News
Aktualności

Erasmus+ 2022: zaproszenie do składania wniosków z zakresu edukacji dorosłych

2022 Erasmus+ call for Adult Education

Tłumaczenie z j. angielskiego: Komisja Europejska


Erasmus+, program Unii Europejskiej na rzecz edukacji i szkoleń, wkrótce będzie obchodził 35. rocznicę istnienia. Program wzbogacał życie i otwierał umysły kilku pokoleniom uczestników. Uczestnicy pierwszych projektów Erasmus z lat 90. wkraczają dziś prawdopodobnie w ostatnie lata swojej kariery zawodowej lub przygotowują się do nowych wyzwań edukacyjnych.

Od chwili powstania podstawową ideą i siłą napędową programu Erasmus było uczenie się na podstawie różnorodności kultury europejskiej. Program zawsze oferował uczestnikom możliwość uczenia się, nawiązywania kontaktów oraz rozwoju osobistego i zawodowego. Zmieniały się czasy i wyzwania, dlatego program musiał odzwierciedlać bieżące potrzeby i cele oraz oferować adekwatne możliwości uczenia się i szkolenia. Program stopniowo rozszerzał swój zakres i stawiał na innowacyjne rozwiązania, które obecnie znacznie wykraczają poza ramy pierwszych projektów z ubiegłego wieku. Dotyczy to zwłaszcza sektora edukacji dorosłych!

Ogłoszono zaproszenie do składania wniosków Erasmus+ na 2022 rok. Europejskie organizacje zajmujące się edukacją dorosłych mogą skorzystać ze wsparcia finansowego w wysokości 141 milionów euro oraz mogą wybrać różne działania na rzecz wzrostu i rozwoju organizacji oraz zapewnić uczestnikom dalsze możliwości uczenia się.

Co może zrobić Twoja organizacja?

  • Możesz wysłać kadrę zajmującą się edukacją dorosłych za granicę na obserwację pracy (job shadowing), kursy dydaktyczne i szkoleniowe. Twoi pracownicy mogą poznać funkcjonowanie innych organizacji zajmujących się edukacją dorosłych, dzielić się nowymi pomysłami i odkrywać nowe metody i techniki kształcenia, aby po powrocie z sukcesem stosować je w Twojej organizacji.
  • Możesz zorganizować zgraniczną mobilność dorosłych słuchaczy o mniejszych szansach lub (i) wymagających szczególnego wsparcia edukacyjnego i pomóc im poprawić jakość życia i zaoferować większe perspektywy rozwoju osobistego.
  • Możesz stworzyć projekt partnerski; poznać najlepsze praktyki od innych organizacji zagranicznych i nawiązać szersze kontakty. W ramach projektu organizacje uczestniczące mogą opracować wysokiej jakości rozwiązania edukacyjne i szkoleniowe. W ten sposób możecie przyczynić się do poprawy edukacji dorosłych w Europie!

Dowiedz się, jak inni z sukcesem ubiegają się o dofinansowanie projektów Erasmus+!

Erasmus+ Accreditation in Adult Education
Video file

 

Mobilność kadry edukacji dorosłych
Video file

Nie wahaj się i otwórz się na możliwości programu Erasmus+!

Skontaktuj się z Narodową Agencją Erasmus+, aby złożyć wniosek!

Login (14)

Inna wersja językowa?

Ten dokument jest również dostępny w innych wersjach językowych. Wybierz z listy.
Switch Language

Chcesz napisać artykuł?

Nie wahaj się!

Kliknij na poniższy link i dodaj nowy artykuł!

Najnowsze dyskusje

Dyskusja EPALE: Sztuczna inteligencja a edukacja dorosłych

Sztuczna inteligencja w edukacji dorosłych: pomoc czy przeszkoda dla dorosłych słuchaczy?

Więcej

Dyskusja EPALE: Aktywne starzenie się i życiowe zmiany

W jaki sposób edukacja międzypokoleniowa może pomóc w aktywnym starzeniu się i życiowych zmianach?

Więcej

Dyskusja EPALE: Blended learning w edukacji dorosłych

W czwartek 26 listopada 2020 r., od godz. 10.00 do 16.00, EPALE będzie gospodarzem internetowej dyskusji na temat blended learning w edukacji dorosłych. Dyskusja będzie miała zupełnie nowy format, zaczynając od 30-minutowej transmisji na żywo, której towarzyszyć będzie rozmowa w formie komentarzy na platformie.

Więcej