European Commission logo
Vytvorenie konta
News
Správy

Výzva Erasmus+ pre vzdelávanie dospelých v roku 2022

2022 Erasmus+ call for Adult Education

Erasmus+, hlavný program EÚ v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, čoskoro oslávi 35. výročie svojho vzniku. Obohacuje životy a otvára mysle už niekoľkým generáciám účastníkov. Tí, ktorí sa zúčastnili prvých projektov Erasmus v 90. rokoch, dnes možno vstupujú do posledných rokov svojej profesionálnej kariéry alebo sa pripravujú na nové vzdelávacie skúsenosti. Počas tohto obdobia bolo základnou myšlienkou a hnacou silou programu Erasmus učiť sa z rozmanitosti európskej kultúry. Program vždy ponúkal účastníkom príležitosti na vzdelávanie, stretávanie sa a osobný a profesionálny rozvoj. Časy a výzvy sa menili, preto bolo potrebné, aby program odrážal potreby a ciele a ponúkal prispôsobené možnosti vzdelávania a odbornej prípravy. Postupne rozširuje svoju pôsobnosť a zameriava sa na inovatívne riešenia, ktoré ďaleko presahujú rámec prvých projektov z minulého storočia. To platí najmä pre vzdelávanie dospelých!

Bola zverejnená výzva programu Erasmus+ na rok 2022. Vďaka rozpočtu vo výške 141 miliónov EUR si organizácie vzdelávania dospelých môžu vybrať rôzne aktivity na rast a rozvoj a poskytnúť jednotlivcom príležitosti na vzdelávanie. 

Čo z toho plynie pre vašu organizáciu a pre vás?

  • Zamestnancov v oblasti vzdelávania dospelých môžete vyslať do zahraničia na študijné pobyty, pracovné stáže, výučbu a školenia. Na vlastnej koži sa môžu zoznámiť s fungovaním iných organizácií vzdelávania dospelých, podeliť sa o nové nápady a objaviť nové metodiky a preniesť ich do vašej organizácie.
  • Môžete organizovať mobilitu dospelých študentov s obmedzenými možnosťami alebo (a) so špecifickými vzdelávacími potrebami a pomôcť im zlepšiť kvalitu života a ponúknuť perspektívy ich osobného rastu.
  • Môžete realizovať projekt spolupráce, naučiť sa osvedčené postupy od kolegov a nadviazať kontakty. Môžete vytvoriť vysokokvalitné riešenia vzdelávania a odbornej prípravy. Môžete tak prispieť k zlepšeniu vzdelávania dospelých v Európe.

 

Zistite, ako sa o projekty Erasmus+ uchádzajú ostatní a dosiahnite úspech!  

Erasmus+ Accreditation in Adult Education
Video file

 

Mobility pre zamestnancov v oblasti vzdelávania dospelých 
Video file

Zapojte sa do novej výzvy programu Erasmus+! 

Kontaktujte Národnú Agentúru pre program Erasmus+ vo vašej krajine. 

Login (20)

Komentár

Aby ste mohli pridať komentár, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Chcete iný jazyk?

Tento dokument je k dispozícii aj v iných jazykoch. Vyberte si nižšie.
Switch Language

Chcete napísať článok?

Neváhajte!

Kliknite na odkaz nižšie a uverejnite nový článok!

Posledná diskusia

Online diskusia Rekvalifikácia a zvyšovanie kvalifikácie: podpora medzigeneračnej spolupráce

Zúčastnite sa tejto online diskusie, v ktorej budeme diskutovať o tom, prečo a ako je potrebné zamerať sa na zvyšovanie kvalifikácie alebo rekvalifikáciu v rôznych odvetviach alebo vekových skupinách.

Viac