News
Nieuws

Erasmus+ 2021-2027 maakt het mogelijk: mobiliteit en kleine partnerschappen in de volwasseneneducatie

_logo_viereck_0

De programmafase van het Europese programma Erasmus+ en het European Solidarity Corps liep af op 31 december 2020, dus het financieringsprogramma gaat de nieuwe termijn 2021-2027 in met enkele vernieuwingen en aanvullingen. Hier is een overzicht van de financieringsmogelijkheden voor de volwasseneneducatie.

De deadlines voor aanvragen, de exacte deelnamevoorwaarden en de mogelijke financieringsbedragen vind je in de nieuwe programmagids. Voor EPALE-lezers is hier een eerste overzicht van de verwachte wijzigingen.

De nieuwe EU-programma's richten zich op vier prioriteiten die van toepassing zijn op alle onderwijssectoren en op de jeugdsector:

  • Inclusie en diversiteit: voor een meer inclusief en toegankelijk programma.
  • Participatie: voor het verbeteren van actieve betrokkenheid bij het programma en in de samenleving. 
  • Duurzaamheid: de duurzaamheid van het programma verhogen en het bevorderen van duurzame acties. 
  • Digitalisering: het bevorderen van het gebruik van digitale instrumenten en de ontwikkeling van digitale vaardigheden?

   

Projectmogelijkheden voor de volwasseneneducatie

   

Kernactie 1: Accreditaties vs. kortlopende projecten in de volwasseneneducatie

Vanaf 2021 biedt het nieuwe Erasmus + programma organisaties de mogelijkheid van een zogenaamde accreditatie als investering in hun "Erasmus toekomst". De voordelen liggen voor de hand: accreditatie maakt een vereenvoudigde en onbeperkte deelname mogelijk gedurende de hele programmaperiode. Ze ondersteunt de ontwikkeling van de instelling, speelt flexibel in op de behoeften van de organisatie en creëert planningszekerheid op de lange termijn voor mobiliteit en internationalisering.

Kortlopende projecten zijn daarentegen beperkt in tijd en interessant voor nieuwkomers en kleine organisaties. Kortlopende projecten voor de mobiliteit van lerenden en personeel bieden aanvragende organisaties de mogelijkheid om gedurende een periode van zes tot twaalf maanden verschillende mobiliteitsactiviteiten te organiseren met een maximum van 30 deelnemers. Het aantal van dergelijke kortlopende projecten dat in de komende periode mag worden ingediend, wordt beperkt, zodat een jaarlijkse aanvraag niet mogelijk moet zijn.

In het nieuwe EU-programma Erasmus + 2021-2027 komen ook volwassen lerenden in aanmerking. Op initiatief van het Europees Parlement zal het programma worden uitgebreid om kansarme mensen kansen te bieden om alledaagse vaardigheden te verwerven en zo veranderingen beter te managen. Dit geldt in het bijzonder voor veranderingen als gevolg van milieu- en digitale transformatie, evenals de COVID-19-pandemie. De financieringsmogelijkheden zijn bedoeld voor lerenden die deelnemen aan cursussen voor professionele of persoonlijke ontwikkeling in de toekomstige uitzendende organisatie.

Volwassen lerenden kunnen al dit jaar deelnemen aan het programma, nadat de uitzendende instelling haar accreditatie heeft ontvangen. Zelfs als de geaccrediteerde instelling niet eerder  voorzien had cursisten te sturen, is deelname mogelijk:- zonder aanpassing van het Erasmusplan, op voorwaarde dat de institutionele doelstellingen van de instelling reeds de ondersteuning van volwassen lerenden omvatten; of- met een update van het Erasmusplan.

   Kernactie 2: Strategische Partnerschappen

Dit zijn samenwerkingsprojecten waarin organisaties uit verschillende landen werken aan gemeenschappelijke doelen. De focus ligt altijd op de onderlinge uitwisseling van ideeën, methoden en praktijken en de ontwikkeling van innovatieve resultaten. Er zijn twee verschillende soorten partnerschappen, die verschillen in omvang en reikwijdte, genaamd kleinschalige partnerschappen of samenwerkingspartnerschappen.

Kleinschalige partnerschappen zijn bedoeld om de toegang tot het programma te vergemakkelijken voor stakeholders en individuen die moeilijk te bereiken zijn in de onderwijs-, opleidings-, jeugd- en sportsector. Met lagere subsidiebedragen voor organisaties, kortere looptijden en eenvoudigere administratieve vereisten, is deze actie bedoeld om basisorganisaties en nieuwkomers in het programma te bereiken en de toetredingsdrempels voor organisaties met minder organisatorische capaciteit tot het programma te verlagen. Deze actie ondersteunt ook flexibele formats - die activiteiten van transnationale en nationale aard combineren, zij het met een Europese dimensie - zodat organisaties meer middelen hebben om kansarme mensen te bereiken.

Het primaire doel van samenwerkingspartnerschappen is om organisaties in staat te stellen de kwaliteit en relevantie van hun activiteiten te vergroten, hun partnernetwerken te ontwikkelen en te versterken, hun capaciteit om gezamenlijk op transnationaal niveau te opereren te vergroten, de internationalisering van hun activiteiten te bevorderen (inclusief internationalisering thuis) , ideeën uit te wisselen en daarbij nieuwe praktijken en methodologieën te ontwikkelen die door de uitwisseling tot stand komen. De resultaten moeten herbruikbaar en overdraagbaar zijn en, indien mogelijk, een sterke transdisciplinaire dimensie hebben. Van de geselecteerde projecten wordt verwacht dat ze de resultaten van hun activiteiten op lokaal, regionaal en nationaal niveau delen.

Alle informatie zal binnenkort op de website van de Europese Commissie worden gepubliceerd.

Instellingen voor volwasseneneducatie en stakeholders kunnen contact opnemen met hun respectieve Nationaal Agentschap, contactgegevens Nationale Agentschappen.

 

 

 

Login (8)

Wil je een andere taal?

Dit document is beschikbaar in meerdere talen. Kies de taal hieronder.
Switch Language

Wil je een artikel schrijven?

Aarzel niet!

Klik op de link hieronder en plaats jouw artikel!

Laatste discussies

Wat staat er in de jobomschrijving van de centrumcoördinator?

'It's lonely at the top' voor de directeur van een centrum voor volwasseneducatie. Dat gevoel staat nergens beschreven in vacatures.
Dit is een oproep van om jobomschrijvingen te delen én een uitnodiging om het over het gevoel van eenzaamheid, of andere gevoelens, aan de top van een organisatie te hebben.

Meer

EPALE Discussie: Wat kunnen we doen om de volwasseneneducatie beter te maken voor mensen met een beperking?

In juni richt EPALE de schijnwerpers op hoe mensen met een beperking kunnen bijleren. We horen graag van jou hoe we volwasseneneducatie voor mensen met een beperking kunnen verbeteren. De schriftelijke discussie (in het Engels) zal plaatsvinden op 8 juni om 14 uur (CEST).
Meer