Blog
Blog

Umělá inteligence otvírá černou skříňku učení

Koncept umělé inteligence podněcuje naši fantazii. Vytvořením stroje, který disponuje těmi nejvyššími lidskými schopnostmi – učení se a řešení problému, je dosaženo nejvyššího bodu lidské vymoženosti. Mohou výukové přístroje nějak změnit samotnou podstatu učení? Udělají z nás nezaměstnané a nešťastné lidi, jak někteří tvrdí? Stane se celoživotní učení díky nim všudypřítomným nebo si ho pro sebe „urvou“ jen ti nejzámožnější z nás? EPALE diskutovalo o významu umělé inteligence ve vzdělávání s Prof. Rose Luckin a Prof. Kend Siau.

 

Artificial Intelligence.

 

Koncept umělé inteligence podněcuje naši fantazii. Vytvořením stroje, který disponuje těmi nejvyššími lidskými schopnostmi – učení se a řešení problému, je dosaženo nejvyššího bodu lidské vymoženosti. Mohou výukové přístroje nějak změnit samotnou podstatu učení? Udělají z nás nezaměstnané a nešťastné lidi, jak někteří tvrdí? Stane se celoživotní učení díky nim všudypřítomným nebo si ho pro sebe „urvou“ jen ti nejzámožnější z nás? EPALE diskutovalo o významu umělé inteligence ve vzdělávání s Prof. Rose Luckin a Prof. Kend Siau.

 

Pro oba tyto vědce může umělá inteligence znamenat značnou demokratizaci ve vzdělávání, pokud tedy bude vyvíjena v úzké spolupráci s pedagogy.

Umělá inteligence: pozorovat a optimalizovat

Podle Rose Luckin přejímá umělá inteligence ve vzdělávání dvě role: vytváří inteligentní infrastrukturu pro učení a věnuje se současným technologiím (smartphony, virtuální realita, roboti atd.), díky kterým můžeme tuto infrastrukturu využívat.

První část, infrastruktura (například online školení díky základním technologiím), vypadá podle Rose Luckin velmi nadějně, vždyť umělá inteligence může osvětlit meta podstatu učení, přičemž odkrývá jeho jednotlivé mechanismy.

                                                           „Umělá inteligence nám ukazuje, jak bychom se měli nejlépe učit, lépe řečeno, jaké úlohy jsou pro nás obtížné a kde excelujeme,“ vysvětluje Rose Luckin.

 

Pokud je stanovení problému v učení jasné, znamená to, že se mohou vyučující pokusit tyto problémy odstranit sami, aby tím optimalizovali kvalitu své práce.  

Umělá inteligence ale může na tyto problematické a obtížné části v našem učebním prostředí poukázat, neboť je schopna analyzovat závěry z velkého množství různých dat u velkého množství studentů. Potom není umělá inteligence jen pouhou učitelkou, ale je mnohem více ostrou pozorovatelkou, přesně jako správná učitelka z masa a kostí a tato role může být mnohem více rozhodující.

Úloha pozorování nevyžaduje vždycky „zalogování“ studenta na nějakém online uživatelském serveru. Zcela naopak: podle Rose Luckin může umělá inteligence nakonec nahradit čas pro offline vyučování.

                                                    „Můžeme pasivně evidovat data díky senzorům nebo kamerám, zatímco se na tomto procesu budou studující sami podílet. Pokud ale uděláme při vzdělávání díky umělé inteligenci všechno správně, získáme k dispozici mnohem více času pro různé aktivity, při kterých nejsou žádné technologie potřeba, jako je tomu například v umění, při sportu a v divadle.“

 

Potom budou studující profitovat z individuálního vyučování, které umělá inteligence umožňuje. Keng Siau poukazuje na to, že z toho poskytovatelé nabídek pro vzdělávání již profitují a dosahují tím obrovských výhod:

„Díky umělé inteligenci mohou zařízením pro vzdělávání klesat náklady za vysoce kvalitní vzdělávání. V důsledku toho může být vzděláváno mnohem větší množství lidí. Z tohoto profitují po celém světě obyvatelé v zemích s nižší kvalitou vzdělávání a především rozvojové země.“

Podle Kenga Siaua se společně vyvíjí větší využití umělé inteligence a specifikace při učení.

„Specifikace učení je jedním z aktuálních výzkumných témat a může zapříčinit i to, že bude vzdělávání působit radost a dokáže lidi zaujmout,“ myslí si Keng Siau.

