Премини към основното съдържание
Blog
Blog

Топ 5 тенденции в обучението на работното място

Дата: 08.09.2018 г.

Автор: Албена, Счетоводна къща Гарант

Основният потенциал на всяка фирма (компания) е нейният персонал. Потенциалът се изразява в това число и в онези знания и умения, които притежава всеки конкретен човек. Но високата скорост на промени във всички сфери води до бързо остаряване на уменията. И в крайна сметка се стига до пропуски в знанията, които са необходими за работата.

Това, което е било актуално преди половин година, когато човекът е започвал работа, сега вече може да бъде ненужно: нов софтуер или технология, промяна в тенденциите. И ако фирмата иска да развие своя потенциал, тя трябва да инвестира в развитие и обучение на персонала. Това важи с особено голяма степен за новосъздадените фирми.

HR-технологията, която решава тези проблеми, се нарича управление на таланта (Talent Development). Един от аспектите на развитие на таланти е обучение на работното място. Компанията LinkedIn е направила проучване, в което участват 4 000 специалисти и разкрива 5 тенденции за обучение на работното място.

1. Без развитие на гъвкави умения е невъзможно да се намерят нови решения в бизнеса

Приоритет в обучението на работното място е развитието на гъвкави умения (Soft Skills), като например лидерство, комуникация, сътрудничество, управление на времето (тайм мениджмънт). Доколкото автоматизацията на всички процеси се ускорява, именно личностните, а не профилираните умения излизат на първо място. Умението да натискате нужното копче вече не е конкурентно предимство на пазара на труда. Да намерите полза в провалена ситуация, да предлагате системни решения, да преговаряте, да бъдете гъвкав – ето какво е нужно на бизнеса. Намирането на бързо адаптиращ се и критично мислещ служител е много трудно, така че правилното решение е да се развиват тези умения в настоящите служители.

2. За успех в бизнеса трябва да се добиват умения, които ще са нужни в бъдещето

Обучение само в онези умения, които са нужни днес, ще създаде проблеми. Поради бързото остаряване на информацията и методите на такъв подход ще доведат до празнини в знанията, които ще се нужни в перспектива.

За да си представите какви компетенции трябва да имат служителите за в бъдеще, трябва да се обръща достатъчно внимание на прогнозиране на тенденциите в развитието на бизнеса. Сътрудниците с умения за утрешния ден ще са адекватни на бизнеса или поне ще позволят да сте конкурентни.

3. Времето в офиса, което не е заето с работа, може да се използва за усвояване на нови знания

Съвременната фирма трябва да поддържа желанието на служителите да се развиват и учат в професионален план. Защото, колкото по-компетентен служител, толкова по-полезен е за бизнеса. Освен това 94% от участниците в проучването отбелязват, че по-дълго ще останат в компанията, ако тя инвестира в развитието на тяхната кариера.

Служителите искат да се учат и развиват с цел по-бързо решаване на задачите. И възможността да се въвлече всеки един от тях в обучение на работното място ще даде добър резултат. Защото 85% от работещите признават, че по-голямата част от деня в офиса не работят активно, така че защо да не използвате това време, за да отговорите на нуждите от нови знания и умения?

4. Онлайн обучението дава възможност на служителите да придобият нови умения при необходимост

Невъзможно е да си представим съвременното обучение без онлайн присъствие, в това число и обучение на работното място. Повече от половината от участниците в проучването посочват, че предпочитат обучение при собствено темпо и когато те преценят за необходимост. Онлайн курсовете идеално отговарят на тези изисквания: няма строги придържания към времето за преминаване, както на курс, така и на отделните уроци. Може да се започне във всеки един момент, без да се чака за набиране на следващия поток, както в традиционното обучение.

5. Мотивираният служител ще използва своите знания и умения за развитие на фирмата

Когато компанията е готова да инвестира в своите служители, те ще се обучават: 56% от служителите са съгласни да отделят повече време за обучение, ако компанията е готова да ги изпрати на курсове.

Ако сътрудникът иска да получава нови знания и да ги прилага в компанията, вдъхновете го за това. Научете кое място иска да заеме и му разкажете за влиянието на обучението по пътя му в компанията.

Помогнете на служителите да разберат какви качества трябва да култивират, за да стигнат до следващото ниво от своята кариера.

Узнайте какво искат като възможности от обучението и ги привлечете за участие във въвеждане на промени в организацията на процеса.

Обучението сега е игра на скорост. И служителите на фирмата трябва не само успешно да изпълняват своята работа, но и да бъде готови за получаване на нови знания и умения, които ще позволят на бизнеса да се развива: да търсят и създават нови решения, да бъдат гъвкави, да могат да извличат ползи от сложни ситуации. И обучението на работното място ще даде възможност на всеки служител да развива своя потенциал и потенциала на фирмата.

Публикувано в За малкия бизнес на 08.09.2018 от Albena.

Източник: https://www.kantora-plovdiv.com/blog/on-the-job-training/

 

Login (1)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Най-актуалните дискусии

Ролята на обучението на възрастни за подпомагане на кариерното развитие

Причини за ниското участие в УЦЖ на хората в трудоспособна възраст в България?