Organisation Details

ANNOLK - Asociace nestátních neziskových organizací Libereckého kraje

Czech Republic.

Účel a předmět činnosti ANNOLK

(1) Účelem založení a trvání ANNOLK je zejména, ale nejenom:a) výměna informací a zkušeností mezi členy, zprostředkovávání podnětů pro činnost  b) posilování vědomí společných cílů na základě společných hodnot a identity, snižování izolovanosti organizacíc) vytvoření platformy pro debaty a diskuse o věcech společného zájmu a pro utváření dočasných nebo trvalých účelových partnerstvíd) vyjednávání a prezentace názorů a snah, které se týkají postavení nestátních neziskových organizací ve společnosti a dále těch záležitostí, kde to členové uznají za vhodné

(2) Předmětem činnosti ANNOLK je:a) Vyjednávání se zástupci veřejné správy a podnikatelského sektoru v oblastech, které určí sami členové prostřednictvím orgánů ANNOLK.   b) Delegování zástupců do orgánů, grémií, pracovních skupin, výborů a komisí, pro něž to orgány ANNOLK budou považovat za vhodné.c) Zprostředkování informací a zkušeností mezi členskými organizacemi v oblastech, které si určí členové prostřednictvím orgánů ANNOLK.d) Vzdělávání členů asociace i dalších NNO, m.j. i v možnostech čerpání prostředků z operačních fondů EU na veřejně prospěšné projekty.e) Informování veřejnosti, veřejné správy, médií a podnikatelského sektoru o nestátních neziskových organizacích a neziskovém sektoru jako celku.

(3)  Předmětem činnosti ANNOLK jsou v přiměřeném rozsahu i další činnosti, jejichž cílem je zlepšovat postavení nestátních neziskových organizací ve společnosti a v Libereckém kraji.

 

Organisation Details
Area of activities / interests
Stakeholder organisation
Adult education provider
Other
Website

Partner Requests by this Organisation

No partner requests found for this organisation.

Want a partnership?

List it on our website! Click the link below and add your organisation!