European Commission logo
Create an account
Can select multiple words with divider comma

EPALE - Electronic Platform for Adult Learning in Europe

Resource Details

Resource

8 извода за новаторски подходи в професионалното образование и обучение:

Profile picture for user ngochzhu.
Zhuliyan GOCHEV

Националното звено за подкрепа публикува визализация на изводите от доклада на работната група по рамката„Образование и обучение 2020‘‘, отговаряща за въпросите на професионалното образование и обучение (ПОО)

Иновациите и цифровизацията в професионалното образование и обучение играят ключова роля в по-обхватния екологичен и цифров преход, както и за възстановяването и устойчивостта на Европа след пандемията от COVID-19.

Чрез семинари, уебинари и дейности по партньорско обучение работната група по рамката „Образование и обучение 2020‘‘ (за периода 2018-2020 г.), отговаряща за въпросите на професионалното образование и обучение, предостави отговор на въпроса: Как иновациите и цифровизацията могат да стимулират висококачественото професионално образование и обучение и висшето професионално образование и обучение?

През м. декември 2020 г. Националното звено за подкрепа на EPALE вече ви анонсира с новина достъп до пълната версия на доклада „Иновации и цифровизация: Доклад на работната група към Европейската комисия „Образование и обучение 2018-2020“, представен на английски език.

 

Resource Details
Resource author
Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion (European Commission)
Type of resource
Studies and Reports
Country
България
Login (1)

Users have already commented on this article

Login or Sign up to join the conversation.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so!
Click the link below and start posting a new resource!