European Commission logo
Create an account
Can select multiple words with divider comma

EPALE - Platforma Elektronike për të Nxënit e të Rriturve në Evropë

Grupi i synuar/Grupet e Interesit

Regjistrimi

Aktivitete të ardhshme

Diskutimet më të fundit

TreeImage.
Mirlinda Galushi
Community Hero (Gold Member).

Mësimi i të rriturve si një mënyrë për të dalë nga varfëria

TreeImage.
Mirlinda Galushi
Community Hero (Gold Member).

Të mësuarit gjatë gjithë jetës është një proces i vazhdueshëm që kërkon përkushtim, vullnet dhe një qasje aktive ndaj mësimit

Profile picture for user NSS Albania.
Ejvis Gishti

Lundrimi i Inteligjencës Artificiale në Shoqërinë Bashkëkohore

Bashkohuni me ne ndërsa reflektojmë dhe diskutojmë rolin e Inteligjencës Artificiale në shoqërinë bashkëkohore dhe mjetet e mundshme për të mësuar ta përdorin atë në mënyrën më të mirë të saj.

Akoma