chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE

ríomhArdán d’Fhoghlaim Aosach san Eoraip

 
 

Ceisteanna Coitianta

Ginearálta

Cé atá taobh thiar d’EPALE?

Is tionscnamh de chuid an Choimisiúin Eorpaigh (link is external) é EPALE, agus geallann siad gné bhuan de thírdhreach foghlama aosaí na hEorpa a dhéanamh de.

Faoi stiúir na Gníomhaireachta Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir (link is external) (EACEA), tá EPALE á bhainistiú ar bhonn laethúil ag Seirbhís Tacaíochta Lárnach (CSS). Is féidir teagmháil a dhéanamh leis an tSeirbhís Tacaíochta Lárnach trí ríomhphost ag helpdesk@epale-support.eu (link sends e-mail) nó glaoigh ar +44 (0) 121 212 8934.

Ó fhómhar 2014, tá na Seirbhísí Náisiúnta Tacaíochta ag obair i gcomhar leis an tSeirbhís Tacaíochta Lárnach, chun inneachar spéisiúil uathúil a chur ar fáil in EPALE agus chun an pobal a bheochan.

Gheofar tuilleadh eolais ar na Seirbhísí Tacaíochta Lárnacha agus Náisiúnta ag na naisc thíos:

Seirbhís Tacaíochta Lárnach

Seirbhís Tacaíochta Náisiúnta

Cad é an tSeirbhís Tacaíochta Lárnach agus cad a dhéanann sí?

Cuibhreannas de dhá eagraíocht, Ecorys UK agus Intrasoft Ltd., is ea an tSeirbhís Tacaíochta Lárnach agus oibríonn siad i gcomhar chun EPALE a fhorbairt agus a bhainistiú. Oibríonn an tSeirbhís Tacaíochta Lárnach le Seirbhísí Náisiúnta Tacaíochta EPALE, le saineolaithe agus le geallsealbhóirí san fhoghlaim aosach chun inneachar reatha ábhartha a chur ar fáil don ardán. Lena chois sin, is é an tSeirbhís Tacaíochta Lárnach a bhainistíonn deasc cabhrach EPALE, a sheolann nuachtlitir míosúil, a bhainistíonn na cumarsáidí meán sóisialta, a uaslódálann inneachar, a thionscnaíonn díospóireachtaí agus a dhéanann bainistiú orthu agus a reáchtálann imeachtaí téamacha.

Conas is féidir liom teagmháil a dhéanamh leis an tSeirbhís Tacaíochta Lárnach?

Más gá duit teagmháil a dhéanamh, seol ríomhphost chuig deasc cabhrach EPALE: helpdesk@epale-support.eu (link sends e-mail) nó cuir glaoch ar +44 (0) 121 212 8934.

Céard iad na Seirbhísí Náisiúnta Tacaíochta agus cad iad na cúraimí atá orthu?

Is iad údaráis náisiúnta na dtíortha atá rannpháirteach i gclár Erasmus+ a cheap na Seirbhísí Náisiúnta Tacaíochta (NSSs), chun inneachar a chruthú le cur ar EPALE agus chun an t-ardán a bheochan. Oibríonn siad i ndlúthchomhar leis an tSeirbhís Tacaíochta Lárnach chun inneachar ar ardchaighdeán a fhoilsiú agus rannchuidú na n-úsáideoirí a spreagadh. Lena chois sin díríonn na Seirbhísí Náisiúnta Tacaíochta ar EPALE a chur i láthair an phobail aosoideachais ina dtír féin agus a bpobail féin a spreagadh chun páirt a ghlacadh in EPALE.

Faigheann na Seirbhísí Náisiúnta Tacaíochta le haghaidh EPALE cómhaoiniú ó rialtais na mBallstát.

Tá tuilleadh eolais ar fáil ar leathanach na Seirbhísí Náisiúnta Tacaíochta.

Conas a théim i dteagmháil le Seirbhís Tacaíochta Náisiúnta?

Tá sonraí teagmhála na Seirbhísí Náisiúnta Tacaíochta uile ar fáil ar leathanach na Seirbhísí Náisiúnta Tacaíochta.

Moltar aon cheisteanna atá agat a bhaineann le do thír féin go sonrach, a chur chuig an tSeirbhís Tacaíochta Náisiúnta go díreach nó chuig an tSeirbhís Tacaíochta Lárnach más rud é nach bhfuil Seirbhís Tacaíochta Náisiúnta sa tír a bhfuil eolas uait fúithi.

Conas a mhaoinítear EPALE?

Is é an Coimisiún Eorpach a mhaoiníonn EPALE mar chuid dá straitéis iomlán maidir le foghlaim aosach.

Lena chois sin cuireann rialtais na mBallstát cómhaoiniú ar fáil chun na Seirbhísí Náisiúnta Tacaíochta a chur sa tsiúl. Tacaítear le EPALE faoi alt 14.1.b den chinneadh dlíthiúil (link is external) lenar glacadh clár Erasmus+. Tá feidhm thábhachtach aige i dtaca le baint amach na spriocanna atá leagtha amach i Rún 2011 um Chlár Oibre Athnuaite Eorpach d'Fhoghlaim Aosach (link is external) agus Oideachas agus Oiliúint 2020 ón gComhairle (link is external).

Tá tuilleadh eolais faoi Erasmus + ar fáil i mír Cén bhaint atá ag EPALE le Erasmus+?

Tá tuilleadh eolais faoin gclár Grundvig ar fáil i mír Cén bhaint atá ag EPALE le clár Grundtvig?

An féidir liom mo chomhghleacaithe/geallsealbhóirí eile a chur ar an eolas faoi EPALE?

Is féidir. Is ardán le ballraíocht oscailte é EPALE, chun gur féidir leat nascadh le gairmithe, cleachtóirí agus saorálaithe foghlama aosaí eile ar fud na hEorpa.

Is é atá in EPALE ná pobal ar líne atá tógtha mórthimpeall raon leathan acmhainní, nuachta, postálacha blag, imeachtaí, leathanaigh téamacha agus uirlisí líonraithe atá oideachasúil, ag a bhfuil inneachar ardchaighdeán ó shaineolaithe sa réimse seo agus atá aistrithe chuig na príomhtheangacha.

Agus mura bhfuil an fhaisnéis atá uaim ar fáil ar shuíomh Gréasáin EPALE?

Más amhlaidh go mbaineann an fhaisnéis atá uait le foghlaim aosach, ach nach bhfuil sé ar shuíomh Gréasáin EPALE, déan teagmháil leis an Deasc Chabhrach ag helpdesk@epale-support.eu (link sends e-mail).

Tá slua saineolaithe de réir téama ag tacú le foireann an na Deisce Cabhrach, agus féadann siad cabhair a chur ar fáil i sé cinn de theangacha (Béarla, Fraincis, Gearmáinis, Spáinnis, Iodáilis agus Polainnis).

Arbh eol duit gur féidir leat d’inneachar féin a fhoilsiú in EPALE? Is féidir leat 4 chineál difriúla inneachair a uaslódáil: postáil blag, alt nuachta, imeachtacmhainn. Tá foirm ar líne ar fáil do gach ceann de na cineálacha inneachair seo. Tá na foirmeacha seo ar fáil i ngach ceann de na míreanna ábhartha agus tá teacht orthu ón leathanach baile anseo.

