European Commission logo
Create an account
Blog
Blog

Пилотно въвеждане на модулно образование за възрастни в Норвегия

Дата: 28/10/2019 г.

Автор: Linda Berg

 

В Норвегия са разработени три пилотни модела на модулно структурирано образование за възрастни,  в отговор на настоящите и бъдещите предизвикателства на пазара на труда. Очаква се, провежданото чрез тях обучение ще бъде гъвкаво, ефективно и адаптивно към нуждите на всеки обучаван. Участниците получават оценяване и документиране след завършване на всеки модул.

Skills Norway е отговорната институция за пилотно тестване на ниво, по-ниско от завършен втори етап на гимназиалното образование, наречен Подготвително образование за възрастни (“For(link is external)beredende voksenopplæring(link is external)”; FVO). Бяха разработени модулно структурирани учебни планове и програми на норвежки като втори език, социални науки, математика, науки и английски език. В допълнение са разработени учебни планове и програми за хора, които се нуждаят от обучение за ограмотяване. Целите във връзка с очакваните компетентности включват както умения по предметите, така и езикови умения за учене на норвежки едновременно с изучаването на учебното съдържание по предметите. Целевата група включва възрастни лица, които имат право на образование за възрастни, в съответствие със Закона за образованието и/или Закона за миграцията. Инициативи на Администрацията по труда и социалните грижи (NAV) също са част от това пилотиране. Модулната структура на учебните планове и програми улеснява гъвкавото и адаптивно обучение, в съответствие с нуждите на всеки участник. Учебните планове и програми са пилотно въведени в 41 общини, участващи в програмата FVO.

В същото време модулно структурирани учебни планове и програми бяха разработени и по някои предмети в професионалното образование за възрастни, завършили по-ниското ниво на средното образование (или подобно). Целта на тази програма е да се въведе пилотно гъвкав начин за сертифициране на дуално обучение за възрастни. От 1 януари 2020 г. Skills Norway ще поеме отговорността за изпълнението на тази програма от Дирекцията за образование и обучение на Норвегия.

Третият пилотен модул е комбиниран (“Kombinasjonsforsøket”). При него обучението по Подготвително образование за възрастни (FVO) се комбинира в обща схема с професионално образование. Целевата група са възрастни, които искат да придобият сертификат за дуално обучение, но имат нужда и от обучение на ниво под горната степен на средното образование.

Пробният период на тези три пилотирания ще продължи до юли 2023 г. Общата цел на програмата е да даде възможност на възрастните да придобият умения и квалификации, които да им послужат като основа за по-трайна връзка с трудовия живот.

Линк към блог-статията на английски език: https://epale.ec.europa.eu/en/blog/modularized-adult-education-pilots-norway

 

Login (0)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Най-актуалните дискусии

Ролята на обучението на възрастни за подпомагане на кариерното развитие

Причини за ниското участие в УЦЖ на хората в трудоспособна възраст в България?