European Commission logo
Create an account
Blog
Blog

Пътеводната светлина Анифе

Дата: 31.03.2017 г.

Автор: Лора Симеонова, Clinica.bg

 

Близо 10 години здравният медиатор Анифе Хасан гази в калта на бедността, заплита се в трънаците на отчаянието и я лаят кучетата на незнанието. Но държи пламъчето на просвещението живо и жилаво, макар и в омагьосания кръг на гетото. Анифе е здравен медиатор и пътеводна светлина за „изключените", чието „включване" вече имаше няколко юбилея в България. Малкият човек, който вярва, че може да хвърли камък в блатото на голямата неправда. И един ден бистрата вода да отмие болката и бедността. Просветление. Това е за Анифе включването й в програмата за здравни медиатори. 

 

Източник: https://clinica.bg/1939-%D0%9F%D1%8A%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B…

Login (1)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Най-актуалните дискусии

Ролята на обучението на възрастни за подпомагане на кариерното развитие

Причини за ниското участие в УЦЖ на хората в трудоспособна възраст в България?