News
Zprávy

Program Erasmus + 2021-2027 nabízí mobilitu studentů i malá partnerství v sektoru vzdělávání dospělých

_logo_viereck_0

Programové období evropských programů Erasmus+ a Evropský sbor solidarity vypršelo dne 31.12.2020, takže programy financování vstupují do nového období 2021-2027 s některými inovacemi a doplňky.    

Na finální podobu nového programu ještě čekáme. Termíny pro podávání přihlášek, přesné podmínky účasti a možné částky financování budou oznámeny během několika týdnů po vydání nového programového průvodce. Pro vás na EPALE je zde ale první přehled očekávaných změn.

 

Nové EU programy se zaměří na čtyři hlavní priority, které platí pro všechny sektory vzdělávání, i pro odvětví mládeže:

 

  • Inkluze a diverzita: více inkluzivní a přístupnější program financování
  • Účast: zvýšení aktivního zapojení do programu a do společnosti 
  • Udržitelnost: udržitelnost programů financování a podpora udržitelných opatření
  • Digitlizace: podpora využívání digitálních nástrojů a rozvoj digitálních dovedností

   

Příležitosti programu pro sektor vzdělávání dospělých    

Klíčová akce 1: Akreditace vs. krátkodobé projekty ve vzdělávání dospělých

    Od roku 2021 nabízí nový program Erasmus + organizacím možnost takzvané akreditace jako investice do jejich „nového Erasmu“. Výhody jsou zřejmé: akreditace umožňuje zjednodušenou a neomezenou účast po celé programové období. Podporuje rozvoj příslušné instituce, pružně reaguje na potřeby organizace a vytváří dlouhodobé zabezpečení plánování pro mobilitu a internacionalizaci.

 

Krátkodobé projekty (short-term projects) jsou naopak časově omezené a zajímavé pro nováčky a malé organizace. Krátkodobé projekty mobility studentů a zaměstnanců nabízejí žadatelským organizacím možnost organizovat různé aktivity mobility po dobu šesti až dvanácti měsíců s maximálně 30 účastníky. Počet takových krátkodobých projektů, které mohou být předloženy během příštího funkčního období, má být omezen, aby roční žádost nebyla možná.

      V novém programu EU Erasmus + 2021-2027 budou oprávnění (eligible) i dospělí studenti. Z iniciativy Evropského parlamentu bude program rozšířen tak, aby poskytoval příležitosti lidem s omezenými příležitostmi získávat každodenní dovednosti a tak lépe zvládat změny. To platí zejména pro změny způsobené environmentální a digitální transformací a pandemií COVID-19. Možnosti financování jsou zaměřeny na studující, kteří se účastní kurzů profesního nebo osobního rozvoje v budoucí vysílající organizaci.

   Dospělí studenti se mohou programu účastnit již letos, poté, co vysílající instituce obdrží akreditaci. I když akreditovaná instituce dříve nepředpokládala vyslání studentů, je účast možná:

- i bez úpravy plánu Erasmus za předpokladu, že institucionální cíle instituce již zahrnují podporu dospělých studujících; nebo

- s nebyrokratickou aktualizací plánu Erasmus.

 

Klíčová akce 2: Strategická partnerství

 

Jedná se o projekty spolupráce, ve kterých organizace z různých zemí pracují na společných cílech. Důraz je vždy kladen na vzájemnou výměnu nápadů, metod a postupů a rozvoj inovativních výsledků. Existují dva různé typy partnerství, které se liší velikostí a rozsahem a které se nazývají malá partnerství (Small-scale Partnerships ) nebo partnerství pro spolupráci (Cooperation Partnerships).

Malá partnerství (Small-scale Partnerships) jsou navržena tak, aby usnadnila přístup k programu zúčastněným stranám a jednotlivcům, pro které je obtížné dosáhnout na vzdělávání, odbornou přípravu mládeže a sportu. S nižší částkou grantu pro organizace, kratší dobou trvání a jednoduššími administrativními požadavky má tato akce za cíl oslovit místní organizace a nováčky v programu a snížit tak překážky vstupu pro organizace s menší organizační kapacitou. Toto má také podpřit flexibilní formáty, které kombinují činnosti nadnárodní a národní povahy, i když s evropským rozměrem, aby organizace měly více zdrojů na oslovení lidí s omezenými příležitostmi.

   Primárním cílem partnerství pro spolupráci (Cooperation Partnerships) je umožnit organizacím zvyšovat kvalitu a relevanci jejich aktivit, rozvíjet a posilovat jejich partnerské sítě, zvyšovat jejich schopnost společného působení na nadnárodní úrovni, podporovat internacionalizaci jejich aktivit (včetně internacionalizace doma), vyměňovat si nápady a v tomto procesu vyvíjet nové postupy a metodiky, které prostřednictvím výměny vzniknou. Výsledky by měly být opakovaně použitelné a přenositelné a pokud je to možné, měly by mít silný transdisciplinární rozměr. Očekává se, že vybrané projekty budou sdílet výsledky své činnosti na místní, regionální a národní úrovni.

   Veškeré informace budou včas zveřejněny na webových stránkách Evropské komise.

Instituce z oboru vzdělávání dospělých a zúčastněné strany se mohou obrátit na svou národní agenturu, kontaktní údaje jednotlivých zemí naleznete zde.

 

 

 

 

Login (8)

Chcete jiný jazky?

Tento dokument je k dispozici také v jiných jazycích. Vyberte jeden níže.
Switch Language

Chcete napsat článek?

Neváhejte a udělejte to!

Klikněte na odkaz níže a začněte psát nový článek!

Nejnovější diskuze

EPALE Diskuse: Budování inkluzivní jazykové rozmanitosti v Evropě

Učení se cizích jazyků je klíčem nejen pro sociální začlenění, mobilitu pracovní síly, ale také přispívá k soudržné a kulturně obohacené Evropě. Zúčastněte se naší další diskuse a diskutujte o roli jazykového vzdělávání v dnešní Evropě!

Více

Nový web EPALE – problémy a dotazy

České národní středisko EPALE by vás, členy komunity EPALE, chtělo požádat, abyste v této diskuzi sdíleli zjištěné nedostatky nebo vaše dotazy, týkající se například vkládání nového obsahu na platformu.

Více

EPALE diskuse: rozvíjení dovedností pro zdravý život v éře COVIDU!

Zúčastněte se diskuse a nenechte si ujít její přímý přenos!

Více