European Commission logo
Create an account

Informatii generale

„În 2019, Comisia Europeană a publicat un raport de sinteză privind politica și prevederile privind învățarea adulților în UE28. Acesta ilustrează complexitatea politicii de învățare a adulților și a cadrelor de finanțare din statele membre ale UE, precum și punctele forte și punctele slabe ale acestora și reformele necesare. în sistemele existente în statele membre. Sinteza se bazează pe rapoarte de țară, furnizate de o rețea de cercetători independenți din statele membre, care sunt disponibile în limba engleză mai jos.”