European Commission logo
Create an account
Resource Details
Resource

Welsh translation: Gorffennol Gwahanol: Yr Un Dyfodol

This is a Welsh translation of Lianne Walley's blog "Different Past: Shared Futures".

 

A photo of Chawan Ali standing in front of Coleg Cambria .

Gorfodwyd Chawan Ali i ffoi o Irac yn 2015, pan oedd hi ond yn 15 oed. Wedi blynyddoedd o frwydro a bygythiad ISIS, roedd ei theulu yn poeni am eu dyfodol. Mae Chawan bellach wrthi’n trawsnewid ei bywyd ei hun trwy astudio, ac yn helpu i gefnogi a thrawsnewid sefyllfa ei theulu. Mae hi hefyd yn gweithio gyda Thref Noddfa Wrecsam i drawsnewid y ffordd mae ffoaduriaid a cheiswyr lloches yn cael eu croesawu yn y dref a ledled Cymru. Mae ei hanes yn enghraifft wych o sut mae cymorth ar gyfer ffoaduriaid a darpariaeth ESOL yn trawsnewid bywydau. Trafodir hanes Chawan ymhellach mewn cyfres arbennig o bodlediadau, Change Your Story, a gynhyrchwyd ar gyfer Wythnos Addysg Oedolion yng Nghymru.

 

 

L&W

Mae’r blog hwn yn rhan o gasgliad o flogiau a sylwadau 2020 y Sefydliad Dysgu a Gwaith gan ddarparwyr addysg oedolion yn y DU sy’n rhan o raglen yr Agenda Ewropeaidd ar Addysg Oedolion. Os hoffech gymryd rhan, cysylltwch â Mark Ravenhall neu Joyce Black.

 

Institute for Learning and Work, Learning and Work | Sefydliad Dysgu a Gwaith, Scotland's Learning Partnership, Forum for Adult Learning NI, Ecorys, Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

Resource Details
Resource author
Lianne Walley
Type of resource
Articles
Country
Wales
Publication Date
Language of the document
Welsh
Login (3)
Themes addressed

Login or Sign up to join the conversation.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!