European Commission logo
Create an account
Country Profile

General information

Europska komisija objavila je 2019. zbirno izvješće o politici i pružanju usluga za obrazovanje odraslih u EU28. Ono prikazuje složenost politike obrazovanja odraslih i okvira financiranja u državama članicama EU, kao i njihove snage i slabosti te potrebne reforme u sustavima koji postoje u državama članicama.

Sinteza se temelji na izvješćima o zemljama, koje pruža mreža neovisnih istraživača iz država članica, a koja su dostupna na engleskom jeziku u nastavku.