chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE

Euroopa täiskasvanuhariduse veebikeskkond

 
 

Ajaveeb

Eesti Turvaettevõtete Liit korraldab regulaarselt infoseminare kutse taotlejatele

14/12/2019
looja Madli Leikop
Keel: ET

Kutsekoda tunnustab tänavu kvaliteedimärgiga kutse andjaid, kes on väga head kutseoskuste hindamise korraldajad. Kaheetapiline konkurss algas aprillis, parimaid tunnustatakse 18. detsembril kutse andjate tunnustussündmusel. EPALE veebilehel saab tutvuda tunnustamisele esitatud kutse andjate heade hindamispraktikatega. Ühe nominendi, Eesti Turvaettevõtete Liidu puhul välja toodud, et hindajad on professionaalsed valdkonna eksperdid, kaasatud on ka järelevalve esindajad; olulisel kohal on eksamieelne infovahetus, kus arutatakse läbi kogu hindamisprotsess; rõhku pannakse kutseeksamiteks ettevalmistavatele infoseminaridele ja kirjalikud eksamid toimuvad elektroonselt.

Kutseeksamite ja hindamisega seonduvat selgitab Eesti Turvaettevõtete Liidu büroojuht-kutseandmise koordinaator Mariann Rihkrand

Eesti Turvaettevõtete Liit (ETEL) on kutse hindamisega tegelenud 2004. aasta maikuust, kui saime kutseandmise õiguse 1. taseme turvatöötaja, 2. taseme turvatöötaja ja 3. taseme turvajuhi kutsetele. Aasta lõpuks oli kutse saanud 811 turvatöötaja 1. taseme ja 26 turvajuhi 3. taseme kutsetaotlejat. 
Kutsehindamise protsess arenes ja täiustus iga hindamisega ja tõde on see, et tegelikult areneme ka praegu. Algselt toimusid kutseeksamid ETELi volitatud eksamikeskustes. Eksamineerimine toimus välja töötatud ühtsete eksamiküsimuste ja hindamise süsteemi ning dokumentide edastamise protsessina. Kuid eksamite monitoorimisega sai meile varsti selgeks, et eksamineerimisprotsessi koondumisega vaid ETEL-i saame parema ülevaate, kuidas eksamineerimist parendada, kaasajastada ja usaldusväärsemaks muuta.

/et/file/img0721jpg-0img_0721.jpg

Fotol on hetk 3. taseme turvatöötaja põhiõppe koolituselt

2009. aastal sai ETEL kutseandja õiguse turvasüsteemide kutsealas ning hakkasime andma kutset turvasüsteemide tehnik, 3. tase. Kui algselt hõlmas see nii äsja turvavaldkonda siirdunud hooldustehnikuid, vastutavaid spetsialiste kui ka süsteemide projekteerijaid, siis päris kiiresti tõdesime, et väga tähtis on eristada kutsed vastavalt pädevustele ja sellest tulenevalt asusime uuendama turvasüsteemide kutseala kutsestandardit. Eksamite koondumisega ETELisse saime aru, kui oluline on nõustada kutse taotlejaid eksamineerimise protsessist ja teadmistest, mida kutse taotlejad kutsestandardis toodud tegevusnäitajate ulatuses teadma peaksid. Hakkasime korraldama ettevalmistavaid infoseminare algul turvasüsteemide kutsete taotlejatele ja taastõendajatele, nüüdseks ka turvateenistuse kutsete taotlejatele.

2012. aastal sai ETEL kutseandmise õiguse vetelpääste kutseala kutsetes. Kuid juba 2016. aastal asusime vetelpääste kutsestandardit uuendama ehk viisime vetelpääste kutsestandardi vastavusse uue vormiga.

ETEL on kogu oma tegevusaja jooksul osalenud turvaseaduse koostamise/muutmise töögruppides, kus oleme rõhutanud kutseseaduse olulisust turvalise elukeskkonna loomisel. ETELil toimub pidev koostöö ja teavitustegevus Päästeameti ja Maksu-ja Tolliametiga kutsekvalifikatsiooniga isikute monitoorimiseks. Oleme aktiivselt kogunud kutsetaotlejate ja kutsehindajate ning koolitajate tagasisidet, et arvestada reaalseid turuvajadusi, tegutsedes sealjuures kutsestandardi raamides. 

Kutsehindamise parendamiseks ja tööandjate paremaks nõustamiseks läksime 2016. aastal üle uuele ETEL-i kodulehele ning samal ajal alustasime ka elektroonilise õpikeskkonna loomist, et kutse taotljad saaksid  eksamite testiosa teha elektrooniliselt. 

Kutsehindamise läbipaistvuse ja töö efektiivsuse nimel oleme välja töötanud juhendi tööks kutse andmisega seotud dokumentidega ning töökorrad kutsekomisjonidele turvateenistuse, turvasüsteemide tehniku ja vetelpääste kutsevaldkondades. Tänu VÕTAle (varasema õpi- ja töökogemuse arvestamine) oleme saanud kutsetaotlejatele pakkuda võimalust taotleda kutsekvalifikatsiooni haridustee katkemise või muu kutsetaotlemise eeltingimustes toodud näitaja puudumise tõttu. 

