Přejít k hlavnímu obsahu
Blog
Blog

Neformální a celoživotní vzdělávání

Neformální a celoživotní vzdělávání

Aby člověk dokázal přežít v této propojené a neustále se měnící společnosti, potřebuje mít stálý přístup ke vzdělávacím příležitostem. Díky nim dokáže nepřetržitě obnovovat své dovednosti nutné pro pracovní i osobní život. Právě neformální vzdělávání je pro pochopení významu vzdělávání v celé své šíři naprosto zásadní. Abyste se dokázali v oblasti vzdělávání správně rozhodovat, potřebujete k tomu neformální vzdělávání, a to od dětství až po dospělost a z pohledu různých životních rolí, které nás provází. Základní zákon o vzdělávání 2/2006 garantuje "celoživotní vzdělávání, ať už formální či neformální, jako nástroj pro získávání a upevňování dovedností, kompetencí  a znalostí pro osobní a pracovní život." Text se odkazuje k neformálnímu vzdělávání jako ke "všem aktivitám, které mají nějakou vzdělávací hodnotu a zároveň mají naplnit vzdělávací cíle vyplývající z osobního života, účasti v místní komunitě, společenského života, kulturního a sociálního vyžití nebo v uměleckém či zájmovém působení".

Evropským rámcem pro tuto část vzdělávání je "European Pillar of Social Rights”, tedy Evropský pilíř společenských práv, dále Agenda 2030 pro udržitelnou společnost, "European Skills Agenda" (Evropská agenda pro dovednosti) a "Plán modernizace pro odborné vzdělávání". Na španělské úrovni je to Aula mentor Programme a  projekt http://www.aulamentor.es, fungující pod Ministerstvem školství.

Asunción Manzanares Moya

Zástupce ředitele pro celoživotní vzdělávání, Ministerstvo školství Španělska.

Subdirectora General de Orientación y Aprendizaje a lo largo de la Vida en la Secretaría General de Formación Profesional del Ministerio de Educación y Formación Profesional (Madrid)

 

Tento článek byl publikován na Educaweb a původně byl publikován ve španělštině. 

Login (6)

Chcete jiný jazky?

Tento dokument je k dispozici také v jiných jazycích. Vyberte jeden níže.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Nejnovější diskuze

EPALE Diskuse: Budování inkluzivní jazykové rozmanitosti v Evropě

Učení se cizích jazyků je klíčem nejen pro sociální začlenění, mobilitu pracovní síly, ale také přispívá k soudržné a kulturně obohacené Evropě. Zúčastněte se naší další diskuse a diskutujte o roli jazykového vzdělávání v dnešní Evropě!

Více

Nový web EPALE – problémy a dotazy

České národní středisko EPALE by vás, členy komunity EPALE, chtělo požádat, abyste v této diskuzi sdíleli zjištěné nedostatky nebo vaše dotazy, týkající se například vkládání nového obsahu na platformu.

Více

EPALE diskuse: rozvíjení dovedností pro zdravý život v éře COVIDU!

Zúčastněte se diskuse a nenechte si ujít její přímý přenos!

Více