Comhlánaigh an fhoirm ar líne agus sábháil í, le do thoil. Geobhaidh tú teachtaireacht ar líne agus deimhniú trí ríomhphost. Sábhálfar d’inneachar mar dhréacht agus déanfaidh an tSeirbhís Tacaíochta Lárnach scrúdú cáilíochta air. Cuirfear scéala chugat nuair atá do mhír foilsithe. Tá teacht agat ar d’inneachar foilsithe go léir ar do leathanach próifíle, leathanach a bhfuil teacht agat air ach cliceáil ar d’ainm atá ar fáil i lár an ribín. Cuimhnigh nach mór duit a bheith i do bhall cláraithe agus a bheith logáilte isteach san ardán. Táimid ag súil le d’inneachar a fhoilsiú!

Conas is féidir liom a bheith páirteach in EPALE?

Tá sé i gceist ag EPALE pobal foghlama aosaí comhaontaithe a thógáil ar an leibhéal náisiúnta agus ar an leibhéal Eorpach. Agus tú ag dul isteach in EPALE is féidir leat cumarsáid a dhéanamh le gníomhairí foghlama aosaí éagsúla ar nós oiliúnóirí, lucht déanta beartais agus saorálaithe

Mar bhall cláraithe d’EPALE is féidir leat smaointe a phlé agus eolas a roinnt le daoine eile i do thír nó san Eoraip, atá ag obair le d’earnáil. Tá an t-ardán díreach i gceart chun comhpháirtithe a aimsiú nó chun eispéiris agus smaointe a roinnt a bhaineann le do thionscadal foghlama aosaí. Lena chois sin is féidir leat imeachtaí, acmhainní, postálacha blag agus ailt (doiciméid bheartais agus ábhar ábhartha atá tairgthe i dtionscadail) a uaslódáil agus a roinnt le daoine eile ar fud na hEorpa. Chun a chinntiú gur faisnéis ardcháilíochta í an fhaisnéis atá ar fáil ar an suíomh déantar an t-inneachar a chuireann úsáideoirí isteach a sheiceáil sula bhfoilsítear í. Cuirtear gach úsáideoir ar an eolas nuair/má fhoilsítear a gcuid inneachair.

Tá tuilleadh eolais ar chlárú ar fáil i mír An gá dom clárú chun EPALE a úsáid?.

Is féidir leat teagmháil a dhéanamh le Deasc Cabhrach EPALE mar seo: Cuir glaoch teileafóin ar + 44 (0)121 212 8934 nó seol ríomhphost chuig helpdesk@epale-support.eu (link sends e-mail) má tá ceist agat.

Conas is féidir liom a bheith ar aon eolas?

Chun a bheith cothrom le dáta ní mór duit clárú ar an ardán. Agus tú ag clárú liostáiltear go huathoibríoch tú lenár nuachtlitir. Seoltar chugat í gach mí.

Tá EPALE an-ghníomhach ar na meáin shóisialta. Tá EPALE ar Twitter, Facebook agus LinkedIn:

Twitter:  EPALE_EU (link is external)

Facebook: EPALE.EU (link is external)

LinkedIn: ríomhardán d’fhoghlaim aosach san Eoraip (link is external)

Cén difear idir EPALE agus suíomhanna eile faisnéise faoin bhfoghlaim aosach?

Is áit cruinnithe fhíorúil é EPALE do chleachtóirí agus d'eagraíochtaí foghlama aosaí san Eoraip. Tá gnéithe uathúla áirithe ag baint leis an suíomh:

 • Ballraíocht oscailte
 • Inneachar ilteangach lena n-áirítear barrchleachtais, nuacht, forbairtí beartais, postálacha blag, imeachtaí agus acmhainní
 • Féilire pan-Eorpach inchuardaithe de chúrsaí agus d'imeachtaí a bheidh ina n-ábhar spéise do ghairmithe foghlama aosaí
 • Inneachar faoi threoir an úsáideora
 • An rogha ag úsáideoirí ábhair shuimiúla ábhartha, uirlisí agus acmhainní a aithint, a rátáil agus a chomhroinnt
 • Uirlis Cuardaithe Comhpháirtí a chabhraíonn leat úsáideoirí EPALE eile a aimsiú ar suim leo comhar uile-Eorpach
 • Pobail Chleachtais
 • Próifílí úsáideoirí pan-Eorpacha chun naisc a dhéanamh agus príomh-gheallsealbhóirí agus baill den phobal nó macasamhla i dtíortha eile a aithint.
 • Spásanna Comhair

Cén difear idir EPALE agus an ríomhnascadh?

Éascaíonn an ríomhnascadh obair chomhoibritheach idir scoileanna, múinteoirí agus scoláirí agus eagraíonn imeachtaí le haghaidh forbairt ghairmiúil múinteoirí. Féachann EPALE le pobal ar líne a thógáil don earnáil foghlama aosaí agus do ghairmithe foghlama aosaí.

Is tábhachtach an rud é a thabhairt faoi deara leis, nach bhfuil deis ar fáil in EPALE ranganna a nascadh mar níl ranganna ann d’aosaigh sa tslí céanna ina bhfuil siad ann sa bhunoideachas agus meánoideachas. Is féidir le gairmithe oideachais aosaigh téamaí reatha a phlé agus barrchleachtais a chomhroinnt in EPALE, áfach Pobail Chleachtais.

Cén bhaint atá ag EPALE le clár Grundtvig?

Bhí clár Grundtvig ina chuid de Chlár an AE um Fhoghlaim ar feadh an tSaoil ó 2007-2013. Thacaigh sé le daoine aonair agus le heagraíochtaí a bhí bainteach le haosoideachas neamhghairmiúil chun go bhféadfaidís bheith rannpháirteach i ngníomhaíochtaí agus i dtionscadail oiliúna Eorpacha.

Fáisceadh EPALE as an ngá, a chuir geallsealbhóirí Grundtvig in iúl, le spás ina bhféadfaí smaointe agus cleachtais a mhalartú d'fhonn a gcleachtas gairmiúil a fhorbairt. Chuir imeachtaí agus líonraí Grundtvig spás ar fáil ina bhféadfaí bunsmaoineamh EPALE a phlé agus tús a chur lena fhorbairt.

Molaimid do líonraí agus do thionscadail a bhfuil tacú ann dóibh i gclár Grundtvig clárú mar úsáideoirí EPALE. Mar sin féin, tá súil ag EPALE gairmithe eile foghlama aosaí nach bhfuil bainteach le tionscadail Eorpacha cheana féin a mhealladh.

Tairgfidh ardán EPALE gnéithe idirghníomhacha, a chumasóidh d'úsáideoirí nascadh le daoine eile ar fud na hEorpa, dul i mbun díospóireachta agus dea-chleachtas a mhalartú. Foilseofar ar an suíomh, leis, i leabharlann na n-acmhainní, acmhainní a cruthaíodh faoi Grundtvig. Moltar don lucht tionscadail a n-imeachtaí a fhoilsiú agus aon dea-chleachtas nó acmhainní atá cruthaithe acu a chomhroinnt ar an ardán.

Lena chois sin tairgeann EPALE pobail chleachtais a chuireann limistéar tiomnaithe ar fáil d’úsáideoirí agus geallshealbhóirí ar EPALE chun díospóireachtaí a chur ar siúl ar ábhair ábhartha agus chun inneachar ábhartha a chomhroinnt. Tá cuardach comhpháirtí ag EPALE, áit inar féidir le húsáideoirí comhpháirtithe féideartha a chuardach. Lena chois sin tairgeann EPALE Spásanna Comhoibrithe. Is réimsí ar EPALE iad seo d’úsáideoirí chun smaointe maidir le tionscadail fhéideartha a phlé, feidhmchláir a fhorbairt agus doiciméid a chomhroinnt.

