European Commission logo
Crea un account

News

Notizie

MicroHUB: jiżviluppaw il-ħiliet intraprenditorjali diġitali tal-artiġjani

TreeImage.
Anamaria MAGRI-PANTEA

L-International Integrity Foundation, NGO ibbażata f’Malta, qed tipparteċipa fi proġett ġdid ko-finanzjat ta’ Erasmus+. Il-proġett MicroHUB għandu l-għan li jiżviluppa soluzzjonijiet innovattivi ta’ taħriġ diġitali biex jissaħħu l-effettività u l-kompetittività tal-mikrointrapriżi tas-snajja’ u tal-artikanti, speċjalment fil-kuntest tal-parteċipazzjoni fis-swieq nazzjonali u tal-UE. Dan se jinkiseb billi jiġu żviluppati soluzzjonijiet ta’ taħriġ rilevanti u materjal biex tissaħħaħ il-kapaċità tal-mikrointrapriżi u l-intrapriżi artiġjanali għandhom jistinkaw fl-ambjent ekonomiku attwali. Fl-istess ħin, il-proġett MicroHUB huwa ddedikat għal dawk l-individwi kollha li jixtiequ jistabbilixxu l-kreattività tagħhom stess mikrointrapriża u artiġjanali bħala rispons għal kriżi jew qgħad.

Fit -3 u l-4 ta’ Novembru 2022, il-konsorzju MicroHUB kellu t-tieni laqgħa personali tal-proġett transnazzjonali fil-Belt Valletta, Malta. Ospitata mill-Fondazzjoni Internazzjonali għall-Integrità (il-mexxej tal-proġett tagħna Riżultat 2 — Il-Mudell Kummerċjali Trasformattiv għall-mikronegozji kreattivi), il-laqgħa saret fil-Valletta Design Cluster. Dan huwa spazju komunitarju għall-prattikanti kulturali u l-intraprendituri kreattivi, u wieħed mill-partijiet interessati ewlenin f’Malta għall-mikrohub biex jilħaq u jinvolvi ruħu mal-ekosistema kulturali u kreattiva.

Sħab minn Malta, il-Bulgarija, il-Greċja, l-Iżvezja u s-Slovakkja ltaqgħu personalment, filwaqt li sħab Pollakki u Irlandiżi ngħaqdu online, biex jiddiskutu l-progress tal-proġett. Wara t-tlestija tar-Riżultat 1 — Il-Matriċi ta’ Kompetenza għall-Intraprenditorija Diġitali u l-ħsieb kreattiv tan-negozju għas-sengħa, il-fokus tad-diskussjonijiet kien fuq ir-Riżultat 2 — Il-Mudell tan-Negozju Trasformattiv għall-mikrointrapriżi kreattivi u r-Riżultat 3 — L-Għodda Online Multilingwi Innovattiva li għaddejja bħalissa. B’mod speċifiku, dwar l-iżvilupp tal-programm ta’ taħriġ tal-Mudell tan-Negozju Trasformattiv sabiex isir attraenti, prattiku u involut għall-intraprendituri kreattivi, it-traspożizzjoni tiegħu f’format ta’ Kors Miftuħ Onlajn Massiv (MOOC), it-tħejjija ta’ attività ta’ taħriġ lil min iħarreġ li għandha ssir fl-Iżvezja u taħriġ lill-bdoti ma’ ħaddiema tas-sengħa fil-Bulgarija fl-ewwel parti tal-2023.

Bdejna wkoll niddiskutu l-passi li jmiss tagħna lejn it-tħejjija ta’ katalogu diġitali miftuħ ta’ intraprendituri kreattivi mill-pajjiżi sħab, li għandu l-għan li jappoġġa l-promozzjoni usa’ tal-offerta tagħhom u l-ħolqien ta’ kollaborazzjonijiet ma’ oħrajn fl-ekonomija kreattiva u l-katina tal-valur tal-artiġjanat. L-attività finali tal-proġett, li hija l-proċedura ta’ Aċċellerazzjoni Online għall-intraprendituri ġiet ikkunsidrata wkoll, għalkemm din se tkun ippjanata aktar fil-laqgħat tal-konsorzju li jmiss. Id-diskussjonijiet dwar l-attivitajiet ta’ disseminazzjoni li diġà twettqu u li ġejjin, l-assigurazzjoni tal-kwalità, il-ġestjoni finanzjarja u l-iskedi ta’ żmien speċifiċi tal-ħidma li jmiss ikkonkludew il-laqgħa. L-imsieħba gawdew ukoll is-Sit sabiħ ta’ Wirt Dinji tal-Belt Valletta, kif ukoll l-ikel tradizzjonali Malti f’wieħed mill-eqdem fran artiġjanali f’Malta. Illum il-ġurnata, dan kiber f’wieħed mill-aktar negozji tal-catering fama f’Malta, b’katina kbira ta’ ħwienet tal-forn u tal-ħelu. Ċertament eżempju rilevanti ħafna tat-trasformazzjoni u l-iżvilupp tan-negozju tal-artiġjanat.

Biex iżżomm ruħek aġġornat dwar il-proġett, jekk jogħġbok ara https://microhub.erasmus.site/mt/

#MicroHubProject #ErasmusPlus

Login (0)

Vuoi scrivere un articolo?

Non esitare a farlo!

Clicca sul link seguente e inizia a pubblicare un nuovo articolo!

Ultime discussioni

Profile picture for user euvalues.
Giulio Di Filippo

Key Action 2 Erasmus Plus partenariati di cooperazione

Mi farebbe piacere un confronto con altri project manager o con presidenti di associazioni no profit che intendono presentare una candidatura per la Azione Chiave 2 allo scopo di collaborare insieme.

Altro
Profile picture for user grigolos.
Sabrina Grigolo

La salute come bene comune e non solo come diritto individuale.

Profile picture for user grigolos.
Sabrina Grigolo

Aderenza alla terapia come tema per l'educazione degli adulti