Resource Details
RESURSS

Наръчник за ефективни комуникационни модели

Националното звено за подкрепа на EPALE ви представя Наръчник за ефективни комуникационни модели, разработен от екип на сдружение „Балкански институт по труда и социалната политика” (БИТСП) през периода от октомври до декември 2020 година.

 

Институтът е основна организация сред заинтересованите страни в сектора за учене на възрастни в България. Тя е партньор на Министерството на образованието и науката от 2015 г., когато започна националната подкрепа за съдържателното и функционално развитие на EPALE.

Съдържанието на Наръчника включва анализ на териториалния социален диалог в България. Представени са и подходите за набиране, анализиране и комуникация на данни на регионално равнище за целите на социалния диалог на тристранно сътрудничество. Описани са и териториалните единици на наблюдение. Продуктът съдържа цели и методология, заедно с дефиниране на ползвателите на информацията.

Висока добавена стойност притежава създадения модел и структура на системата от индикатори. Успоредно с това са посочени начините за набиране и обработване на информацията, свързана с предложената системата от индикатори, вкл. и как ще се извършва актуализацията им. Съществен елемент на модела, който представя Наръчника, е комуникирането и представянето на системата от индикатори.

В четири приложения към Наръчника са интегрирани променливите, въпросите и анкетните карти, примерни матрици за отразяване на данните, интегрираната работна процедура, както и система за контролиране на дейността на структурите на социалния диалог, отговорни за събиране и комуникиране на регионалната информация.

Наръчникът е разработен по проект BG05М9ОР001-3.018 „Подобряване на ефективността на политиката по доходите и пригодността за заетост на българските граждани” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 година.

Resource Details
Resursa autors(-i)
сдружение „Балкански институт по труда и социалната политика”
Resursa veids
Iespējas un resursi
Valsts
България
Dokumenta valoda
Български
Login (1)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!