European Commission logo
Maak een account aan
Je kunt meerdere woorden selecteren met scheidingskomma

EPALE - Elektronisch platform voor volwasseneneducatie in Europa

On site course catalogue.

Catalogus met cursussen op locatie

Een lijst met beschikbare cursussen op verschillende plaatsen in heel Europa waaraan u fysiek kunt deelnemen.
Online course catalogue.

Online Cursuscatalogus

Een selectie van beschikbare cursussen op erkende online platforms, die vanuit elke plaats toegankelijk zijn.

De cursuscatalogus geeft toegang tot de cursussen en certificeringsmogelijkheden - zowel online als op locatie - voor professionals in het volwassenenonderwijs die hun expertiseniveau willen verbeteren.