European Commission logo
Create an account
Resource Details
ZASÓB

„Poszerzanie i rozwój kompetencji edukatorów osób dorosłych” – rezultaty projektu

Fundacja Innowacja i Wiedza jako lider projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu ERASMUS+, pt. „Poszerzanie i rozwój kompetencji edukatorów osób dorosłych” prezentuje rezultaty współpracy ekspertów międzynarodowego partnerstwa z Anglii, Polski i Włoch. 

Wszystkie rezultaty naszego partnerstwa dostępne są na stronie www.fiiw.pl oraz pod poniższymi linkami:            

1. Raport dotyczący funkcjonowania systemów edukacji osób dorosłych w wybranych krajach Europy

W raporcie znajdują się informacje na temat systemów edukacji osób dorosłych w Polsce, Anglii i we Włoszech. Ocena systemów dotyczy nie tylko uczenia osób dorosłych, ale również procesu kształcenia i przygotowania kadry edukatorów. Raport w prosty i przejrzysty sposób podsumowuje mocne i słabe strony systemów we wszystkich trzech krajach i wskazuje obszary do zmiany.             

2. Rozwój kompetencji edukatorów osób dorosłych. Podręcznik szkoleniowy przeznaczony do pracy samodzielnej i grupowej

Treści zawarte w podręczniku mają na celu podnoszenie i doskonalenie kompetencji niezbędnych w pracy edukatorów osób dorosłych.

Podręcznik składa się z 5 modułów tematycznych, a każdy z nich zawiera opis poszczególnych kompetencji, ich znaczenia w pracy edukatora oraz ćwiczeń edukacyjnych i narzędzi diagnostycznych. Treści zawarte w podręczniku są przygotowane w taki sposób, aby edukatorzy mogli samodzielnie nabywać wiedzę i kompetencje, o ile nie mają możliwości udziału w szkoleniu. Jednocześnie każdy moduł posiada szczegółowy program szkolenia w formie sylabusa, który można wykorzystać do organizacji warsztatów.

Moduły tematyczne zawarte w podręczniku:

  • Umiejętności komunikacyjne w pracy edukatora osób dorosłych. 
  • Budowanie relacji z klientem w pracy edukatora osób dorosłych. 
  • Diagnozowanie i praca nad przekonaniami ograniczającymi klienta. 
  • Diagnozowanie potrzeb edukacyjnych i tworzenie ścieżki edukacyjnej klienta. 
  • Rynek usług edukacyjnych w Polsce. 

Dobór obszarów tematycznych konsultowany był bezpośrednio z przedstawicielami środowiska edukatorów i doradców. Materiał został również przetestowany podczas pilotażowych szkoleń online, a następnie udostępniony szerokiemu gronu odbiorców.             

3. Raport zawierający wnioski ze szkolenia pilotażowego i podsumowujący projekt „ Poszerzanie i rozwój kompetencji edukatorów osób dorosłych”

Raport jest trzecim i ostatnim rezultatem projektu. Znajdują się w nim wnioski i rekomendacje dotyczące użytkowania pakietu szkoleniowego, organizacji szkoleń stacjonarnych i online z wykorzystaniem pakietu i podsumowanie projektu.

Rezultaty projektu dostępne są również na stronach partnerów projektu:

Fundacja Innowacja i Wiedza, www.fiiw.pl, zakładka „Projekty w realizacji”  -wersja polska i angielska

Kuratorium Oświaty w Warszawie, www.kuratorium.waw.pl, zakładka „Edukacja Europejska” - wersja polska i angielska

Sysco Business Skills Academy, https://www.sysco.uk.com/about/research-projects/, zakładka “Research Projects” – wersja angielska

Centro Sviluppo Creativo Danilo Dolci, https://danilodolci.org/project/edec/, - wersja włoska i angielska

      

Serdecznie zapraszamy do korzystania!

Resource Details
Autor materiału
Biondo, A., Biundo, I., Dawson, S., Mucha, K., Jaszczuk, K., Przygoda, A., La Pegna, A., Knitter, G., Mleczko, I.
Typ zasobów
Otwarte zasoby edukacyjne
Kraj
Polska
Data publikacji
Język dokumentu
Polski
Login (1)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!