 

Rozvoj umělé inteligence se dá řídit díky pedagogice

Rose Luckin a Keng Siau vysvětlují, že i když je všeobecné využití umělé inteligence jako podpora při učení ještě v úplných začátcích, počítá se s jejím zásadním celoplošným využitím. Znamená to, že již brzy budeme mít mentora založeného na umělé inteligenci v oblasti celoživotního učení jako stabilního průvodce, jak to navrhuje nakladatelství Pearson? Nebo bude umělá inteligence dostupná jen těm, kteří si ji mohou dovolit?

 

 

Podle Kenga Siau platí při využití umělé inteligence úvodní základní řada nových technologií – inovace, první aplikace, zralost a využití díky masám.

„Nacházíme se aktuálně ve fázi první aplikace. Jakmile budou technologie dostatečně připravené, zvýší se počet jejich využití a sníží se jejich cena.“

Keng Siau doufá, že bude příští trh s využitím umělé inteligence mnohostranný.

„Při využití umělé inteligence se může stát, že bude mít hrstka dobrých programů s umělou inteligencí význam pro určitá témata. Pokud k tomu dojde, bude problematické zajistit rozmanitost a vzájemné obohacování se nápady,“ myslí si Siau.

Umělá inteligence by potom měla být dostupná pro široké masy uživatelů. Podle Rose Luckin může umělá inteligence demokratizovat učební proces, samozřejmě ale s některými výhradami. V široce rozšířené úvodní fázi bude nový vzdělávací materiál správnou kombinací zprostředkování poznatků díky umělé inteligenci a zároveň i díky lidským mentorům.

„Je zde nebezpečí, že se privilegovaní studující dostanou k ideálnímu propojení technologií a lidské interakce, zatímco chudší studenti mohou získat více prospěchu z technologií využívajících umělou inteligenci, ale budou ochuzeni o lidskou interakci,“ varuje Rose Luckin.

Tímto poukazuje Rose Luckin i na další nebezpečí. Rozvoj vzdělávacích aplikací by měl probíhat ve spolupráci s pedagogy, vědci ve vzdělávání a dalšími účastníky.

„Nechceme, aby špatně vyvinuté systémy s umělou inteligencí zmařily budoucí očekávaný profit z těchto technologií.“

 

 

 

 

Siau Keng.

 

Keng Siau je vedoucí Fakulty pro podnikání a informační technologie na Missouri University of Science and Technologie (USA). Jeho oblast specializace je výzkum hospodářských a sociálních účinků umělé inteligence.

Zdroj: archiv Keng Siau

Rose Luckin.

 

 

Rose Luckin je profesorkou v oboru zaměřeném na studující Design Knowledge Lab na University College London. Její zvláštní výzkumný zájem představuje využití umělé inteligence k objasnění učebních procesů a vzdělavatelů.

Zdroj: UCL

 

 


Vraťte se zpět k tématu týdne „Současné vzdělávání: Jak zacházíme s umělou inteligencí?“ a čtěte také ostatní napínavé příspěvky k tomuto tématu!

 


 

O autorovi: Markus Palmén je novinář, autor a producent audiovizuálních obsahů, dále také pracuje na volné noze. Od srpna 2017 je EPALE týmovým koordinátorem pro oblast politiky. Osm let byl Markus šéfredaktorem European Lifelong Learning Magazine (ELM).

 

Login (6)

Chcete jiný jazky?

Tento dokument je k dispozici také v jiných jazycích. Vyberte jeden níže.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Nejnovější diskuze

EPALE Diskuse: Budování inkluzivní jazykové rozmanitosti v Evropě

Učení se cizích jazyků je klíčem nejen pro sociální začlenění, mobilitu pracovní síly, ale také přispívá k soudržné a kulturně obohacené Evropě. Zúčastněte se naší další diskuse a diskutujte o roli jazykového vzdělávání v dnešní Evropě!

Více

Nový web EPALE – problémy a dotazy

České národní středisko EPALE by vás, členy komunity EPALE, chtělo požádat, abyste v této diskuzi sdíleli zjištěné nedostatky nebo vaše dotazy, týkající se například vkládání nového obsahu na platformu.

Více

EPALE diskuse: rozvíjení dovedností pro zdravý život v éře COVIDU!

Zúčastněte se diskuse a nenechte si ujít její přímý přenos!

Více