Cén bhaint atá ag EPALE le Erasmus+?

Is é Erasmus+ (link is external) clár an AE um oideachas, oiliúint, óige agus spóirt le haghaidh 2014-2020, ina bhféachtar le cáilíocht agus ábharthacht cáilíochtaí agus scileanna a mhéadú. Gabhann sé áit an Chláir um Fhoghlaim ar feadh an tSaoil agus chlár Grundtvig (Aosoideachas).

Tá Erasmus+ ar oscailt dóibh seo a leanas: micléinn, múinteoirí, printísigh, saorálaithe, ceannairí óige agus daoine atá ag obair i gcúrsaí spóirt phobail. Lena chois sin cuireann sé maoiniú ar fáil do chomhpháirtíochtaí idir institiúidí oideachais, eagraíochtaí óige, fiontair, údaráis áitiúla agus údaráis réigiúnacha agus eagraíochtaí neamhrialtasacha, chomh maith le tacú le hathchóiriú sna Ballstáit ar mhaithe leis an oideachas agus an oiliúint a nuachóiriú agus an nuáil, an fhiontraíocht agus an infhostaitheacht a chur chun cinn.

Maoinítear EPALE trí Phríomhghníomhaíocht 2 de chlár Erasmus+; tacaítear leis faoi alt 14.1.b den chinneadh dlíthiúil (link is external) lenar glacadh an clár Erasmus+ agus díríonn sé ar fhoghlaim aosach agus ar oideachas agus oiliúint leanúnach (C-VET).

Cad is EPALE ann?

Is é is EPALE ann ná pobal ballraíocht oscailte ilteangach do mhúinteoirí, oiliúnóirí, taighdeoirí, lucht acadúil, déantóirí beartais agus duine ar bith eile ag a bhfuil ról gairmiúil i bhfoghlaim aosach ar fud na hEorpa.

Tá EPALE á mhaoiniú ag an gCoimisiún Eorpach. Is é an fhorbairt is déanaí de ghealltanas leanúnach chun feabhas a chur ar cháilíocht an soláthar foghlama aosaí san Eoraip. Is féidir leat tuilleadh a léamh anseo (link is external) faoi bheartas an AE um fhoghlaim aosach.

Tá an pobal i gcroílár EPALE. Tá sé eagraithe mórthimpeall comhroinnt inneachair a bhaineann le foghlaim aosach, rud lena n-áirítear nuacht, postálacha blag, acmhainní agus imeachtaí agus cúrsaí.

Is féidir le baill den phobal teagmháil a dhéanamh le comhghleacaithe sa bhfoghlaim aosach ar fud na hEorpa trí thréithe an tsuímh lena n-áirítear plé agus díospóireachtaí ar líne, pobail chleachtais, inneachar a rátáil agus tuairimí a thabhairt faoi phostálacha blag. De bhreis air seo is féidir leat idirghníomhú le do chuid piaraí ar fud na hEorpa trí na Réimsí Téamacha ina gcuirtear inneachar struchtúrtha de réir topaice ar fáil agus trí spás comhoibrithe a iarraidh, is é sin, spás príobháideach laistigh de EPALE inar féidir leat pléite a chur ar siúl, doiciméid a uaslódáil, nuacht a chomhroinnt agus aird a dhíriú ar imeachtaí ábhartha sa tsainfhéilire ghrúpa. Lena chois sin is féidir tionscadail a aimsiú agus naisc ghairmiúla a dhéanamh trí Chuardach Comhpháirtí a úsáid.

Spriocghrúpa/Geallsealbhóirí

Is foghlaimeoir aosach mé – cad a chuireann EPALE ar fáil dom?

Tá EPALE dírithe orthu siúd a dhéanann oideachas aosach a sheachadadh agus a eagrú seachas ar na foghlaimeoirí féin.

Tá fáilte romhat cuairt a thabhairt ar an ardán mar sin féin chun eolas a fháil faoi fhoghlaim aosach ar fud na hEorpa. Más mian leat dul i mbun gníomhaíochtaí foghlama, seo roinnt moltaí a d'fhéadfadh cabhrú leat:

 • Téigh i dteagmháil leis an tseirbhís oideachais i do chathair féin;
 • Féach ar na roghanna oideachais atá ar fáil duit ó chumainn, ollscoileanna, scoileanna teanga, músaeim, leabharlanna, srl. i do chathair/réigiún féin;
 • Labhair le d'fhostóir;
 • Téigh i dteagmháil le heagraíochtaí a thairgeann foghlaim aosach i do thír féin. Tá ballaíocht ollmhór ag an gCumann Eorpach um Oideachas Aosach (link is external) (EAEA) d'eagraíochtaí foghlama aosaí san Eoraip, ar féidir leat dul i dteagmháil leo;
 • Tabhair súil ar Euroguidance (link is external) ar líonra é d'ionaid trína nasctar córais ghairmthreoracha san Eoraip;
 • Féach ar fhaisnéis agus ar anailís ar chórais agus ar bheartais oideachais Eorpacha ar The Eurydice Network;
 • Seiceáil Ploteus (link is external), a chuireann faisnéis ar fáil ar chúrsaí ar fhoghlaim obairbhunaithe agus ar cháilíochtaí.

Is gairmí foghlama aosaí mé – cad a chuireann EPALE ar fáil dom?

Bunaíodh EPALE ar mhaithe leatsa agus le gairmithe foghlama eile, chun cabhrú leat foghlaim óna chéile agus do chleachtas gairmiúil a fhorbairt. Seo iad na daoine a ndíríonn an suíomh orthu: múinteoirí, oiliúnóirí, taighdeoirí, lucht acadúil, lucht déanta beartas agus gairmithe atá obair laistigh den earnáil foghlama aosaí ar fud na hEorpa.

Tá raidhse uirlisí úsáideacha ag EPALE, lena n-áirítear féilire imeachtaí, an nuacht is déanaí ar fhoghlaim aosach, blag, leabharlann acmhainní, fóraim phlé ar théamaí éagsúla agus áis cuardaithe comhpháirtí.

De bhreis air seo tá roinnt pobail chleachtais ag EPALE a chuireann réimse thiomnaithe ar fáil ar EPALE d’úsáideoirí chun doiciméid a uaslódáil, díospóireachtaí a thionscain agus nuacht agus imeachtaí a chomhroinnt mórthimpeall sainréimse foghlama aosaí. Mura n-éiríonn leat pobal a aimsiú a oireann do do chuid riachtanas, b’fhéidir go mbeadh fonn ort ceann nua a bhunú trí iarratas a chur isteach ar líne.

Chun go mbeidh ar do chumas ábhair teagaisc agus dea-chleachtas chomh maith le smaointe agus acmhainní a mhalartú le daoine eile ar fud na hEorpa ní mór duit clárú ar EPALE.

Táim i m’ionadaí ar thionscadal foghlama aosaí - cad a chuireann EPALE ar fáil dom?

Tá breis is 3000 acmhainn in Ionad Acmhainne EPALE. Cuimsíonn sé dea-chleachtais, ábhar oideolaíoch agus torthaí taighde a d’fhéadfadh a bheith ina n-ábhair spéise duit i dtaobh do thionscadail, b’fhéidir. Lena chois sin is féidir leat imeachtaí ar bith a bhaineann le do thionscadal a uaslódáil ar Fhéilire EPALE nó nuacht tábhachtach a chomhroinnt sa Seomra Nuachta.

Tá roinnt gnéithe pobail ag EPALE, leis, ar a n-áirítear:

Má mhaoinítear do thionscadal tríd an gClár Foghlama Ar Feadh an tSaoil nó tríd an gclár Erasmus+ ba chóir duit do thorthaí tionscadail a uaslódáil ar an Ardán um Scaipeadh Erasmus+. Tabhair do d’aire le do thoil gur chóir ceisteanna a bhaineann leis an Ardán um Scaipeadh Erasmus+ (link is external) a dhíriú ar do Ghníomhaireacht Náisiúnta (link is external). Más mian leat go nascfadh EPALE le do chuid torthaí déan teagmháil lenár ndeasc cabhrach trí ríomhphost ag helpdesk@epale-support.eu (link sends e-mail)

Is féidir le gach tionscadal eile acmhainní a chur isteach chun iad a fhoilsiú go díreach in Ionad Acmhainní EPALE le nasc chuig suíomh gréasáin an tionscadail. Tabhair do d’aire, le do thoil, go ndéanfar scrúdú cáilíochta ar na hacmhainní molta d’fhonn a chinntiú go bhfuil siad maith a dhóthain chun tagairt dóibh in EPALE.

Is ball mé de líonra/eagraíocht foghlama aosaí – cad a chuireann EPALE ar fáil dom?

Tairgeann EPALE raidhse uirlisí úsáideacha a chabhraíonn leat i do chuid gnáthoibre laethúil agus ar féidir leo próifíl do líonra / d’eagraíochta a ardú ar fud na hEorpa.

Trí EPALE is féidir leat do chuid comhdhálacha, cúrsaí agus seimineáir a fhógairt sa bhféilire ar líne. Déantar imeachtaí sa bhféilire a scaipeadh trí chuntais meán sóisialta EPALE (féach mír Conas is féidir liom a bheith ar aon eolas? tuilleadh eolais).

Tá roinnt gnéithe pobail ann leis, a d’fhéadfadh a bheith ina n-ábhar spéise duit:

 • Feachtais téamacha a chuireann ar chumas úsáideoirí ó áiteanna ar fud na hEorpa teacht le chéile chun eolas ar thopaicí foghlama aosaí tábhachtacha a phlé. Ardaíonn rannpháirtíocht sna pléite seo próifíl do chuid eagraíochtaí ar fud na hEorpa;
 • Pobail Chleachtais EPALE, áit ar féidir le húsáideoirí teacht le chéile chun smaointe faoi sainréimse foghlama aosaí a phlé agus a chomhroinnt. Uair amháin eile, má bhíonn tú rannpháirteach sna pobail ar líne seo is féidir leat próifíl d’eagraíochta a ardú d’úsáideoirí eile. Mura n-éiríonn leat pobal a aimsiú a oireann do do chuid riachtanas, b’fhéidir go mbeadh fonn ort ceann nua a bhunú trí iarratas a chur isteach ar líne.

De bhreis air seo tairgtear áis chuardaithe chomhpháirtí in EPALE a chuireann ar do chumas comhpháirtithe féideartha a lorg nó d’iarratas féin a chruthú. Mar chuid den Chuardach Comhpháirtí in EPALE is féidir leat Spás Comhoibrithe a iarraidh, leis. Ansin cuirtear réimse ar fáil duit ar EPALE chun smaointe tionscadail a d’fhéadfadh a bheith agat a phlé, chun feidhmchláir a fhorbairt agus doiciméid a chomhroinnt, gan do bhosca isteach a rólíonadh.

Tá breis is 3000 acmhainn in Ionad Acmhainne EPALE. Cuimsíonn sé dea-chleachtais, ábhar oideolaíoch agus torthaí taighde a d’fhéadfadh a bheith ina n-ábhair spéise duit. Lena chois sin is féidir leat nuacht tábhachtach a chomhroinnt sa Seomra Nuachta.

Is acadóir mé – cad a chuireann EPALE ar fáil dom?

Cuireann EPALE stór breis is 3000 acmhainn foghlama aosaí ar fáil, lena n-áirítear eolas ar thorthaí taighde, staitisticí agus torthaí ar shuirbhéanna, chomh maith le tuarascálacha agus torthaí a bhaineann go sonrach leis an earnáil, a d'fhéadfadh a bheith ina n-ábhar spéise duit.

I bhFéilire EPALE gheofar eolas ar chúrsaí agus imeachtaí, lena n-áirítear comhdhálacha ardleibhéal. B’fhéidir go bhfuil fonn ort freastal orthu seo.

De bhreis air seo tá deis líonraithe agat in EPALE, is féidir smaointe a roinnt agus topaicí tábhachtacha a phlé le húsáideoirí ón Eoraip ar fad. Bí cinnte go gcláróidh tú chun go mbeidh ar do chumas tuairimí a thabhairt agus postálacha blag na huaire a rátáil. Lena chois sin is féidir leat do phostálacha blag féin, d‘imeachtaí féin, do mhíreanna nuachta féin nó d‘acmhainn féin (m. sh. tuairiscí, páipéir taighde srl.) a chur isteach. Tá breis is 11,000 úsáideoir cláraithe ag EPALE agus tugann 41,000 duine cuairt ar an suíomh in aghaidh na míosa, ar an meán. Mar sin, má scríobhann tú d’EPALE agus má uaslódálann tú inneachar is féidir leat lucht léite ar fud na hEorpa a fháil gan stró.

Is ball mé de líonra/eagraíocht foghlama aosaí – cad a chuireann EPALE ar fáil dom?

Cé nach gcuireann EPALE cistiú ar fáil, tá roinn seomra nuachta ag gabháil leis an ardán mar a bhfoilsítear deiseanna maoiniúcháin a bhaineann le foghlaim aosach. Gheobhaidh tú amach tuilleadh fúthu seo ar shuíomh gréasáin Erasmus+ (link is external), clár oideachais, oiliúna, óige agus spóirt an AE do 2014-2020, ina bhféachtar le cáilíochtaí agus scileanna a dhéanamh níos ábhartha agus iad a fheabhsú.

Tá mír théamach thiomnaithe ag EPALE faoi bheartais Eorpacha, tionscadail agus maoiniú ina bhfuil an t-eolas is déanaí ar fáil.

Lena chois sin, beidh áis chuardaigh comhpháirtí ar fáil ar an suíomh chun cabhrú leat comhpháirtithe a aimsiú chun dul i mbun líonraithe leo, comhoibriú, dea-chleachtas a mhalartú agus comhthionscadail a fhorbairt leo. Cláraigh ar an suíomh agus liostálfar go huathoibríoch tú dár nuachtlitir chun bheith ar an eolas i gcónaí.

Is iriseoir mé – cad a chuireann EPALE ar fáil dom?

Chun an t-eolas is déanaí ar fad faoi fhoghlaim aosach ar fud na hEorpa is é EPALE, an áit cheart. Tá an nuacht is déanaí ar fhoghlaim aosach ón Eoraip ar fad i Seomra Nuachta EPALE. Lena chois sin tairgtear raidhse uirlisí úsáideacha ar an suíomh cosúil le féilire imeachtaí chomh maith le leabharlann acmhainní a chuimsíonn na torthaí taighde agus na suirbhéanna is déanaí i bhfoghlaim aosach

Más mian leat an t-eolas is déanaí ar fhoghlaim aosach a fháil go rialta cláraigh ar an suíomh agus seolfar an nuachtlitir mhíosúil chugat. Má tá aon eolas ar leith eile á lorg agat déan teagmháil lenár ndeasc cabhrach trí ríomhphost ag: helpdesk@epale-support.eu (link sends e-mail).

