European Commission logo
Create an account
Organisation Details

Národné športové centrum

Slovakia.

Národné športové centrum (NŠC)  je príspevková organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorá vznikla 1. 1. 2004 zlúčením Centra akademického športu a Národného inštitútu športu (1. 1. 2002).

V oblasti športovej prípravy je poslaním NŠC zabezpečiť všeobecnú starostlivosť o športovcov s cieľom zvýšiť ich športovú výkonnosť a dosiahnuť hodnotné športové výkony na najvyšších domácich a zahraničných športových podujatiach v jednotlivých športových odvetviach.

V oblasti zdravotného zabezpečenia a diagnostiky trénovanosti poskytovať informácie o aktuálnom stave trénovanosti športovca prostredníctvom zdravotných a funkčných vyšetrení, zjednotenie konkrétnych metód hodnotenia trénovanosti športovca, archivácia a spracovanie získaných údajov pre ďalšie plánovanie športovej prípravy a jej vyhodnocovanie. Súčasťou práce oddelenia je výskumná činnosť so zameraním na zvyšovanie výkonnosti športovcov.

V oblasti vzdelávania je prioritou zvyšovanie vedomostnej úrovne cieľovej skupiny, ktorou sú športovci, tréneri, rozhodcovia, športoví funkcionári, lekári a členovia podporných tímov.

Organisation Details
Area of activities / interests
National, Regional or local government organisation
Other

Partner Requests by this Organisation

No partner requests found for this organisation.

Make a partner finding announcement

You can post an announcement describing what kind of partners you are looking for.