotnosti a jazyků pro dospělé a od roku 2005 se věnuje vzdělávání učitelů a výzkumu gramotnosti. Je autorkou knih Čtenářské kluby, romány a rozvoj čtení pro dospělé (Bloomsbury/Continuum, 2012) a Čtení pro radost a Kluby čtení pro dospělé začínající čtenáře (NIACE, 2014). Její nejnovější výzkumný projekt byl publikován v sérii Routledge Literacies jako kniha Oral Literacies: When Adults Read Aloud  (2021) a Sam v současné době zkoumá povahu a rozvoj odborných znalostí odborníků na gramotnost dospělých.

Prezentace na konferenci EBSN 2021: Nové a staré pohledy na profesionální odbornost odborníků v oblasti gramotnosti dospělých. (video záznam je také k dispozici)

 


 

Níže naleznete přepis podcastu.

Login (5)

Chcete jiný jazky?

Tento dokument je k dispozici také v jiných jazycích. Vyberte jeden níže.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Nejnovější diskuze

EPALE Diskuse: Budování inkluzivní jazykové rozmanitosti v Evropě

Učení se cizích jazyků je klíčem nejen pro sociální začlenění, mobilitu pracovní síly, ale také přispívá k soudržné a kulturně obohacené Evropě. Zúčastněte se naší další diskuse a diskutujte o roli jazykového vzdělávání v dnešní Evropě!

Více

Nový web EPALE – problémy a dotazy

České národní středisko EPALE by vás, členy komunity EPALE, chtělo požádat, abyste v této diskuzi sdíleli zjištěné nedostatky nebo vaše dotazy, týkající se například vkládání nového obsahu na platformu.

Více

EPALE diskuse: rozvíjení dovedností pro zdravý život v éře COVIDU!

Zúčastněte se diskuse a nenechte si ujít její přímý přenos!

Více