Is déantóir beartais mé i réimse na foghlama aosaí – cad a chuireann EPALE ar fáil dom?

Ó Bhealtaine 2016, tá uirlis bheartais á tairiscint ag EPALE, a d’fhorbair an Coimisiún Eorpach. Is é is cuspóir don uirlis seo ná sonraí atá ann cheana féin ar fhoghlaim aosach agus ar oideachas agus oiliúint ghairme leanúnach (CVET) a thabhairt le chéile agus pointe tagartha a chur ar fáil chun monatóireacht a dhéanamh ar fheidhmíocht agus forbairtí beartais i mbeartas foghlama aosaí. Is iad seo a leanas aidhmeanna an fhoireann uirlis:

 • Dul chun cinn na mBallstát ar leith a thaispeáint maidir le beartais foghlama aosaí éifeachtacha a chur i bhfeidhm;
 • Uirlis a chur ar fáil do dhéantóirí beartais chun a shainaithint cén áit a bhfuil gá le tuilleadh dul chun cinn chun a gcuid beartais a chur i bhfeidhm agus a fheabhsú;
 • Go bhféachfar orthu mar bhunachar eolas chun cabhrú le Ballstáit éifeachtacht a gcuid beartas foghlama aosaí a fhorbairt agus monatóireacht a dhéanamh orthu;
 • Chun forbhreathnú ar fheidhmíocht na mBallstát a chur ar fáil i dtaobh rannpháirtíocht i bhfoghlaim aosach a mhéadú; agus
 • Foinse eolais a bhfuil teacht poiblí uirthi a chur ar fáil do gheallshealbhóirí eile a chuireann suim i réimse na foghlama aosaí.

Lena chois sin tá breis is 3,000 acmhainn in Ionad Acmhainne EPALE a chuimsíonn dea-chleachtais, ábhair oideolaíoch, torthaí taighde, srl a d’fhéadfadh a bheith ina n-ábhar spéise duit do d’fhorbairt beartais agus do chuid pléite

Lena chois sin tá roinnt gnéithe idirghníomhacha ann lena n-áirítear na fóraim pléite a thugann deis duit dea-chleachtas a lorg agus a aimsiú ó ghairmithe san Eoraip. Is féidir suirbhéanna tuairimí a chur ar siúl, leis. Má tá suim agat sa ghné seo déan teagmháil le Seirbhís Tacaíochta Lárnach EPALE ag helpdesk@epale-support.eu (link sends e-mail).

Má tá eolas á lorg agat ar thopaic áirithe ar leith féach ar réimsí téamacha EPALE. Sna réimsí téamacha déantar eolas a shainscagadh ó gach réimse eile den ardán (nuacht, imeachtaí, postálacha blag srl.). Mar sin is éasca an t-eolas atá uait a aimsiú gan mhoill.

Lena chois sin is féidir leat an t-eolas is déanaí ar fhoghlaim aosach a fháil go rialta ach clárú ar EPALE. Clárófar i gcomhair na nuachtlitreach go huathoibritheach tú ansin.

Má tá aon eolas ar leith eile á lorg agat déan teagmháil lenár ndeasc cabhrach trí ríomhphost ag: helpdesk@epale-support.eu (link sends e-mail).

Clárú

An gá dom clárú chun EPALE a úsáid?

D’fhonn lánúsáid a bhaint as gnéithe EPALE ar fad cosúil le Cuardach Comhpháirtí agus Eolaire Úsáideora, rannpháirtiú inár ngnéithe idirghníomhacha ar nós pléite, suirbhéanna agus inneachar a rátáil; agus míreanna nuachta, imeachtaí, postálacha blag agus acmhainne a mholadh agus a uaslódáil, ní mór duit clárú. Is éasca agus is tapa é clárú agus tá sé saor in aisce! Cláraigh inniu agus bí rannpháirteach i bpobal breis is 20,000 gairmí foghlama aosaí.

Tá mo phasfhocal dearmadta agam.

Má tá do phasfhocal dearmadta agat is féidir leat é a athshocrú ach cliceáil ar an rogha Iarr pasfhocal nua ar leathanach logála isteach an suíomh gréasáin EPALE.

Seolfar ríomhphost chugat ina n-iarrfar ort do phasfhocal a athshocrú. Iarrfar ort do phasfhocal nua a chur isteach faoi dhó maraon le captcha (Completely Automated Public Turing test – déantar seo chun turscar a sheachaint). Cuir isteach na sonraí go léir agus logálfar ar ardán EPALE tú ansin le do phasfhocal nua.

Má tá tuilleadh cabhrach uait déan teagmháil le helpdesk@epale-support.eu (link sends e-mail).

Inneachar

Cén struchtúr a bheidh ar inneachar ar shuíomh gréasáin EPALE?

Tá gach inneachar ar an suíomh eagraithe de réir cúig cinn de théamaí tábhachtacha maidir le foghlaim aosach. Tacaíocht d'Fhoghlaimeoirí, Timpeallachtaí Foghlama, Scileanna Saoil, Cáilíocht agus Beartas. Tá roinnt fothéamaí gaolmhara ag gach téama ina dtugtar le chéile gach inneachar atá ar fáil ar EPALE. Tugann gach leathanach fothéama rochtain duit ar phostálacha blag, acmhainní, ailt nuachta, imeachtaí agus pléite a bhaineann leo.

Is ardán pobail é EPALE agus óstáiltear roinnt gnéithe pobail air lena n-áirítear: pléite téamacha ar líne, a chur ar chumas úsáideoirí ón Eoraip ar fad teacht le chéile chun eolas ar thopaicí maidir le foghlaim aosach a phlé agus a chomhroinnt. Is réimsí iad Pobail Chleachtais EPALE ina dtugtar deis duit smaointe faoi réimse ar leith den bhfoghlaim aosach a phlé agus a chomhroinnt. Mura n-éiríonn leat pobal a aimsiú a oireann do do chuid riachtanas, b’fhéidir go mbeadh fonn ort ceann nua a bhunú trí iarratas a chur isteach ar líne.

De bhreis air seo tairgtear áis chuardaithe chomhpháirtí in EPALE a chuireann ar do chumas comhpháirtithe féideartha a lorg nó d’iarratas féin a chruthú. Mar chuid den Chuardach Comhpháirtí in EPALE is féidir leat Spás Comhoibrithe a iarraidh, leis. Cuireann sé seo réimse ar fáil duit ar EPALE chun smaointe tionscadail a d’fhéadfadh a bheith agat a phlé, chun feidhmchláir a fhorbairt agus doiciméid a chomhroinnt, gan do bhosca isteach a rólíonadh. Anuas air sin, tairgeann EPALE uirlis chuardaigh comhpháirtí mar ar féidir leat comhpháirtithe féideartha a lorg nó d’iarratas féin a chruthú. Cuir san áireamh go gcaithfidh tú d’eagraíocht chomhpháirtíochta a chur leis ar an gcéad dul síos sular féidir leat iarratas ar chomhpháirtí a chruthú.

An féidir liom cur le suíomh gréasáin EPALE?

Mar úsáideoir cláraithe is féidir leat ailt nuachta, postálacha blag, imeachtaí agus acmhainní a mholadh. Lena chois sin is féidir leat inneachar a rátáil trí chliceáil ar an deilbhín “ordóige”, tuairim a thabhairt go díreach ar phostálacha blag agus pléite a thionscain agus páirt a ghlacadh iontu. Lena chois sin is féidir dul isteach i bPobal Cleachtais EPALE, áit ar féidir leat smaointe agus dúshláin a mhalartú agus torthaí agus cuir chuige a phlé faoi thopaic ar leith le gairmithe foghlama eile. Más ball de thionscadal thú, nó má tú ag smaoineamh ar thionscadal a bhunú agus teastaíonn spás uait le haghaidh plé príobháideach, is féidir Spás Comhoibritheach a iarraidh.

