chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE - A felnőttkori tanulás elektronikus európai platformja

„Második esély” iskolák

We would like to join YOUR project

In the mist of the pandemic, topcoach.sk is looking for ways to help. We would very much like to join a project and make learning and development even more accesible. We are able to cover KA202/203/204/205 and KA229 projects. topcoach.sk is an adult and youth educational company, based in Bratislava (Slovakia). We can build a new training program related to soft-skills, self-development and leadership topics, according to the needs of your project.

szerda 8 szeptember 2021 - csütörtök 9 szeptember 2021, Europe

ICSD 2021 : 9th International Conference on Sustainable Development, 8 - 9 September Rome, Italy

European Center of Sustainable Development in collaboration with Canadian Institute of Technology  will organize the 9th ICSD 2021 International Conference on Sustainable Development, with particular focus on Environmental, Economic and Socio-Cultural Sustainability.

The Conference theme is: "Creating a unified foundation for the Sustainable Development: research, practice and education".

Hírek

| 7 szeptember 2020
| létrehozta CEPA SON CANALS
Se ha abierto el plazo para inscribirse en la formación "Herramientas digitales, tutorización activa y aprendizaje cooperativo en los centros de adultos". Esta actividad formativa, de una duración de 25 horas y organizada por la Sección de Educación de Personas Adultas de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas Artísticas Superiores, tendrá lugar a distancia, mediante videoconferencia, los días 15, 24 y 28 de septiembre de 2020, de 15:45 a 20:45 horas, y el día 17 de septiembre de 2020, de 9 a 14 horas. Va dirigida al profesorado de los CEPA.
Miquel Alandete

Blog

| 7 szeptember 2020
| létrehozta EPALE Moderator

Miquel trabaja en la escuela de adultos de la prisión de Picassent-Valencia EPA Presentación Sáez desde 2016. Uno de sus principales objetivos era evitar que sus alumnos sintieran o tuvieran la impresión de que estaban siendo abandonados debido a las restricciones de la pandemia Covid-19.

Blog

| 6 szeptember 2020
| létrehozta EPALE Keskus Eestis

Nowadays, many studies around the world have proved that playing an instrument improves cognition, develops coordination, and memory functions. Of course, it is ideal if learning starts as a child, but believe me if you have the desire to start with music learning, you can do it even as an adult with no previous knowledge.

Miquel Alandete

Blog

| 3 szeptember 2020
| létrehozta EPALE Moderator

Miquel has worked at the Picassent-Valencia adult prison school EPA Presentación Sáez since 2016. One of his main goals was to avoid his students from feeling, or having the impression, that they were being abandoned because of the Covid-19 pandemic restrictions.

Források

| 15 augusztus 2020
| létrehozta Kadi Kass

Rahvaülikoolid kannavad ajalooliselt olulist rolli täiskasvanute õppes, olles organiseerituse poolest sarnased formaalharidusega, aga sisuliselt kandmas vabahariduse põhimõtteid. Nad on kujunenud koolide algataja Grundtvigi ja Põhjamaade rahvaülikoolide eeskujul, pakkudes ajastule ja rahvusele omaseid teadmisi ja oskusi enesearenguks ning ühiskonna muutustega toimetulekuks.

Források

| 14 augusztus 2020
| létrehozta Kadi Kass

Lõputöö eesmärk oli teada saada millised on Viljandi Täiskasvanute Gümnaasiumi õpetajate õpetamispraktikad ja hoiakud e-õppe platvormi Moodle kasutamisel e-õppe läbiviimisel, ehk selgitada välja praktilised oskused (metoodilised lähenemised ja digioskused) ja hinnangud e-õppe platvormi Moodle kasutamise kohta. 

Want to join your KA204 project (autumn call)

Looking to join your KA204 projects. topcoach is an adult and youth educational company, based in Bratislava (Slovakia).
We can build a new training program related to soft-skills, self-development and leadership topics, according to the needs of your project. We are also able to create a toolkit, curriculums and share best practices in the field of adult, youth and vocational education.

Források

| 9 augusztus 2020
| létrehozta Kadi Kass

Täiskasvanud inimesed leiavad üha enam tee õppima kutsekoolidesse mõnda eriala. Seda tingib soov täiendada end olemasoleval erialal, vajadus õppida uus amet või tahetakse õppida midagi uut. Mittetratsioonilised õppijad on täiskasvanud, kes asuvad õppima peale mõningast pausi eelmise kooli järel, kasvatavad õpingute kõrvalt lapsi ja käivad tööl. Eestis on varasemalt uuritud mittetraditsioonilisi õppijaid kõrgkoolis ning nende õppima asumise motiive, samuti õpingute katkestamise põhjuseid. On ka uuritud õppimist mõjutavaid tegureid.

Blog

| 15 július 2020
| létrehozta Janne Suits

Tänaseks on üle maailma palju uuringuid tõestanud, et pilli mängimine parandab kognitiivsust, arendab koordinatsiooni ning mälu funktsioone. Loomulikult on ideaalne, kui muusikaõpingud saavad alguse juba lapsepõlves, kuid kui seda ei ole tänaseni Sinu jaoks juhtunud, aga sul on olnud väga suur soov sellega alustada, siis usu mind, sa suudad seda ka veel nüüd täiskasvanuna.

Források

| 25 június 2020
| létrehozta Petra Mathilde Jørs

Denne ressource er fundet på NVL.org (Nordisk Netværk for Voksnes Læring). NVL fremmer samarbejde om livslang læring i hele Norden og udvikler viden til beslutningstagere og praktikere. Netværket er et program under Nordisk Ministerråd.

En ny forskningsrapport udarbejdet af Center for Ungdomsforskning viser, at HF/VUC har særlige kulturmarkører, som har stor betydning for motivation og deltagelse.

Hírek

| 17 június 2020
| létrehozta EPALE NSS Sverige

Skolverket skriver att totalt 387 000 elever studerar inom kommunal vuxenutbildning (komvux) på grundläggande och gymnasial nivå samt i svenska för invandrare (sfi). Antalet elever inom komvux har stadigt ökat under den senaste tioårsperioden. Antalet elever som huvudsakligen läser på grundläggande nivå har nästan dubblerats (från 33 500 elever 2010 till 60 700 elever 2019).

Források

| 4 június 2020
| létrehozta Kadi Kass

Uurimustöö eesmärgiks oli välja selgitada Kihnu elanike vaade valla elukestva õppe arendamiseks vajalikele tegevustele. Lisaks kaardistada elanike enda elukestvas õppes osalemine. Lähtudes uurimisprobleemist ja eesmärgist otsiti vastuseid järgmistele uurimisküsimustele: 1) missugune on Kihnu valla elanike elukestvas õppes osalemine? 2) kes peaksid kihnlaste arvates panustama Kihnu elukestva õppe arendamisse?; 3) milliseid elukestva õppe vorme ja tegevusi on kihnlaste meelest vaja arendada?

Források

| 4 június 2020
| létrehozta Kadi Kass

Bakalaureusetöö eesmärgiks oli välja selgitada pikaajaliste töötute pika töötusperioodi põhjused, motiivid ümberõppesse ning uuesti tööle asumisel. Andmeid koguti poolstruktureeritud intervjuudega kuuelt Tartu piirkonna pikaajaliselt töötult. Andmeid analüüsiti kvalitatiivse induktiivse sisuanalüüsi meetodil.

Oldalak

Feliratkozás RSS - „Második esély” iskolák csatornájára