Skip to main content
Organisation Details

Tallinna Tehnikakõrgkool

Estonia

Tallinna Tehnikakõrgkool (lühend TTK, ingl TTK University of Applied Sciences) on Eesti suurim riiklik tehnikavaldkonna rakenduskõrgkool, mille lõpetaja saab rakenduskõrghariduse diplomi.

Alates 2020/2021. õppeaastast saab õppida kuues instituudis tehnika, tootmise ja ehituse valdkonnas, teeninduse valdkonnas transporditeenuste õppesuunal, ärinduse, halduse ja õiguse valdkonnas ärinduse ja halduse õppesuunal ning tervise ja heaolu valdkonnas heaolu õppesuunal. Tallinna Tehnikakõrgkoolil on nendes õppekavagruppides tähtajatu õppe läbiviimise õigus ja õppe kvaliteet tagatud.

Tallinna Tehnikakõrgkooli akadeemilise struktuuri moodustavad instituudid ja keskused: arhitektuuri-, ehitus-, logistika-, tehnikainstituut, samuti tehnoloogia ja ringmajanduse instituut, teenusmajanduse instituut, reaalainete ning humanitaar- ja majandusainete keskus; lisaks on tugistruktuuriüksused. Kooli hoonetekompleksi kuuluvad õppe- ja administratiivruumid ning laborid ja praktiliste tööde ruumid. Siidisaba 7 asuvad kõrgkooli spordisaal ning moetööstuse õppekava õppelaborid, Siidisaba 8 autotehnika õppelabor ja teedeehituse labor.

Organisation Details
Area of activities / interests
Adult education provider

Partner Requests by this Organisation

No partner requests found for this organisation.

Want a partnership?

List it on our website! Click the link below and add your organisation!