Is suíomh gréasáin ilteangach é EPALE – má chuirim inneachar chuig an suíomh, an gcaithfidh mé é a aistriú go Béarla (nó aon cheann de na cúig phríomhtheanga eile) mé féin?

Is féidir leat inneachar i do theanga féin a chur chugainn, agus ag brath ar chineál an inneachair (m.sh. mír nuachta, alt, blag, tuairisc etc.), is féidir go n-aistreofaí é le haistriúchán uathoibríoch nó go n-aistreodh aistritheoir gairmiúil é má mheastar go gcuirfeadh pobal ginearálta EPALE spéis ann.

Tá EPALE ar fáil in 24 teanga den AE agus tá inneachar uathúil ag gach leagan teanga atá á choimeád ag ár bhfoirne náisiúnta ar fud na hEorpa. Tá teacht ar EPALE ar 67 dteanga eile áfach, a bhuíochas leis an ngné Google Translate a bheith curtha i bhfeidhm le déanaí.

Conas a uaslódáiltear acmhainn?

Arbh eol duit gur féidir leat d’inneachar féin a fhoilsiú in EPALE? Má tá acmhainn agat ar mian leat é a fhoilsiú is féidir leat í a uaslódáil trínár bhfoirm ar líne. Tabhair do d’aire, le do thoil, nach mór duit a bheith cláraithe agus logáilte isteach in EPALE chun acmhainn a uaslódáil. Tugtar tuilleadh eolais maidir le gach réimse a chomhlánú ar bharr an leathanaigh. A luaithe agus atá na réimsí go léir comhlánaithe agat cliceáil ar ‘Sábháil’ agus taispeánfar teachtaireacht admhála. Lena chois sin seolfar ríomhphost chugat le nasc chuig an acmhainn atá uaslódáilte agat. Ansin seiceálfaidh an tSeirbhís Tacaíochta Lárnach d’acmhainn agus cuirfear scéala chugat nuair atá sí foilsithe.

Conas a uaslódáiltear imeacht?

Arbh eol duit gur féidir leat d’inneachar féin a fhoilsiú in EPALE? Má tá imeacht á eagrú agat agus más mian leat toscairí ionchasacha a earcú ó áiteanna éagsúla san Eoraip, comhlánaigh ár bhfoirm ar líne. Tabhair do d’aire, le do thoil, nach mór duit a bheith cláraithe agus logáilte isteach in EPALE chun imeacht a uaslódáil. Tugtar tuilleadh eolais maidir le gach réimse a chomhlánú ar bharr an leathanaigh. A luaithe agus atá na réimsí go léir comhlánaithe agat cliceáil ar ‘Sábháil’ agus taispeánfar teachtaireacht admhála. Lena chois sin seolfar ríomhphost chugat le nasc chuig an imeacht atá uaslódáilte agat. Ansin seiceálfaidh an tSeirbhís Tacaíochta Lárnach d’imeacht agus cuirfear scéala chugat nuair atá sé foilsithe.

Conas a uaslódáiltear alt nuachta?

Arbh eol duit gur féidir leat d’inneachar féin a fhoilsiú in EPALE? Má tá nuacht éigin agat faoi d’eagraíocht nó faoi thionscadal a bhfuil tú rannpháirteach ann nó más mian leat nuacht ar bith a chomhroinnt le heagraíochtaí eile ó áiteanna eile san Eoraip, comhlánaigh ár bhfoirm ar líne. Tabhair do d’aire, le do thoil, nach mór duit a bheith cláraithe agus logáilte isteach in EPALE chun alt nuachta a uaslódáil. Tugtar tuilleadh eolais maidir le gach réimse a chomhlánú ar bharr an leathanaigh. A luaithe agus atá na réimsí go léir comhlánaithe agat cliceáil ar ‘Sábháil’ agus taispeánfar teachtaireacht admhála. Lena chois sin seolfar ríomhphost chugat le nasc chuig an mír nuachta atá uaslódáilte agat. Ansin seiceálfaidh an tSeirbhís Tacaíochta Lárnach d’alt nuachta agus cuirfear scéala chugat nuair atá sé foilsithe.

Conas a uaslódáiltear postáil blag?

Arbh eol duit gur féidir leat d’inneachar féin a fhoilsiú in EPALE? Más mian leat postáil blag a fhoilsiú (do thuairimí a chomhroinnt, tuairisciú ar shaincheist ar leith nó agallamh maidir le foghlaim aosach) agus má theastaíonn uait tabhairt faoi phlé le heagraíochtaí eile ó áiteanna eile san Eoraip, comhlánaigh ár bhfoirm ar líne. Tabhair do d’aire, le do thoil, nach mór duit a bheith cláraithe agus logáilte isteach in EPALE chun postáil blag a uaslódáil. Tugtar tuilleadh eolais maidir le gach réimse a chomhlánú ar bharr an leathanaigh. A luaithe agus atá na réimsí go léir comhlánaithe agat cliceáil ar ‘Sábháil’ agus taispeánfar teachtaireacht admhála. Lena chois sin seolfar ríomhphost chugat le nasc chuig an postáil blag atá uaslódáilte agat. Ansin seiceálfaidh an tSeirbhís Tacaíochta Lárnach d’alt nuachta agus cuirfear scéala chugat nuair atá sé foilsithe.

Conas a uaslódáiltear imeacht?

Is féidir le híomhánna a bhaineann le hábhar teachtaireacht inneachair ar bith a fhoilsítear a chur chun cinn. Más mian leat íomhá a uaslódáil i dteannta an inneachair atá á fhoilsiú agat in EPALE (postáil blag nó alt nuachta), cuirtear gné ar fáil in EPALE chun meáin a uaslódáil. Lean na treoracha sa cheist le do thoil Conas a uaslódáiltear alt nuachta?Conas a uaslódáiltear postáil blag?. Is féidir leat íomhá a uaslódáil le cabhair an roghchlár eagarthóireachta ar an bhfoirm ar líne Cliceáil ar an deilbhín meáin chun bosca nua a oscailt chun an t-íomhá a uaslódáil. Tabhair do d’aire, le do thoil go bhfuil teorainn méid 200MB air.

Conas a athraím méid íomhá?

In EPALE tairgtear rogha íomhanna a uaslódáil do do chuig postálacha blag agus ailt nuachta. Chun íomhá a uaslódáil lean na treoracha leis an gceist Conas a uaslódáiltear íomhá?. Agus d’íomhá uaslódáilte deaschliceáil air agus cliceáil ar ‘airíonna íomhá’. Osclófar bosca dialóige ansin inar féidir leat scríobh de láimh sa leithead agus cliceáil ar ‘OK’ chun é a shábháil. Is é 780 leithead postáil blag nó alt nuachta.

Conas a chuardaím inneachar?

Chun inneachar a chuardach ar an ardán clóscríobh focal gaolmhar nó teideal ar leith an inneachair atá á chuardach agat sa bhosca cuardaigh atá ar fáil ar an leathanach baile agus cliceáil ar an ngloine formhéadúcháin. Osclóidh sin leathanach nua inar féidir leat torthaí a scagadh de réir dáta, ábharthacht, teidil, údair, cineáil inneachair, teanga agus tíre.