2017. aastal alustasime eksamite läbiviimise ja hindamise aluste väljatöötamist kutseõppes tasemeõppe õpilasele ning täna saame märkida, et kutseõpe turvatehniku kutse omandamiseks toimub nii Tallinna kui ka Tartu gruppides. Alates 2017. aastast on 4. taseme turvatehniku kutseeksamit sooritanud 45 tasemeõppe lõpetajat. 

Millised on liidu head hindamise tavad ja milliseid innovaatilised lahendusi olete hindamises rakendanud?

ETELi uuel kodulehel on info esitatud tööandja, hankija ja spetsialisti vaatest. Oleme loonud sisevõrgu valdkonna kutse- ja hidamiskomisjonide liikmetele ning ekspertgruppidele, loonud Moodle´i õpikeskkonna turvavaldkonna koolitajatele ja spetsialistidele. ETEL on loonud koolitusmaterjalide e-õppe võimekuse Moodle´i keskkonnas. Meil on kutsealaste infoseminaride läbiviimiseks moodsad õppeklassid ja  kõigi vajalike vahenditega sisustatud koolituskeskus, mis võimaldab lisaks teoreetiliste teadmiste omandamisele saada ka käelisi/praktilisi oskusi.

Koolitusel osalejad saavad oma teadmisi kontrollida Moodle´i keskkonnas loodud näidistestide abil. Kutsetaotlemise dokumentide esitamine toimub elektroonilises keskkonnas turvatehnika kutsetele, uuest aastast ka turvateenistuse ja vetelpääste kutsetes.

Innovaatilisemaks lahenduseks peame elektroonilise õpikeskkonna ja elektroonilise testi sooritamise võimaluse pakkumist tahvelarvutites. ETELis koolitusel osalenud õppurid saavad juba koolituse ajal teha prooviteste ja seda võimalust kasutatakse aktiivselt. Siinjuures tuleb märkida, et järjest enam vanemaealiseid õppureid on elektroonilise testikeskkonna omaks võtnud ja andnud positiivset tagasisidet.

Kuidas toetate oma hindajate arengut?

Kaasame kõiki asjast huvitatud hindamiskomisjoni liikmeid kutseandmise parendamise tegevustesse, nagu näiteks eksamiküsimuste uuendamine, hindamise tööprotsessi parendamisettepanekute esitamine. Küsime hindajate tagasisidet eksamineerimise kohta ja jagame neile Kutsekoja teavet hindajatele mõeldud koolitustest ja õppepäevadest. Aktiivsemaid kutse- ja hindamiskomisjoni liikmeid oleme tunnustanud tänukirjaga, oleme korraldanud ühiseid väljasõidukoosolekuid. ETELil on traditsiooniks saanud korraldada igal aastal oma liikmetele karikavõistluseid saalijalgpallis ja laskmises, et sel moel liita meeskonda, edendada seltsielu ning propageerida sportlikke eluviise.

Kuidas toetatetaotlejaid hindamise protsessi eel ja selle käigus?

Oleme oma kodulehel toonud välja kogu kutseandmisega seotud info: eksamite ajakava, eksamineerimise etapid, toonud välja kutsetaotlemise eeltingimused, esitatavate dokumentide loetelu koos vormidega, eksamitasu hinnad ning eksami protsessi tutvustamise  kuni kutsetunnistuse kättesaamise infoni välja. ETEL korraldab regulaarselt kutsetaotlejatele infotunde, kus juhendame, milliseid dokumente taotlejal tuleb esitada ning kus kohast/veebiaadressilt on võimalik taotleda ja ka kontrollida kutseeksamiks nõutavate dokumentide olemasolu. Tutvustame koolitusel osalejatele eksamineerimise protsessi algusest lõpuni ning anname kutsetaotlejale ka teavet tema eeldatavate teadmiste ulatusest ehk millised teadmised peavad  taotlejal olema kutsestandardis toodud tegevusnäitajatest lähtuvalt.

Kutsekoda tunnustab tänavu kvaliteedimärgiga kutse andjaid, kes on väga head kutseoskuste hindamise korraldajad. Kaheetapiline konkurss algas aprillis, parimaid tunnustatakse 18. detsembril kutse andjate tunnustussündmusel. EPALE veebilehel saab novembris-detsembris tutvuda tunnustamisele esitatud kutse andjate heade hindamispraktikatega. Oma kogemusi jagavad Eesti Spaaliit, Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit, Eesti Turvaettevõtete Liit, Eesti Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride Ühendus, Eesti Noorsootöö Keskus, Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras ja Kutseliste Juuksurite Vabariiklik Ühendus.

 


 

Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn