European Commission logo
Create an account
Katalogu i kurseve

Katalogu i kurseve ofron akses në mundësi trajnimi dhe certifikimi, si në internet ashtu edhe në terren, për profesionistët e të mësuarit për të rritur që duan të përmirësojnë nivelin e tyre të ekspertizës.

On Site Course Catalogue

A list of training opportunities you can access and attend in person, from many places all around Europe.

Online Course Catalogue

A selection of courses available on recognized online platforms, easily accessible from everywhere.