Conas a iarraim spás comhoibrithe?

Má tá comhpháirtíocht bunaithe agat nó má tá ceann á bhunú agat tá spás comhoibrithe díreach i gceart chun smaointe tionscadail féideartha a phlé, feidhmchláir a fhorbairt agus doiciméid a chomhroinnt gan do bhosca isteach a rólíonadh. Is féidir leat Spás Comhoibrithe a iarraidh sa réimse cuardach comhpháirtí. Iarrfar ort ainm a bhaisteadh ar do ghrúpa agus eolas a chur ar fáil faoi chuspóir an ghrúpa, an téama in EPALE a bhaineann sé leis agus an sprioclucht éisteachta. Lena chuid sin iarrfar ort ainm teagmhála a thabhairt a fheidhmeoidh mar phríomh-mhodhnóir an spáis. A luaithe agus atá d’iarratas sábháilte seiceálfaidh an Fhoireann Tacaíochta Lárnach é agus déanfaidh sí teagmháil leat. Má aon cheist agat déan teagmháil le helpdesk@epale-support.eu (link sends e-mail).

Conas a théim isteach i bpobal cleachtais?

Ar dtús, is féidir leat na Pobail Chleachtais a sheiceáil atá bunaithe cheana féin in EPALE. Gabh trí chuid na bPobal Cleachtais anseo. Más spéis leat dul isteach i gceann ar bith díobh cliceáil ar an teideal ‘Cláraigh leis an nGrúpa’ faoi bhun an mhínithe. Taispeánfar leathanach nua a iarrfaidh ort a dheimhniú gur mian leat clárú. Agus é sin deimhnithe agat gheobhaidh tú ríomhphost chomh maith. Mura féidir leat pobal a aimsiú a oireann do do chuid riachtanas, b’fhéidir go mbeadh fonn ort ceann nua a bhunú trí iarratas a chur isteach ar líne. A luaithe agus atá d’iarratas sábháilte seiceálfaidh an Fhoireann Tacaíochta Lárnach é agus déanfaidh sí teagmháil leat. Má tá aon cheist agat déan teagmháil le helpdesk@epale-support.eu (link sends e-mail).

Conas a iarraim pobal cleachtais?

Más mian leat pobal cleachtais a iarraidh gabh chuig leathanach na bPobal Cleachtais anseo agus comhlánaigh an fhoirm ar líne anseo. A luaithe agus atá d’iarratas sábháilte seiceálfaidh an Fhoireann Tacaíochta Lárnach é agus déanfaidh sí teagmháil leat. Má tá aon cheist agat déan teagmháil le helpdesk@epale-support.eu (link sends e-mail).

Comhpháirtí a chuardach

An féidir liom comhpháirtithe a aimsiú le haghaidh tionscadal?

Tairgtear cuardach comhpháirtí in EPALE chun smaointe a mhalartú agus chun deiseanna líonraithe a chruthú le daoine aonair agus le heagraíochtaí. Tá 400 eagraíocht, nach mór, cláraithe le Cuardach Comhpháirtí. Tá tuairim is 14 000 amas ag an suíomh in aghaidh na míosa agus tá 115 000 amas faighte aige ó seoladh é.

B’fhéidir nach bhfuil a fhios agat fós ach b’fhéidir gur tusa an comhpháirtí is oiriúnaí do thionscadal duine eile. Más maith leat cuimhneamh ar a bheith rannpháirteach i gcomhar le do chuid piaraí agus do chomhghleacaithe foghlama aosaí is féidir leat tú féin a thaispeáint do dhaoine eile a bhfuil comhpháirtithe á lorg acu. Ní gá duit ach a chinntiú go ndéanfaidh tú ‘roghnú isteach’ chun a bheith san áireamh sa Chuardach Comhpháirtí agus do phróifíl á comhlánú agat. Ciallaíonn seo go mbeidh do phróifíl sna torthaí cuardaigh nuair a chuardaíonn baill eile d’EPALE an tEolaire Úsáideora chun comhpháirtithe ionchasacha a aimsiú.

Lena chois sin is féidir leat sonraí d’eagraíochta a chur leis ach an fhoirm ar líne a chomhlánú anseo. Agus é seo déanta agat is féidir leat iarratas comhpháirtí a chur leis. Lena chois sin, chun comhpháirtithe a aimsiú is féidir leat brabhsáil tríd na hiarratais comhpháirtí atá uaslódáilte cheana féin ar an suíomh. Chun teagmháil a dhéanamh le comhpháirtithe ionchasacha ní gá duit ach logáil isteach chuig EPALE.

Seans nach eol duit fós, ach is féidir gur tusa an comhpháirtí idéalach do thionscadal duine éigin eile. Má tá fonn ort comhoibriú le do phiaraí agus comhghleacaithe foghlaim aosach, is féidir leat tú féin a dhéanamh sofheicthe do dhaoine eile atá ar thóir comhpháirtithe. Ní gá ach a bheith cinnte go léiríonn tú ar do phróifíl go mbeifeá sásta dá ndéanfadh úsáideoirí eile teagmháil leat. Is féidir dul chuig do phróifíl ach logáil isteach i do chuntas agus cliceáil ar d’ainm sa chúinne dheas ar barr.

Mar chuid den Chuardach Comhpháirtí in EPALE is féidir leat Spás Comhoibrithe a iarraidh, leis. Cuireann sé seo réimse ar fáil duit ar EPALE chun smaointe tionscadail a d’fhéadfadh a bheith agat a phlé, chun feidhmchláir a fhorbairt agus doiciméid a chomhroinnt, gan do bhosca isteach a rólíonadh.

Imeachtaí/Féilire

Conas a chuirfidh mé eolas ar imeachtaí foghlama aosaí?

I bhféilire EPALE cuirtear eolas ar fáil ar imeachtaí foghlama aosaí ag an leibhéal Eorpach agus an leibhéal náisiúnta. Áirítear orthu seo comhdhálacha, seimineáir, ceardlanna, seimineáir theagmhála, imeachtaí ginearálta, cúrsaí oiliúna, MOOCanna agus tuilleadh nach é. Is féidir leat imeachtaí a chuardach de réir teanga, áite, dáta, cineál imeachta, téama gaolmhair agus cineál eagraí.

Lena chois sin is féidir leat do chuid imeachtaí féin a phostáil chuig EPALE. Féach mír An féidir liom imeacht a phostáil sa bhféilire?

An féidir liom imeacht a phostáil sa bhféilire?

Más eol duit imeacht (comhdháil, imeacht, seisiún oiliúna, cúrsa, MOOC, etc.) a bheidh ag tarlú nó má tá ceann á eagrú agat féin do ghairmithe foghlama aosaí, uaslódáil d’imeacht trínár bhfoirm ar líne anseo. Ní mór go gcomhlíonfadh d'imeacht na critéir seo a leanas:

 • An mbaineann an t-imeacht le foghlaim aosach (gairmoideachas agus oiliúint leanúnach san áireamh)?
 • An an bhfuil an t-imeacht dírithe ar gheallshealbhóirí foghlama aosaí (.i. seachas ar fhoghlaimeoirí)?
 • An ndíríonn an t-imeacht ar cheann de phríomhthéamaí EPALE?

A luaithe agus atá na réimsí go léir comhlánaithe agat cliceáil ‘sábháil’ agus taispeánfar teachtaireacht admhála. Déanann Seirbhísí Lárnacha Tacaíochta nó Seirbhísí Náisiúnta Tacaíochta gach imeacht a sheiceáil. Má tá gá le tuilleadh eolais déanfar teagmháil leat. Agus d’imeacht foilsithe cuirfear scéala chugat trí ríomhphost.

