Przejdź do treści
Resource Details
ZASÓB

Kanwa UCD na szkoleniu

Kanwa do samodzielnego wydruku i uzupełnienia, która pozwala na lepsze uwzględnienie perspektyw poszczególnych uczestników szkolenia w procesie projektowania. Wypełniamy ją począwszy od środka - uzupełniamy nazwę i cele dydaktyczne szkolenia i identyfikujemy wstępnie różne grupy odbiorców, którzy pojawią się na szkoleniu. Możemy na przykład skorzystać z podziału względem ról w organizacji, formy pracy, czy oczekiwań względem szkolenia. 

W kolejnym kroku, na podstawie rozmów z uczestnikami (w formie wywiadów, lub grupy fokusowej) staramy się określić czynniki, które ich motywują do udziału w szkoleniu, indywidualne potrzeby obawy względem szkolenia i późniejszego transferu, kontekst, w jakim będą realizować szkolenie.

Po określeniu tych czynników możemy spróbować określić kluczową wartość, jaką zamierzamy przekazać uczestnikom - zarówno pod względem treści szkolenia (dzięki rozumieniu ich sytuacji możemy trochę lepiej doprecyzować te kwestie), jak i wartość dodaną, wynikającą z formy i działań follow up, które będą dopasowane do sytuacji odbiorców. Później określamy kluczowe różnice pomiędzy uczestnikami (np. mamy osoby doświadczone w temacie i początkujące, osoby bardziej i mniej ekstrawertyczne, osoby, które nie mogą się doczekać szkolenia i takie, które nie widzą w nim sensu itp.).

 

W kolumnie możliwości możemy spisać wszystkie pomysły na to, co możemy zrobić, żeby zaadresować różnice u uczestników, a w kolumnie działania już te rzeczy, które wdrożymy na naszym szkoleniu.

Resource Details
Autor(autorzy) materiału
Radoslaw Czahajda
Typ zasobów
Otwarte zasoby edukacyjne
Kraj
Data publikacji
Login (1)
Tagi

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!