European Commission logo
Create an account
Each keyword is searched for in the content

EPALE - Електронна платформа за учене на възрастни в Европа

Ресурс

Изследване на социалното включване и социалния капитал сред възрастните, които учат в комбинирана и онлайн учебна среда

TreeImage.
Vanya TIVIDOSHEVA

Новите учебни пространства и учебните формати повлияха на обучението и образованието на възрастните. Счита се, че дигитализацията намалява социалното изключване. В образованието за възрастни, социалното включване и социалният капитал се осмислят като взаимообвързани системи. Това анкетно проучване изследва как възрастните, които са включени в онлайн и комбинирано обучение, възприемат промяната в социалното включване и социалния капитал. Ние концептуализирахме социалното приобщаване като социално участие и социална свързаност, а социалният капитал като връзката в процесите. Нашите резултати показват положителни възприятия за социалното включване и социалния капитал при възрастните, които са включени в комбинирано обучение. Тези възприятия са по-малко положителни сред възрастните, които се обучават само в онлайн среда. И в двата случая обаче обучаемите, за които езикът на обучението не е майчин, споделят в по-голяма степен за подобряване на социалното им приобщаване и социалния капитал, в сравнение с местните жители. Следователно, онлайн и комбинираното обучение имат предимства преди всичко за включените в обучението, за които езикът в съответната държава не е майчин, защото така се подпомага тяхното социалното включване и се развива социалният им капитал.

Resource Details
Автор на ресурса
Céline Cocquyt, Nguyet A. Diep, Chang Zhu, Maurice De Greef, Tom Vanwing
Вид ресурс
Статии
Държава
Бeлгия
Дата на публикуване
Login (1)

Искате друг език?

This content may also be available in other languages. Please select one below
Switch Language

Want to add a resource ?

Не се колебайте да го направите!
Кликнете върху връзката по-долу и започнете да публикувате нов ресурс!