European Commission logo
Create an account
Each keyword is searched for in the content

EPALE - Електронна платформа за учене на възрастни в Европа

Ресурс

Интегрирани подходи за ограмотяване и развитие на уменията: примери от добри практики в програмите за образование на възрастни

TreeImage.
Vanya TIVIDOSHEVA

Integrated Approaches to Literacy and Skills Development

Институтът за учене през целия живот към ЮНЕСКО представя нова публикация, Интегрирани подходи за ограмотяване и развитие на уменията: примери от добри практики в програмите за учене на възрастни. Публикацията представлява навременен анализ на програмите за обучение на възрастни в световен мащаб, като разглежда взаимосвързаността на грамотността, житейските умения и професионалното образование и обучение. Представени са разнообразни подходи към различни целеви групи чрез разнообразие от програми за ограмотяване, прилагани на национално ниво, до специфични местни инициативи, като програми за обучение на работното място или в общността. Специално внимание се обръща на най-неотложните въпроси, свързани с промяна на технологиите и внедряването им по време и след пандемията на COVID-19.

Наред с обсъждането на различни казуси, публикацията изгражда солидна основа за определяне на нивата на грамотността, уменията (основни и преносими) и ПОО, с внимателно обяснение относно степента, в която са включени в програмите за обучение на възрастни.

Вижте публикацията в сайта на Института за учене през целия живот към ЮНЕСКО.

 

Resource Details
Integrated Approaches to Literacy and Skills Development.
Вид ресурс
Целево проучване
Държава
Европа
Дата на публикуване
Attachements
Integrated Approaches to Literacy and Skills Development.
Login (1)

Искате друг език?

This content may also be available in other languages. Please select one below
Switch Language

Want to add a resource ?

Не се колебайте да го направите!
Кликнете върху връзката по-долу и започнете да публикувате нов ресурс!