Conas a aimsím imeacht ar leith?

Chun ócáid ar leith a aimsiú, is féidir scagaire iltaobhach ar leathanach na nÓcáidí a úsáid anseo. Agus is féidir ainm na hócáide a chlóscríobh sa bhosca cuardaigh ar an leathanach baile chun an ócáid is spéis leat a aimsiú. Nuair a fheictear na torthaí cuardaigh, cliceáil teideal na hócáide EPALE atá uait chun an fhaisnéis uile a léamh. Is féidir na torthaí a chúngú leis na scagairí atá ar fáil.

Lena chois sin tairgtear ar leathanach na n-imeachtaí áis cuardaithe scagtha (féach ceist An féidir liom imeachtaí a scagadh?).

An féidir liom imeachtaí a scagadh?

Is féidir imeachtaí a scagadh de réir:

 • Tíre
 • Teanga an imeachta
 • Téama
 • Spriocghrúpa
 • Cineál imeachta
 • Costas ar fhreastal
 • Am ag a bhfuil an t-imeacht ar siúl (imeachtaí atá thart san áireamh chun críocha tagartha)

Is féidir níos mó ná scagaire amháin a chur i bhfeidhm chun do riachtanais chuardaigh a chur in oiriúint.

Conas a fhaighidh mé amach faoi chúrsaí oiliúna do ghairmithe foghlama aosaí?

Gheofar i bhféilire EPALE faisnéis ar chúrsaí oiliúna Eorpacha agus náisiúnta, agus imeachtaí ar líne san áireamh. Is féidir leat imeachtaí a chuardach de réir teanga, áite, eochairfhocail, dáta, cineál imeachta, téama gaolmhair agus cineál eagraí chomh maith.

De bhreis air seo is féidir leat do chúrsaí oiliúna féin a phostáil chuig féilire EPALE. Féach mír An féidir liom imeacht a phostáil sa bhféilire? chun tuilleadh eolais a fháil faoi seo.

Tionscadail foghlama aosaí

An féidir liom cúrsaí/ceardlanna/oiliúint a fhógairt?

Tugann EPALE deis duit do chuid comhdhálacha, cúrsaí agus seimineár a fhógairt sa bhféilire ar líne agus próifíl d’eagraíochta a thógáil ar fud an AE. Scaipear na himeachtaí atá luaite sa bhféilire trí chuntais mheáin shóisialta EPALE ar a n-áirítear Twitter, Facebook agus LinkedIn.

Comhlánaigh an fhoirm ‘Mol imeacht’ anseo. Sábhálfar an t-eolas a chuirtear isteach anseo mar dhréacht ar EPALE agus seolfar chuig an tSeirbhís Tacaíochta Lárnach chun go ndéanfar é a athbhreithniú. Sula bhfoilsítear imeachtaí chuig féilire EPALE cuirtear gach imeacht trí phróiseas dearbhaithe cháilíochta. D’fhéadfaí tuilleadh eolais faoi d’imeacht a lorg uait. Cuirfear ar an eolas tú nuair atá d’imeacht foilsithe ar EPALE.

Ilteangachas

Cad iad na teangacha ina gcuirtear EPALE ar fáil?

Tá EPALE ar fáil in 24 teanga den AE agus tá inneachar uathúil ag gach leagan teanga atá á choimeád ag ár bhfoirne náisiúnta ar fud na hEorpa. Tá teacht ar EPALE ar 67 dteanga eile áfach, a bhuíochas leis an ngné Google Translate a bheith curtha i bhfeidhm le déanaí.

Cad a dúirt úsáideoirí féideartha EPALE faoi ilteangachas?

Rinne EPALE suirbhé úsáideora i mí Aibreáin / Bealtaine 2014 chun tuairimí a fháil faoi ghnéithe beartaithe EPALE. Tugadh 1,914 freagra ar an suirbhé ó 37 dtír agus thug sé le tuiscint go raibh formhór na bhfreagróirí sásta Béarla a úsáid. Is suíomh ilteangach é EPALE mar sin féin agus tá príomhleathanaigh an ardáin ar fáil i 24 teanga. Ag an am céanna tugtar eolas tábhachtach áirithe i 6 phríomhtheanga an AE (Béarla, Fraincis, Gearmáinis, Iodáilis, Polainnis agus Spáinnis).

Seoladh preab-vótáil i mí Mheán Fómhair 2015 chun tuairim a fháil ó úsáideoirí maidir le forbairt EPALE amach anseo. Ní raibh cead ag úsáideoirí an vótáil a chomhlánú ach aon uair amháin agus cuireadh an cheist seo orthu: “Cad iad na forbairtí is mian leat a fheiceáil in EPALE amach anseo?” Bhí rogha idir an dá fhreagra seo acu:

 • Níos mó inneachair aistrithe i níos mó teangacha, cosúil le nuacht, imeachtaí, postálacha blag agus acmhainní
 • Ag díriú níos mó ar ghnéithe pobail cosúil le Cuardach Comhpháirtí agus fóraim plé

Thug 1,237 úsáideoir aiseolas san iomlán. Bhí líon na bhfreagraí deighilte go cothrom nach mór, ach bhí claonadh níos láidre chuig breis inneachair aistrithe. Dúirt 57.6% d’fhreagróirí gur mhaith leo inneachar a bheith ar fáil dóibh i níos mó teangacha agus dúirt 42.4% gurbh fhearr leo go ndíreofaí níos mó ar ghnéithe pobail.

Rinneadh suirbhé eile ar úsáideoirí i mBealtaine 2016. Sa suirbhé seo fiosraíodh conas a tháinig freagróirí EPALE ar an ardán, cúiseanna le cuairt a thabhairt ar EPALE, cé chomh minic a bhain siad úsáid as an ardán agus cáilíocht an eolais a tugtar. Fuarthas 1,171 freagra faoi dheireadh tréimhse an tsuirbhé. Bhí breis is 68% d’fhreagróirí a ghlac páirt sa suirbhé sásta leis an méid inneachair. De bhreis air seo mhothaigh mórchuid (94%) d’fhreagróirí EPALE go raibh na téamaí ar an ardán oiriúnach agus ag baint le hábhar.

Cumarsáid

Riachtanais Theicniúla

Cé acu brabhsálaí ar chóir dom a úsáid?

Ba mhaith le EPALE faisnéis a chur ar fáil don raon úsáideoirí is leithne is féidir agus ní mholtar aon phacáiste bogearraí ar leith a úsáid. Déanaimid iarracht tacú leis na leaganacha is déanaí de na brabhsálaithe is coitianta dá bhfuil ar fáil agus leas a bhaint as na nua-theicneolaíochtaí atá ar fáil iontu. Molaimid duit a chinntiú go bhfuil an leagan is déanaí de do bhrabhsálaí suiteáilte agat.

Ní mór JavaScript a bheith cumasaithe sa bhrabhsálaí agat. I gcás seirbhísí áirithe Gréasáin, is féidir gur gá Java agus fuinneoga aníos a chumasú.

An ngéilleann EPALE do W3C?

Comhlíonann EPALE caighdeáin áirithe Gréasáin, m.sh. leibhéil HTML 4.01, XHTML 1.0 Transitional, CSS 2.1 agus WAI A. Is é Cuibhreann an Ghréasáin ar Fud an Domhain (WC3) a cheap na caighdeáin seo chun teacht ar an idirlíon a fheabhsú.