European Commission logo
Utwórz konto
Można wpisać wiele słów, odzielając je przecinkami.

EPALE - Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie

Wydarzenia

Wydarzenia

Witamy w nowym kalendarzu EPALE! Narzędzie zostało stworzone i uruchomione z myślą o użytkownikach. Zamieszczane będą tutaj informacje o ważnych wydarzeniach dotyczących uczenia się dorosłych oraz o możliwościach udziału w szkoleniach i konferencjach w całej Europie, skierowanych do specjalistów ds. edukacji dorosłych. Wraz z rozwojem EPALE przybywać będzie wydarzeń w kalendarzu.

Czekamy również na informacje od Ciebie. W nadchodzących miesiącach użytkownicy zyskają możliwość zamieszczania wpisów nt. swoich wydarzeń i informowania o nich odbiorców z całej Europy.

Jak korzystać z kalendarza?

Można używać kalendarza do wyszukiwania konkretnych wydarzeń lub wyszukiwać wg kraju bądź języka wydarzenia, tematu, daty, grupy docelowej i typu wydarzenia, w którym chcesz wziąć udział. Aby zasięgnąć informacji o wydarzeniu, kliknij wpis w kalendarzu.

Jak zawsze, chcemy poznać Twoją opinię. Jeżeli masz pytania lub sugestie dotyczące kalendarza, skontaktuj się z nami za pośrednictwem punktu informacyjnego EPALE lub Twittera @EPALE_EU.

Informujemy, że: wydarzenia ogłaszane w kalendarzu nie są zatwierdzane przez Komisję Europejską. Zaleca się dalsze sprawdzenie, czy dane wydarzenie odpowiada na potrzeby użytkownika. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie któregokolwiek z wydarzeń ogłoszonych w kalendarzu EPALE. Użytkownikom zaleca się systematyczne sprawdzanie witryny wydarzenia, aby na bieżąco dowiadywać się o wszelkich ewentualnych zmianach dotyczących wydarzenia.

Filtruj

Wybrane filtry

19 Maj
2024
Come meet our Pottery and Ceramics Course Educator at the upcoming Public Service Expo 2024. Whether you're an absolute beginner or looking to enhance...
19 Maj
2024
Come meet our Arabic Language Educator at the upcoming Public Service Expo 2024. Whether you're an absolute beginner or looking to enhance your...
19 Maj
2024
Nadchodzące

Creative Knitting at EXPO 2024

Malta
Come meet our Russian Language Educator at the upcoming Public Service Expo 2024. Whether you're an absolute beginner or looking to enhance your...
20 Maj
2024
Nadchodzące

Innovations in Mentorship & Coaching Dynamics

Hungary,  Budapest

This course caters to individuals who are passionate about human development and understand interpersonal dynamics. Through an in-depth examination, it uncovers the mutually beneficial bond between mentorship and coaching. The content is specifically designed for those in various professions, such as trainers, psychologists, social workers, sociologists, and teachers. It dives deep into the complexities of guiding, supporting, and nurturing the growth of others.

This course is a game-changer for trainers, providing essential strategies for expanding learning beyond conventional approaches. It equips trainers with mentorship principles to elevate their training sessions, leading to more customized and meaningful learning experiences. For psychologists, the coaching aspects of this course are especially beneficial, as they add a proactive and solution-focused dimension to their therapeutic methods. Social workers, who constantly navigate the intersection of support and empowerment, will discover valuable tools to foster stronger and more resilient communities. Sociologists will find valuable insights in this course as it delves into the intricate dynamics of group interactions, leadership structures, and the profound societal influence of mentorship-coaching partnerships. Additionally, educators will discover practical strategies to foster a supportive classroom atmosphere, promoting both academic and personal development in their students.

During the course, attendees will actively participate in interactive sessions, analyze case studies, and complete hands-on exercises, all of which will contribute to a dynamic learning experience. By combining theoretical knowledge with practical applications, participants will leave with a well-equipped set of tools to elevate their professional skills and make a meaningful impact in their industries.