News
Новини

Онлайн инструмент за оценка на приобщаващото образование и грижи в ранна детска възраст.

Днес, на Международния ден на толератността ви представяме един нов онлайн инструмент за оценка на приобщаващото образование и грижи в ранна детска възраст.
Инструментът е създаден по проект DIVERSITY+ и има за цел да помогне на учители и директори да подобрят своята толерантност и своя подход към многообразието.

Включете се в пилотирането на инструмента и споделете информацията със свои колеги, работещи в детски градини и центрове!

В пилотна фаза инструментът е достъпен на английски език. Събраната до края на ноември обратна връзка ще помогне да направим нужните корекции, след което инструментът ще бъде преведен на всички партньорски езици, включително на български!

Международният ден на толерантността се отбелязва ежегодно от 1996 година, когато ООН поставя началото на кампания за равенство, подобряване условията на живот, уважение, приемане и разбиране на богатото многообразие от култури по света.

Проект DIVERSITY+ има за цел да направи предучилищното образование по-приобщаващо за всички деца. 3-годишната инициатива се финансира по програма Erasmus+ и основните й проекти са:

Инициативата се координира от  CIAPE - Italian Permanent Learning Centre и включва Фондация на бизнеса за образованието в България, Link Campus University в Италия, Aspire-international във Великобритания, ISSA - International Step by Step Association в Нидерландия, Škola dokorán n.o. в Словакия и Schola Empirica в Чешката република.

Научете повече на уебсайта на проекта: http://diversity-plus.eu/, както и на страницата му във Facebook https://www.facebook.com/Diversityplusproject/

Login (1)

Искате да напишете статия?

Не се колебайте да го направите!

Влезте в линка долу и започнете публикуването на нова статия!

Най-актуалните дискусии

Ролята на обучението на възрастни за подпомагане на кариерното развитие

Причини за ниското участие в УЦЖ на хората в трудоспособна възраст в България?