European Commission logo
Create an account
Can select multiple words with divider comma

EPALE - Platforma Elektronike për të Nxënit e të Rriturve në Evropë

On site course catalogue.

Katalogu i kurseve në vend

Një listë e mundësive të trajnimit që mund t'i qaseni dhe të merrni pjesë personalisht, nga shumë vende në mbarë Evropën.
Online course catalogue.

Katalogu i kurseve në internet

Një përzgjedhje kursesh të disponueshme në platforma të njohura online, lehtësisht të aksesueshme nga kudo.

Katalogu i kurseve ofron akses në mundësi trajnimi dhe certifikimi, si në internet ashtu edhe në terren, për profesionistët e të mësuarit për të rritur që duan të përmirësojnë nivelin e tyre të ekspertizës.